Reactief wijzigen van Active Directory-gebruikersaccounts

Met ADManager Plus kunt u meerdere kenmerken van gebruikersaccounts wijzigen, met inbegrip van Algemene kenmerken, Accountkenmerken, Organisatiekenmerken, Exchange-kenmerken, kenmerken Terminal Services enz., in slechts één stap. Daarnaast kunt u ook specifieke kenmerken automatisch invullen op basis van de andere kenmerken die worden gewijzigd tijdens het wijzigingsproces. Als u probeert hetzelfde te doen met de systeemeigen AD-hulpprogramma's of PowerShell kan relatief gecompliceerd en omslachtig worden.

Via Sjablonen voor de reactieve gebruikerswijziging van dit webgebaseerd beheerhulpprogramma van Active Directory management met Wijzigingsregels, wordt het proces voor het wijzigen van gebruikersaccounts, of het nu over een individuele gebruikersaccount gaat of over bulksgewijs wijzigen van gebruikers, verbazend snel en eenvoudig, maar toch nauwkeurig en veilig.

Sjablonen voor het wijzigen van Active Directory-gebruikers

De sjablonen voor het wijzigen van gebruikers van ADManager Plus biedt beheerders de mogelijkheid om het proces voor het wijzigen van gebruikersaccounts te standaardiseren voor al hun organisaties. Via deze sjablonen kunnen beheerders de waarden van de kenmerken opslaan en hergebruiken met standaard of algemene waarden, in plaats van ze handmatig te wijzigen voor elke gebruikersaccount.

Daarnaast kunnen beheerders als en indien nodig deze sjablonen zelfs aanpassen om te voldoen aan de specifieke vereisten van hun organisaties. Met andere woorden zijn sjablonen voor het wijzigen van gebruikers, voorbeelden die beheerders kunnen gebruiken om hun AD-gebruikersaccounts te wijzigen op een uniforme en eenvoudige manier.

Sjablonen voor het wijzigen van gebruikers hebben twee belangrijke componenten die beheerders de volledige controle over het proces voor het wijzigen van gebruikers geven,

Wijzigingsregels

User Wijzigingsregels

Via 'wijzigingsregels' kunnen beheerders hun eigen voorwaarden definiëren voor het volgende:

 • Automatisch bijwerken van specifieke gebruikerskenmerken wanneer een gebruikersaccount wordt gewijzigd.
 • Automatisch wijzigen van bepaalde gebruikerskenmerken op basis van de wijzigingen die worden aangebracht aan andere kenmerken.

Om de voordelen van wijzigingsregels aan te tonen, veronderstellen we een scenario zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding, waarbij een werknemer wordt overgedragen van een verkoopteam van een organisatie naar het marketingteam. Omdat de kenmerken 'Afdeling' en 'Titel' van deze werknemer worden bijgewerkt met nieuwe waarden die overeenkomen met het 'marketingteam', kunnen beheerders een wijzigingsregel definiëren voor:

Gebruikscasus 1:

 • Werk het kenmerk 'Manager' van deze werknemer automatisch bij volgens de nieuwe waarden in de kenmerken 'Afdeling' en 'Titel'.
 • Vul het kenmerk 'proxy' of 'extra e-mailadressen' automatisch in met dat van een e-mailadres van een marketingteam, zoals 'marketing@acme.com', omdat de gebruiker de Assistant Manager van de marketingafdeling is.

Gebruikscasus 2:

User Wijzigingsregels

Als u bedrijf bijvoorbeeld in Austin gevestigd is en een nieuw kantoor heeft geopend in Michigan, en uw bestaand team van ontwikkelaars moet worden opgesplitst in twee groepen, waarvan er een naar het nieuwe kantoor wordt overgebracht.

In dit geval moet een nieuwe OU worden aangemaakt voor ontwikkelaars in het kantoor in Michigan, moeten leden van de OU in Austin worden verwijderd, moet het managerkenmerk voor alle werknemers worden bijgewerkt enz. Het handmatig bijwerken van de AD-gebruikersaccounts van 80-100 werknemers is een lastige taak.

