Helburua Microsoft ekosistemetarako eraikia.

ADManager Plus webgunean oinarritutako soluzioa da AD, Office 365, Exchange, G Suite, eta Skype for Business/Lync, G Suite, eta Office 365 zerbitzuen kudeaketa beharrak estaltzeko. Errutinako ataza ugari sinplifikatzen ditu, hala nolaerabiltzaileak hornitzea, kontu inaktiboak ezabatzea eta NTFS eta partekatze-baimenak kudeatzea. Aurrez paketean dauden 150 txosten baino gehiago eskaintzen ditu inaktibo edo sarbiderik ez duten AD erabiltzaileen kontuen txostena, Office 365 lizentziak, eta erabiltzaileak azken aldiz konektatutako ordua, barneratutako aukerekin txosten hauetatik kudeaketa ekintzak gauzatu ahal izateko. Bezeroen lan-fluxu egitura dauka tiket sistemarako eta arauak betetzeko, eta AD atazen errutina automatizatzen du, hala nola, erabiltzaileen hornidura eta des-hornidura. ADManager Plus-ek iOS eta Androiderako aplikazio mugikorrak ere eskaintzen ditu.

 • Active Directory kudeaketa
 • Active Directory (AD) kudeatzea errazten du sarritan egiten diren atazetarako bereziki sortutako ezaugarriekin, hala nola, erabiltzaileen kontuak sortzea AD-n ,Office 365, Exchange, G Suite eta Skype for Business/Lync aldi berean; erabiltzaileen kontuak aldatzea, segurtasun eta banaketa taldeak, kontaktuak eta ordenagailuak. Kontuak erreaktiboki hornitzeko eta berriro hornitzeko lagin pertsonalizatuei esker, AD kontuak sortzea eta aldatzea, pauso bakarreko eragiketa azkar bat besterik ez da, Microsoften ADUC eta PowerShell tresna deserosoak ez bezala.
 • Active Directory txostenak
 • ADManager Plus’s-en barneratutako txosten-liburutegiak AD-ren edozein aspekturen informazio xehatua eskaintzen duten 150 txosten baino gehiago ditu, saguarekin klik bakarra eginez. Ezinbesteko datuen bilaketa gauzatzen dute, hala nola, iraungitako pasahitz inaktiboak edo desgaitutako erabiltzaileak, erabiltzaileen saio-hasieraren ordu erreala, banaketa zerrendak eta segurtasun taldeak eta haien kideak, NTFS eta partekatze baimenen txostenak eta arau-betetze txostenak (SOX, HIPAA, PCI, etc.). Txosten antolatzaile bat ere badu, interes-talde guztiek, une jakin batean behar dituzten txostenak sortu eta emailez bidaltzeko.
 • Office 365 kudeaketa eta txostenak
 • ADManager Plus-ek administratzaileei hodeian oinarritutako beren Office 365eko txostenak eta tokiko ADak kudeatzea ahalbidetzen die kontsola bakarretik. Erabiltzaileei Office 365 kontuak sortzeko aukera ematen die AD kontuak sortzean, baita Office 365 kontuak sortzea ere, dagoeneko badauden AD erabiltzaileentzat, lizentzia masiboak esleitzea edo ezeztatzea, Exchange Online erabiltzaileen postontziak kudeatzea, partekatutako postontziak, gelaren postontziak, ekipoetako postontziak, estekatutako postontziak, eta gehiago.
 • Saioa inoiz hasi ez duten eta ActiveSync gaituta duten erabiltzaile inaktiboen, lizentzia duten eta lizentziarik ez duten erabiltzaileen, lizentzien xehetasunen, banaketa eta segurtasun taldeen eta hain kideen eta partekatutako postontzien Office 365 txostenen liburutegia eskaintzen du baita ere. Posible da txosten hauek guztiak automatikoki antolatzea eta email bidez bidaltzea erabiltzeile anitzei formatu desberdinetan, CSV, PDF, HTML eta CSV.
 • G Suite kudeaketa eta txostenak
 • Administratzaileei G Suite-n eta AD-n erabiltzaile kontuak aldi berean sortzea ahalbidetzen die ADManager Plus-ek. G Suite erabiltzaileak banaka edo modu masiboan sor daitezke CSV bat inportatuz edo automatikoki. G Suite erabiltzaileen, GSuite erabiltzaile aktiboen eta esekien xehetasunak bilatzeko txosten barneratuak ere eskaintzen ditu. Txosten hauek automatikoki sor daitezke denbora jakin batean txosten-antolatzailearen bidez.
 • Onarpenean oinarritutako Active Directory lan-fluxua
 • Lan-fluxuak AD atazak sinplifikatzen laguntzen die administratzaileei. Maila aniztun lan-fluxuak eskaera, azterketa, onpena eta gauzatzea bezalako pauso desberdinak ezartzea ahalbidetzen diete administratzaileei AD eragiketak egiteko. AD atazak exekutatzeko prozesua estandarizatzean, derrigorrezko IT estandarrak eta erakundeko gidalerroak betetzen direla ziurtatzen laguntzen die administratzaileei. Barneratutako ataza esleitzailea eta jakinarazlea ditu, administratzaileei teknikari garrantzitsuei eskaerak automatikoki esleitzeko arauak zehazten laguntzeko eta interes-taldeei AD eskaeren egoerari buruzko jakinarazpenak bidaltzeko email bidez. Lan-fluxuari esker administratzaileek tiketetan oinarritutako AD kudeaketa sistema bat ezarri dute.
 • Active Directory automatizazioa
