Productvergelijking EventLog Analyzer

EventLog Analyzer is beschikbaar in twee edities nl. Premium en Distributed Edition.

Gratis editie van EventLog Analyzer kan worden gebruikt voor het controleren van maximaal vijf logboekbronnen.

Functies Gratis editie * Premium Distributed
Ondersteuning van meerdere besturingssystemen Available Available Available
Ondersteuning gecontroleerd apparaat
(Windows, Linux, Unix, AIX, Routers, Switches,
VMWare, elk Syslog-apparaat)
Available Available Available
Aanpasbare dashboardwidgets Available Available Available
Logboek zoeken met booleaanse operator, zin, waardebereiken, jokertekens en gegroepeerd zoeken Available Available Available
Automatische detectie van hosts Available Available Available
Filtergebeurtenissen vóór het opslaan in de database Available Available Available
Gecomprimeerde archieven Available Available Available
Codering logboekbestanden archiveren Available Available Available
Hashing en tijdstempel van archieflogboekbestanden Available Available Available
Realtime weergave van gebeurtenissen Available Available Available
Automatische waarschuwingen Available Available Available
Geautoriseerde toegang Available Available Available
Hostgroepering voor beleidsimplementatie Available Available Available
Planning gegevensverzameling Available Available Available
Aangepaste rapporten Available Available Available
Rapporten plannen Available Available Available
PUMA-rapporten Available Available Available
Meerdere rapportopmaken Available Available Available
Details op meerdere niveaus Available Available Available
Trendanalyse Available Available Available
Beveiligingsanalyse Available Available Available
Nalevingsrapporten (EventLog & Syslog) (vooraf gedefinieerd en aanpassing) Available Available Available
Opdrachtuitvoering op waarschuwingen Available Available Available
Sms- en SNMP Trap-melding voor waarschuwingen Available Available Available
Ondersteuning voor internationalisatie voor het behandelen van systeemeigen logboeken Available Available Available
Exporteren/importeren van waarschuwings-, rapport- en filterprofielen Available Available Available
Geavanceerd zoeken in onbewerkt logboeken, resultaat opslaan als rapportprofiel Available Available Available
Gepland importeren van lokale en externe (FTP/SFTP) machines Available Available Available
Logboekverzameling tijdens inactieve tijd logboekverzamelaar Available Available Available
Gebruikers met toegang tot de toepassing EventLog Analyzer controleren Available Available Available
Controle van bestandsintegriteit   Available Available
Serverspecifieke rapporten     Available
Controle van meerdere geografische locaties     Available
Schaalbare architectuur     Available
Ophalen van logboekveld met een interactieve syntaxisopbouw van reguliere expressies (regex)   Available Available
Universele parsering en indexering van logboeken (ULPI) als ondersteuning voor elk logboekindeling (door de mens leesbare en niet-gecodeerde logboekindelingen)   Available Available
Gebruikers importeren vanaf Active Directory-groepen   Available Available
Agent voor logboekverzameling van WAN/Firewalls   Available Available
Opgeslagen systeemlogboekbestanden importeren   Available Available
Rebranding webclient   Available Available
Directe rapporten   Available Available

Toepassingsspecifieke logboeken analyseren

 • MS IIS-webserver
 • MS IIS FTP-servers
 • DHCP Windows-server
 • DHCP Linux-server
 • MS SQL-database
 • Oracle-database
 • Apache-webserver
 • Afdrukserver
  Available Available
Ondersteuning voor MS SQL-server en MS SQL-cluster als back-enddatabase   Available Available
Aangepaste weergave en op gebruiker gebaseerde weergave   Available Available
Active Directory & RADIUS Server op basis van gebruikersverificatie van derden   Available Available
IBM AS/400-logboekanalyse (V5R-serie) filteren, rapporteren, waarschuwen, archiveren en importeren   Available Available
Realtime correlatie van gebeurtenissen   Available Available
Controle van Windows Terminal Server-logboeken   Available Available
Controle van gebruikerssessies   Available Available
*De gratis editie controleert maximaal vijf logboekbronnen

Opmerking: In een gedistribueerde omgeving kunt u alle beheerder servers van de beheerserver weergeven. Deze beheerder servers werken als onafhankelijke servers.

 • Please enter a business email id
 •  
 •  
  Wanneer u op 'Uw gratis proefversie verkrijgen' klikt, gaat u akkoord met de verwerking van persoonlijke gegevens conform ons Privacybeleid.

Thanks!

Your download is in progress and it will be completed in just a few seconds!
If you face any issues, download manually here