Met ADManager Plus kunnen we een nieuwe gebruikerswijzigingen maken met wijzigingsregels om dit weer te geven, ALS "afdeling" "Informatie en technologie" is EN "kantoor" NIET "Austin" is, stel DAN "MemberOf" in op "Michigan_IT"

De gebruikersaccounts worden gefilterd en de geselecteerde kenmerkwaarden worden gewijzigd zoals vereist.

Hoogtepunten van de wijzigingsregels:

 • Deze regels worden telkens wanneer een gebruikersaccount wordt gewijzigd, op de achtergrond uitgevoerd.
 • Alle gebruikerskenmerken die zijn opgegeven in deze regels, worden automatisch bijgewerkt met de opgegeven waarden, wanneer aan de voorwaarden is voldaan.
 • Deze regels, ingesteld door de beheerder, zullen zelfs niet zichtbaar zijn voor de helpdesktechnici tijdens het wijzigingsproces.

De wijzigingsregels bieden beheerders niet alleen de flexibiliteit en nauwkeurigheid voor het wijzigen van gebruikersaccounts, maar wat belangrijker is, ze helpen hen ook bij het beschermen van de gebruikersaccounts die worden gewijzigd, tegen elke ongewenste of potentieel schadelijke wijzigingen.

'Drag-n-Drop' aanpassing van wijzigingssjablonen

Sjablonen voor gebruikerswijzigingen kunnen worden gewijzigd door beheerders om te voldoen aan de vragen en vereisten van hun organisaties. Met de aanpassingsfunctie kunnen beheerders het volgende instellen:

Op rollen gebaseerde toegang tot informatie en bronnen:

In elke organisatie zal elke afdeling een specifieke set rollen hebben, zoals manager, assistant manager, enz. Aan elke rol wordt een specifieke set rechten en machtigingen gekoppeld. Voor elke rol kunnen beheerders sjablonen maken met de benodigde bevoegdheden en machtigingen. Wanneer een gebruikersrol wijzigt, hoeft een beheerder alleen de juiste sjabloon toe te passen op deze gebruikersaccount, en de gebruiker krijgt automatisch de bevoegdheden toegewezen die overeenkomen met de nieuwe rol die op zijn beurt de gebruiker toegang zal verlenen tot de bronnen en informatie die geschikt zijn voor die rol.

Technicus-specifieke wijzigingssjablonen:

Deze 'drag-n-drop' aanpasbare sjablonen bieden beheerders de ultieme vrijheid in het opgeven van de gebruikerseigenschappen die kunnen worden gewijzigd door welke technicus. Op deze manier kunnen beheerders kritieke gebruikerskenmerken beschermen tegen ongewenste wijzigingen en nog steeds de controle houden over de gedelegeerde herinrichtingstaak, zelfs na het toewijzen ervan aan een gewone gebruiker.

Met deze wijzigingssjablonen, kunnen beheerders het volgende doen:

Drag-n-Drop Customization of Templates
 • Geef alleen een specifieke set weer van kenmerken, volgens hun vereisten, tijdens het wijzigingsproces door het aanpassen van de sjablonen.
 • Maak elk gebruikerskenmerk zichtbaar, bewerkbaar, alleen-lezen of verberg, indien nodig, zelfs kenmerken tijdens het wijzigingsproces.
 • Plaats de benodigde gebruikerskenmerken volgens de vereisten in de sjablonen of verwijder ze door ze gewoon in of uit de sjablonen te slepen en neer te zetten.
 • Sla de standaard of terugkerende waarden toegepast voor gebruikerskenmerken op en gebruik ze opnieuw, in plaats van ze telkens opnieuw handmatig bij te werken.

Deze Active Directory-beheersoftware helpt beheerders bij het wijzigen van gebruikersaccounts, één voor één, maar ook bulksgewijs, met evenveel gemak en eenvoud.

 •  
 • -Select-
 • Wanneer u op 'Downloaden' klikt, gaat u akkoord met de verwerking van persoonlijke gegevens conform ons Privacybeleid.

Thanks!

Your download is in progress and it will be completed in just a few seconds!
If you face any issues, download manually here

Ze vertrouwen ons