 • Administratzaileek edozein AD ataza autonomo automatiza dezakete, esaterako, pasahitzak berrezartzea edo kontuak gaitzea, desgaitzea eta desblokeatzea, Office 365 lizentziak kudeatzea edo baita, denbora tarte jakin batzuen barruan exekutatu beharreko ataza sekuentzia bat barne hartzen duen AD errutina oso bat antolatzea ere, hala nola, AD garbitzea, erabiltzaile inaktiboak bilatuz, hauek desgaituz, eta hauek antolamendu unitate desberdin batera mugituz eta ezabatuz. Akatsik gabeko exekuzioaz gain ADManager Plus' automatizazioak denbora eta esfortzua aurrezten ditu.
 • Skype for Business/Lync kudeaketa eta txostenak
 • AD-z gain, administratzaileek beren Skype for Business/Lync ingurunea kudeatu eta txostenak sor ditzakete ADManager Plus erabiliz. Skypen Business/Lync/LCS/OCS sistemetarako erabiltzaile-kontu bakunak edo masiboak sortzeko aukera ematen die administratzaileei, AD-n erabiltzaile-kontuak sortzean. Are gehiago, administratzaileei erabiltzaileen kontuak gaitzeko, desgaitzeko, ezabatzeko, esleitzek, berriro esleitzeko edo erabiltzaileei Skype for Business/Lync/LCS/OCS ingurunean esleitutako arauak ezabatzeko aukera ematen die. ADManager Plus-ek aurrez konfiguratutako txostenak eskaintzen ditu ere, zure erakundean Skype for Business/Lync/LCS/OCS erabiltzen ez erabiltzen ez duten erabiltzaileen jarraipena egiteko.
 • Integrazioak
 • AD kudeaketa sinplifikatzeko ADManager Plus-ek ServiceDesk Plus, ServiceNow and Zendesk bezalako laguntza-zerbitzurako aplikazioak integratzen ditu AD erabiltzaileen kontuen kudeaketa errazteko, laguntza-zerbitzurako tresnarekin, Oracle eta MS SQL bezalako datu-baseak erabiltzaile-kontuak automatikoki sortzeko AD-n erabiltzaile berri baten fitxategia datu-basean gehitzen den unetik aurrera eta SIEM aplikazioetarako.
 • Active Directory laguntza zerbitzuaren ordezkapena
 • ADManager Plus'-en funtzio seguruari eta antolamendu unitatean oinarritutako ordezkaritzari esker administratzaileek AD atazak modu seguruan utz ditzakete laguntza-zerbitzuko teknikarien eskuetan, IT ez direnak edo teknikoki gaituak ez direnak ere. AD kudeaketako ezaugarrietara profilean oinarrituta sarbidea edukitzean, teknikariek ordezkatu zaizkien atazak bakarrik gauzatu ditzakete, esleitutako antolamendu unitateetan, ordezkaritza hau guztiz segurua dela ziurtatuz. Administratzaileek ez dute denbora gehiago galdu beharko pasahitzak berrezartzea eta kontuak desblokeatzea bezalako ataza aspergarri eta errepikakorrak egiten. Are gehiago, barneratutako laguntza-zerbitzuko auditoretza-txostenekin, erraza da laguntza-zerbitzuko teknikariek egindako ekintza guztien auditoretza-aztarna lortzea.
 • Microsoft Exchange Server kudeaketa eta txostenak
 • ADManager Plus-ek administratzaileei beren Exchange inguruneko bertsio desberdinak kudeatzen laguntzen die (Exchange 2003, 2007, 2010, 2013 eta Exchange Online). Gainera kontsola eta tresna anitzen artean txandakatzeko eragozpena saihesten die beren AD eta Exchange inguruneak kudeatzeko orduan. Administratzaileek Exchange kudeaketa atazak egin ditzakete, hala nola, postontziak sortzea, aldatzea eta migrazioa, postontzi-eskubideen kudeaketa, Exchange gidalerroak esleitzea edo ezeztatzea... erabiltzaile anitzentzat edo taldeentzat banaketa sortuz eta kudeatuz eta taldeak dinamikoki banatuz, beste batzuen artean. Exchange ataza zehatzak ere laguntza-zerbitzuko teknikarien esku utz daitezke.
 • Koadro kanpoko Exchange Server-en txosten espezifikoekin ADManager Plus-i esker Exchange txostenak esfortzurik gabe sortzen dira elkarrizketa-koadroko jardueran oinarrituta. Exchange txostenen liburutegian postontzirako gaitutako erabiltzaileen, banaketa zerrenden eta kideen, postarako gaitutako taldeen, OMA/OWA/ActiveSync gaitutako edo ez gaitutako erabiltzaileen eta gehiagoren txostenak ditu. Posible da txosten hauek guztiak automatikoki sortzea eta email bidez bidaltzea erabiltzaile anitzei formatu desberdinetan, XLS, PDF, HTML and CSV.
 • iOS eta Android aplikazio mugikorrak
 • ADManager Plus-ek iOS eta Andriod aplikazio mugikorrak eskaintzen ditu AD administratzaileei eta teknikariei Ad erabiltzaile-kontuak, sortzeko, erabiltzaile-pasahitzaak berrezartzeko, gaitzeko, desgaitzeko eta erabiltzaile- eta ordenagailu-kontuak ezabatzeko, ordenagailuak berrabiarazteko edozein tokitatik, baita mugimenduan daudenak ere.
 • Active Directory, Office 365, Exchange, G Suite eta Skype for Business/Lync inguruneetan kontsola bakarretik kudeaketa eta txosten-lanak egiteko hainbeste ezaugarrirekin, ADManager Plus administratzaileen laguntza paregabea bihurtu da mundu osoko erakundeentzat.

ADManager Plus Trusted By