Office 365 Kullanıcı Şartlandırma

Active Directory ve Office 365 ortamlarındaki kullanıcıları ayrı ayrı şartlandırma, gereksiz kafa karışıklığına, tekrara ve gecikmelere neden olur. Ayrıca Office 365 lisans yönetiminin şartlandırılması, etkin olmayan kullanıcılardan lisansların alınması ve lisansız kullanıcılara lisans atanması da sistem yöneticileri için kritik bir iştir. Tüm bu görevleri etkin ve kolay şekilde yerine getirmek için, yerel Microsoft araçları ve PowerShell betikleri çok az yardım sunar. Dolayısıyla, kuruluş bünyesinde AD veya bulut tabanlı Office 365 ortamlarında kullanıcıların yönetilmesi, sistematik ve uygun bir yaklaşım gerektirir.

ADManager Plus’u Kullanarak Office 365 Kullanıcı Yönetimi

ManageEngine ADManager Plus, Office 365 hesaplarının yönetimine de yardımcı olan web tabanlı bir Active Directory yönetim yazılımıdır. Bu yazılım, tamamen kullanıcı arayüzü tabanlı ve betik içermeyen eylemlerle yöneticilerin Office 365, Active Directory, Exchange Server ve Google Apps üzerinde arzu edilen yönetim ve raporlama görevlerini ifa etmesine olanak tanır.

Tek Konsolda Office 365 ve AD Kullanıcı Şartlandırma

ADManager Plus, tek bir web tabanlı konsoldan Active Directory ve Office 365 (Azure Active Directory tabanlı) üzerinde kullanıcılar için yeni hesaplar oluşturmanızı sağlar ve AD ve Office 365 ortamlarında yeni kullanıcı hesaplarının şartlandırılması için aynı kimlik bilgilerini kullanır. Birden çok konsol veya PowerShell betikleri ile boğuşmak yerine aynı hedefe ulaşmak içim ihtiyacınız olan tek şey birkaç tıktır.

Active Directory ortamınız üzerinde hâlihazırda mevcut kullanıcılar için Office 365 hesaplarını da şartlandırabilirsiniz. Sadece istenen AD kullanıcılarını CSV içe aktarma veya çoklu seçimle belirleyin; Office 365 hesapları kısa sürede oluşturulsun.

Ayrıca bu araç, Office 365 kullanıcı hesap ve lisanslarının etkin ve hızlı yönetimi için, önceden oluşturulmuş raporlarla lisanslı ve lisanssız kullanıcılar, etkin olmayan kullanıcılar, lisans ayrıntıları, grup üyeleri gibi Office 365 ortamı ile ilgili hayati bilgileri sunar.

ADManager Plus, Office 365 ortamınızda paylaşılan posta kutuları oluşturmanıza da izin verir. Kullanıcı ve lisansları etkin biçimde yöneterek, sistem yöneticileri yalnızca Office 365 ortamlarını güncel tutmakla kalmaz, aynı zamanda gereksiz lisans harcamalarını da kontrol altında tutabilir/engelleyebilirler.

Esnek AD ve Office 365 Yönetimi

ADManager Plus, yöneticilere kullanıcıları aşağıdakilere benzer özel ihtiyaçlarına uygun şekilde yönetme esnekliği sağlar:

 • Tekli ve toplu kullanıcı yönetimi: Gereksinime bağlı olarak sistem yöneticileri, tekli veya çoklu kullanıcı hesaplarını tek seferde şartlandırabilirler. Kullanıcıların topluca oluşturulması, değiştirilmesi veya silinmesi, bir CSV dosyasından gerekli kullanıcı özelliklerinin içe aktarılması ile hızlandırılır.
 • Şablon temelli kullanıcı yönetimi: Sistem yöneticileri, bu yazılımın dâhili özelleştirilebilir şablonlarını kullanarak tüm kuruluş dâhilinde kullanıcı oluşturma ve değiştirme sürecini standart hale getirebilirler. ‘Sürükle ve bırak’ özelleştirmesi, istenen özelliklerin önceden ayarlanabilmesini ve tüm özellikleri salt okunur, gizli veya düzenlenebilir hale getirilebilmesini sağlayan bu şablonlar, sistem yöneticilerine kullanıcı oluşturma ve değiştirme süreci üzerinde tam kontrol sunar.
 • Yardım masası temelli kullanıcı yönetimi: Sistem yöneticileri, Office 365 ve AD üzerinde kullanıcı hesaplarını oluşturma ve yönetme görevini, insan kaynakları personeli gibi teknik açıdan çok bilgili olmayan irtibatlara ve yardım masası teknisyenlerine devredebilir ve bu yükü onlara yıkabilirler. Ayrıca sistem yöneticileri, her bir yardım masası teknisyeni/insan kaynakları personeline yardımcı olmak için belirli şablonlar atayarak devredilen görev üzerindeki tam kontrollerini sürdürebilirler.
 • Otomatikleştirilmiş kullanıcı yönetimi: ADManager Plus, sistem yöneticilerinin ihtiyaçlarına göre belirli bir tarihte ve saatte kullanıcıları oluşturmasına ve yönetmesine izin veren esnek bir otomasyon özelliği de sunar. Bu araç, kullanıcıların oluşturulması, taşınması ve değiştirilmesi gibi bağımsız görevlerin yanı sıra AD temizliği gibi birtakım kritik görevlerin de otomasyonunu sağlar.
 • İş akışı temelli kullanıcı yönetimi: Sistem yöneticileri, bu web tabanlı yazılımın yapılandırılabilir çok düzeyli iş akışını kullanarak AD görevlerinin yerine getirilmesi için özelleştirilmiş bir yol tanımlayabilirler. Bu yazılım, yetkisiz ve istenmeyen değişikliklerin önlenmesi için sistem yöneticilerinin her bir talep için bir inceleme ve onaylama mekanizmasını işletmesine olanak tanır. İş akışı, AD görevleri için bir talep (çağrı) oluşturarak bir çağrı açma aracı olarak da ön plana çıkar.

AD ve Office 365 Senkronizasyon Seçenekleri

Windows Azure Active Directory Eşitleme Aracı (DirSync), ağınızdaki bir Windows Server üzerinde çalışır ve yerel AD ortamınızdaki kullanıcıların bilgilerini bulut tabanlı Office 365 sisteminde karşılık gelen kullanıcı hesaplarının detayları ile senkronize eder. ADManager Plus’u kullanarak kurumsal politikalarınıza bağlı olarak Office 365 üzerinde oluşturulan kullanıcı hesaplarının kuruluş bünyesindeki AD ortamı ile senkronize edilmesi gerekip (DirSync etkin) gerekmediğini (DirSync devre dışı) belirleyebilirsiniz. DirSync kurulumunun önceden yapılmış olması halinde, tüm değişiklikler seçtiğiniz seçenekten bağımsız olarak senkronize edilecektir.

ADManager Plus’un Avantajları

ADManager Plus üzerinden Office 365 şartlandırması, kuruluşlar için aşağıdaki kilit faydaları sağlar:

 • Betik içermeyen bir şekilde tek bir web tabanlı konsoldan bulut tabanlı Office 365 ve kuruluş bünyesindeki Active Directory ortamlarını yönetme;
 • AD ve Office 365 kullanıcılarını şartlandırma ve tek bir eylemle lisansları eşzamanlı olarak atama;
 • Kuruluşun ihtiyaçlarını karşılamak için özel hazırlanmış şablonları kullanarak kullanıcı oluşturma ve değiştirme;
 • Tek bir eylemle yönetilebilecek kullanıcı hesabı sayısında herhangi bir kısıtlama olmadan istenen tüm kullanıcılar için Office 365 lisanslarını toplu olarak yönetme (atama/geri alma);
 • Office 365 kullanıcı ve lisanslarının etkin yönetimine katkıda bulunmak için önceden oluşturulmamış Office 365 ortamına özel raporlarla lisanslı kullanıcılar, etkin olmayan kullanıcılar, dağıtım listeleri, grup üyeleri vb. kritik bilgileri toplama ve
 • AD ve Office 365 ortamında, hatta çoklu orman (forest) ortamlarında kullanıcılar oluşturma. Yerel DirSync aracı, kuruluş bünyesindeki Active Directory ortamında birden çok orman olduğunda kullanıcıların şartlandırılmasını desteklemez.

ADManager Plus; Active Directory, Office 365, Exchange Server ve Google Apps ortamlarının tek bir web tabanlı konsoldan yönetilmesi için sadece kullanıcı arayüzü tabanlı özellikler, her bir ortam için ön tanımlı raporlar ve AD kullanıcıların yönetilmesi için iOS ve Android mobil uygulamaları ile bir kurumun Windows Server sisteminin yönetilmesi için kapsamlı bir araçtır.