Насочени за екосистемите на Мајкрософт.

ADManager Plus е веб-решение за управување со потребите на сите AD, Office 365, Exchange, G Suite и Skype for Business/Lync, G Suite и Office 365. Прави поедноставни неколку рутински задачи, како на пример, доделување корисници, чистење неактивни сметки и управување со NTFS и дозволи за споделување. Исто така, нуди повеќе од 150 однапред спакувани извештаи, вклучувајќи извештаи за неактивни или заклучени кориснички сметки во AD, лиценци Office 365 и последни најавувања на корисници, со вградени опции да се вршат дејства за управување директно од овие извештаи. Вклучува приспособена структура на работен тек за билетирање и усогласеност и автоматизира рутински задачи во AD, како што се доделување и отстранување корисници. Исто така, ADManager Plus нуди и апликации за мобилни уреди со iOS и Android.

 • Управување со Active Directory
 • Управувањето со активниот директориум (AD) станува едноставно и непречено со вградени наменски карактеристики за задачи што се вршат често, како на пример истовремено создавање кориснички сметки во AD, Office 365, Exchange, G Suite и Skype for Business/Lync; модификација на кориснички сметки, безбедност и групи за дистрибуција, контакти и компјутери. Приспособливото, реактивно доделување и повторно доделување шеми. го претвораат создавањето и модификацијата сметки во AD во брзи операции од само еден чекор, спротивно на неефикасните алатки на Microsoft, како на пример ADUC и PowerShell.
 • Известување од Active Directory
 • Вградената библиотека со извештаи на ADManager Plus вклучува над 150 извештаи што даваат детални информации за секој аспект на AD со само едно кликнување на глушецот. Тие даваат важни податоци, како на пример, неактивни корисници, корисници со истечени лозинки или деактивирани корисници; вистинско време на најавување на корисници, список за дистрибуција и безбедносни групи и нивни членови, извештаи за НТФС, дозволи за споделување и извештаи за усогласеност (SOX, HIPAA, PCI итн.). Исто така, има вчитан распоредувач на извештаи што ги создава и праќа по е-пошта неопходните извештаи кај сите заинтересирани страни во одредено време.
 • Управување и известување за Office 365
 • ADManager Plus им нуди на администраторите олеснителна околност да управуваат и да известуваат за нивните Office 365 базирани во облак и, исто така, за AD во капацитетите, од една конзола, без напор. Нуди можност да се создаваат сметки во Office 365 за кориснички дозволи додека ги создаваат нивните сметки во AD, да се создаваат сметки во Office 365 за постоечки корисници на AD, да назначуваат или отповикуваат лиценци групно; да управуваат со кориснички сандачиња во Exchange Online, споделени поштенски сандачиња, собни поштенски сандачиња, поштенски сандачиња во опрема, поврзани поштенски сандачиња и друго.
 • Исто така, нуди библиотека со извештаи на Office 365 што вклучува извештаи за сите, неактивни корисници, корисници што никогаш не се најавиле и корисници со активирана ActiveSync, лиценцирани и нелиценцирани корисници, детали за лиценца, групи за дистрибуција и безбедност и нивни членови и споделени поштенски сандачиња. Може да се планира сите тие извештаи да се создадат и пратат по е-пошта автоматски кај повеќе корисници во различни формати, како на пример, CSV, PDF, HTML и Excel.
 • Управување и известување за G Suite
 • Исто така, ADManager Plus им помага на администраторите истовремено да создаваат кориснички сметки во G Suite, додека создаваат кориснички сметки во AD. Нуди способност да се создаваат корисници во G Suite, преку единствено групно увезување преку CSV, па дури и автоматски. Исто така, нуди вградени извештаи за да се добијат детали за сите корисници на G Suite, активни и отстранети корисници на G Suite. Овие извештаи може, исто така, да се создадат автоматски во специфично време преку распоредувачот на извештаи.
 • Работен тек на Active Directory базиран врз одобрение
 • Работниот тек им помага на администраторите да го рационализираат вршењето на задачите на AD. Работниот тек на повеќе нивоа им овозможува на администраторите за одредат различни чекори, како барање, прегледување, одобрување и вршење за AD операции. Со стандардизација на постапките за вршење задачи за AD, работниот тек им помага на администраторите лесно да обезбедат усогласеност со задолжителните стандарди на ИТ и организациските политики. Има вграден назначувач на задачи и известувач што им дозволуваат на администраторите да постават правила за автоматско назначување барања кај одреден технички персонал и да праќаат известувања по е-пошта за состојбата на барањата за AD кај сите заинтересирани страни. Исто така, работниот тек им помага на администраторите да постават систем за управување со AD базиран врз билети.
 • Автоматизација на Active Directory
