Auditlogboek helpdesktechnicus

Auditlogboek helpdesktechnicus is een toegankelijkheidsfunctie, ontworpen voor controleurs/beheerders om een gedetailleerd overzicht te bieden van wat er is gebeurt in het ADManager Plus-systeem.

Een auditlogboek is een bestand/document dat de details bijhoudt van alle AD-beheeractiviteiten, zoals het opnieuw instellen van wachtwoorden, maken/wijzigen van gebruikersaccounts, enz. uitgevoerd met ADManager Plus.

Auditlogboeken zijn handig in die zin, dat u werkelijk kunt volgen wie wat en wanneer heeft gedaan en daarnaast ook problemen/fouten die gekoppeld zijn aan de mislukte opdrachten, kunt detecteren. De logboeken worden bijgehouden in afzonderlijke mappen volgens de geschikte gebruiker die de taak heeft uitgevoerd. Ook de chronologische controle van de AD-beheeractiviteiten is eenvoudig en uitvoerbaar gemaakt dan zijn deze gebruiksvriendelijke functie van ADManager Plus.

Met de gratis download van de proefversie van ADManager Plus weet u hoe u auditlogboeken of rapporten van helpdesktechnici u kunnen helpen bij het probleemloos volgen van alle acties die worden uitgevoerd in uw Active Directory. Een auditlogboek bevat vooral de volgende details over elke taak die werd uitgevoerd:

  • Wie
  • Wat
  • Wanneer

Wie van de taak

De details van de persoon die een AD-beheertaak heeft uitgevoerd, worden ook gevolgd in het auditlogboekbestand. Als de taak werd uitgevoerd door de beheerder, wordt het logboek opgeslagen in admin onder de technicusmap. Voor een helpdesktechnicus worden de logboeken opgeslagen in een map die genoemd is naar technicus en zijn gekoppeld domein. John-ADMP betekent bijvoorbeeld dat deze map de logboeken bevat, die werden gegeneerd terwijl de helpdesktechnicus John en AD-beheertaken heeft gestart in het ADMP-domein.

Wanneer van de taak

Auditbestanden slaan de datum en tijd op van het optreden van de gebeurtenis. Dit doet dienst als een nuttige bron om op een latere datum het tijdstip uit te vinden waarop een AD-beheertaak heeft plaatsgevonden.

Wat van de taak

Auditlogboeken slaan informatie op over de taak die werd uitgevoerd terwijl de gebeurtenis werd geactiveerd. Details van al die kenmerken waarvan de waarden werden bijgewerkt, worden geregistreerd in het logboekbestand zodat u dit later kunt raadplegen. Als een gebruiker bijvoorbeeld wordt verplaatst van de ene organisatie-eenheid naar de andere ADManager Plus, zal het gegenereerde auditlogboek de details bevatten van de bron- en doel-OU's onder de kopteksten Van en Tot respectievelijk.

Auditrapporten van de helpdesk archiveren

Auditrapporten kunnen worden gearchiveerd om later te worden opgehaald voor de naleving van wettelijke vereisten of het bedrijfsbeleid. Met ADManager Plus kan de beheerder het archiefinterval, de bewaarperiode en de locatie van de archieven aanpassen. De archieven kunnen worden opgehaald door het selecteren van het gewenste archief in de lijst, helpdesktechnici en de periode waarvoor het auditrapport werd gearchiveerd. Dit rapport kan worden geëxporteerd in de indelingen PDF, HTML, XLSX en CSV.

Auditrapporten bieden details over elke AD-beheertaak die wordt uitgevoerd door helpdesktechnici met AD Manager Plus. Met de auditrapporten kan de status worden gevolgd van de taak/bewerking die wordt uitgevoerd door de technicus, de objectnaam, de categorie van de actie enz. die u helpt bij het nauwgezet toezicht houden op gebeurtenissen zoals wachtwoord opnieuw instellen, gebruikers verwijderen, gebruikers maken/wijzigen enz. Auditrapporten tonen de module die werd gebruikt door de helpdesktechnici, zoals automatisering of AD-beheer tijdens het uitvoeren van de toegewezen acties.

wilt u een Active Directory-taak delegeren aan uw helpdesktechnicus? Leer meer over Helpdeskdelegatie

  •  
  • -Select-
  • Wanneer u op 'Downloaden' klikt, gaat u akkoord met de verwerking van persoonlijke gegevens conform ons Privacybeleid.

Thanks!

Your download is in progress and it will be completed in just a few seconds!
If you face any issues, download manually here

Ze vertrouwen ons