Active Directory-logboeken bewaken met EventLog Analyzer

Active Directory vormt het belangrijkste onderdeel van het domeinbeheer van Microsoft Windows. Het is een zeer kritisch onderdeel, aangezien het falen ervan het hele netwerk kan verstoren. Wanneer de Directory mislukt, worden de details onmiddellijk vastgelegd in de logboeken. Als de logboeken grondig worden geanalyseerd, kan de hoofdoorzaak van de fout worden gevonden. Elke bewerking van de Active Directory-objecten moet worden vastgelegd. De Active Directory-bewerkingen inzake het serviceobjecten en de context voor naamgeving van de replicabron hebben direct invloed op de gebruikerstoegang en bewerkingen van computers in het netwerk. Het bewaken van Active Directory-logboekgebeurtenissen is dus van cruciaal belang om een soepele werking van netwerken te garanderen.

EventLog Analyzer kan Active Directory-logboeken bewaken en elk specifiek storingsincident kan in realtime worden gevolgd. Hiermee kan de netwerkbeheerder direct worden gewaarschuwd, zodat snel herstelmaatregelen kunnen worden genomen om netwerkstoringen te voorkomen.

Het product heeft de flexibiliteit om aangepaste rapporten te maken om specifieke gebeurtenissen in Active Directory te volgen. De respectievelijke gebeurtenis-ID's van Active Directory kunnen worden bewaakt.

Active Directory dashboard

 

AD Events

Zorg dat logboekregistratie is ingeschakeld voor Active Directory-gebeurtenissen en dat niet wordt gefilterd door het gebeurtenissenfilter van EventLog Analyzer.

 

Een korte beschrijving van Active Directory

Active Directory is een mapdienst van Microsoft Windows-domeinen. Het maakt deel uit van het Windows Server-besturingssysteem. Server waarop Active Directory wordt uitgevoerd, worden domeincontrollers genoemd. Het biedt beheerders gecentraliseerd beheer en beveiliging van het netwerk. Het verifieert en machtigt alle gebruikers en computers in een Windows-netwerkdomein. Het wijst beveiligingsbeleid toe en handhaaft het op alle computers. Het gebruikt Lightweight Directory Access Protocol (LDAP). De logboeken van Active Directory worden opgeslagen in de logboeken van het Windows OS.