 • Администраторите можат да ја автоматизираат секоја самостојна задача за AD, како на пример, ресетирање лозинки, или активирање, деактивирање и отклучување сметки, управување со лиценци на Office 365, или дури и целосна рутина на AD што вклучува низа задачи што треба да се вршат во одредени интервали, како на пример чистење на AD што вклучува наоѓање неактивни корисници, нивна деактивација, преместување во одделна организациска единица (ОЕ) и нивно бришење. Освен безгрешното вршење, автоматизацијата на ADManager Plus помага да заштедите време и напор.
 • Управување и известување за Skype for Business/Lync
 • Освен AD, користејќи ја ADManager Plus администраторите можат, исто така, да управуваат и да известуваат за нивната околина во Skype for Business/Lync. Им нуди на администраторите способност да создаваат кориснички сметки, поединечно или групно, во Skype for Business/Lync/LCS/OCS , додека истовремено создаваат кориснички сметки во AD. Понатаму, им овозможува на администраторите да активираат, деактивираат или да бришат кориснички сметки, да назначуваат, да преназначуваат или да ги бришат политиките назначени на корисници во нивната околина во Skype for Business/Lync/LCS/OCS. Исто така, ADManager Plus нуди однапред конфигурирани извештаи што ќе ви помогнат да ги следите активираните или деактивираните корисници на Skype for Business/Lync/LCS/OCS во вашата организација.
 • Интеграции
 • За да стане управувањето со AD поедноставно, ADManager Plus се интегрира со апликациите на бирото за поддршка, како на пример ServiceDesk Plus, ServiceNow и Zendesk, за да го олесни управувањето со кориснички сметки во AD директно од алатката на бирото за поддршка, со базите со податоци како Oracle и MS SQL за да создаде автоматски кориснички сметки во AD штом се додаде нов корисник во базата со податоци и со апликациите за безбедносни информации и управување со настани (SIEM).
 • Делегирање на биро за поддршка на Active Directory
 • Безбедносната улога и делегирањето врз основа на ОЕ на ADManager Plus им овозможува на администраторите безбедно да доделат задачи за AD кај техничкиот персонал на бирото за поддршка, нетехничкиот персонал или дури и кај технички неискусните корисници. Со пристапот во карактеристиките за управување со AD базиран врз профил, обезбедува дека техничкиот персонал ги врши само делегираните задачи во одредените ОЕ, со што го прават тоа делегирање целосно безбедно. Администраторите веќе не мораат да го губат нивното време и да вршат досадни задачи или задачи што се повторуваат, како на пример, ресетирање лозинки и отклучување сметки. Дополнително, со вградените извештаи за ревизија на бирото за поддршка, лесно е да се добие ревизиска трага од сите дејства што ги извршил техничкиот персонал на бирото за поддршка.
 • Управување и известување за Microsoft Exchange Server
 • ADManager Plus им помага на администраторите да управуваат со повеќекратни верзии на нивните околини Exchange (Exchange 2003, 2007, 2010, 2013 и Exchange Online), но и ги штеди од збрка кога се префрлаат на повеќе конзоли и алатки за да управуваат со нивните AD и околините Exchange. Администраторите можат да вршат задачи за управување со Exchange, како на пример, создавање поштенски сандачиња, модификација и миграција, управување со права за поштенско сандаче, назначување или отповикување политики на Exchange итн. за повеќекратни корисници и групи, создавање и управување со дистрибуција и групи за динамична дистрибуција и друго. Исто така, на техничкиот персонал на бирото за поддршка може да му се делегираат и задачи специфични за Exchange.
 • Со креативните извештаи специфични за Exchange Server, ADManager Plus го прави известувањето за Exchange лесно, а активноста целосно базирана врз кориснички интерфејс. Библиотеката со извештаи на Exchange вклучува извештаи за корисници со активирано поштенско сандаче, список за дистрибуција и членови, групи со активирана пошта, активирани или деактивирани корисници на OMA/OWA/ActiveSync и друго. Исто така, сите тие извештаи можат да се создадат и пратат по е-пошта кај повеќе корисници во различни формати, како на пример, XLS, PDF, HTML и CSV.
 • Апликации за мобилни уреди со iOS и Android
 • ADManager Plus нуди апликации за мобилни уреди со iOS и Andriod за да им помогне на администраторите на AD и на техничкиот персонал да создадат кориснички сметки во AD, да ресетираат кориснички лозинки, да активираат и деактивираат корисници и компјутерски сметки и да ресетираат компјутери, од која било локација, дури и кога се наоѓаат во движење.
 • Со ваков широк избор карактеристики за управување и известување за активниот директориум, Office 365, Exchange, G Suite и околини Skype for Business/Lync од една конзола, ADManager Plus продолжува да биде веродостоен сојузник на администраторите, во организации со секакви големини и секакви хиерархии!

АДМанаџер Плус Доверлив од