Inspekcje Microsoft 365

Przy pracy w środowisku w chmurze, inspekcja działań użytkowników jest niezbędną praktyką zabezpieczeń, ponieważ użytkownicy mogą logować się z praktycznie dowolnego miejsca na świecie. Jednak przy używaniu wyłącznie Microsoft 365 możesz przegapić pewne z kluczowych detali niezbędnych do pełnego śledzenia aktywności użytkowników. Dzięki M365 Manager Plus możesz odpowiedzieć na kwestie związane z bezpieczeństwem, chroniąc konfigurację Microsoft 365. Możesz śledzić działanie użytkownika w Exchange Online, Azure Active Directory, OneDrive dla Firm, Sway czy innych usługach w największym możliwym poziomie szczegółowości.

Inspekcja Exchange Online

Aby ochronić się przed problemami ze skrzynkami pocztowymi, takimi jak spam czy malware należy dokonywać ciągłych inspekcji Exchange Online. Dzięki M365 Manager Plus możesz dokonywać inspekcji nie tylko dostępów do skrzynek pocztowych, ale również do folderów publicznych, zmian kontaktów oraz zmian uprawnień.

Przy pomocy M365 Manager Plus możesz śledzić:

 • Dostępy do skrzynek pocztowych przez osoby inne niż właściciele, działania administratorów oraz delegowanie uprawnień do skrzynek pocztowych, w celu sprawdzenia czy nie wystąpiły złośliwe działania.
 • Działania właścicieli, użytkowników innych inż właściciele oraz administratorów w grupach Exchange Online, delegowanie uprawnień grup, e-maile wysłane jako grupy i wiele innych.
 • Kontakty utworzone, zmodyfikowane lub usunięte przez użytkowników.
 • Foldery publiczne utworzone, zmodyfikowane lub usunięte przez użytkowników.
 • Dowolne zmiany w krytycznych uprawnieniach skrzynki pocztowej.

Inspekcja Azure Active Directory (AD)

Inspekcja działań użytkowników pomaga organizacjom w podejmowaniu decyzji z wyprzedzeniem. Jeżeli narzędzie do inspekcji ujawnia podejrzane działania użytkownika w Azure AD, to można uniknąć naruszeń zabezpieczeń zanim nie wystąpią poważne konsekwencje. M365 Manager Plus przedstawia szczegółowe detale z dogłębnej inspekcji, zapewniając informacje o każdym zdarzeniu w środowisku Azure AD.

Przy pomocy M365 Manager Plus możesz śledzić:

 • Zakończone niepowodzeniem próby logowania z uwagi na nieprawidłową nazwę użytkownika lub hasło, wskazujące na ataki siłowe.
 • Zmiany hasła i licencji wykonane przez użytkowników.
 • Ostatnio utworzone, zmodyfikowane lub usunięte konta użytkowników i grupy użytkowników.
 • Zmiany członkostwa w grupach.

Inspekcja OneDrive dla firm

M365 Manager Plus przeprowadza inspekcje OneDrive dla firm, pokazując nawet najmniejsze zmiany plików. Możesz przeprowadzać inspekcje działań na plikach, działań udostępniania plików oraz aktywność synchronizacji, takie jak wysyłanie lub pobieranie plików do lub chmury, zapewniając sprawne funkcjonowanie OneDrive dla firm. Twórz własne profile inspekcji, aby dokonywać inspekcji wyłącznie tych zdarzeń, które chcesz śledzić. Profile inspekcji pozwalają uniknąć dodatkowego nakładu pracy związanego z przeszukiwaniem całego dziennika inspekcji pod kątem szczegółowych informacji.

Przy pomocy M365 Manager Plus możesz śledzić:

 • Pliki utworzone, zmodyfikowane, usunięte, ze zmienioną nazwą lub przesunięte — ze szczegółowymi informacjami o tym, kto dokonał jakiego działania i kiedy.
 • Zaproszenia do współużytkowania, przyjęte i odrzucone żądania dostępu, oraz utworzone, przyjęte i usunięte działania udostępniania plików.
 • Częściowo i w pełni pobrane pliki, jak również przekazywane pliki.
 • Zsynchronizowane urządzenia i wiele więcej.

Inspekcja działań w Sway

Platforma prezentacji Sway jest oparta o chmurę, co oznacza że nie ma scentralizowanego punktu dostępu. M365 Manager Plus umożliwia zostanie strażnikiem dla projektów, w które jesteś zaangażowany, przez inspekcję każdego działania oraz monitorowanie tego, kiedy prezentacje zostały utworzone i udostępnione.

Przy pomocy M365 Manager Plus możesz śledzić:

 • Sway utworzone, zmodyfikowane lub usunięte przez użytkowników.
 • Sway udostępnione zewnętrznie przez użytkowników.
 • Sway, które można duplikować i udostępniać.
 • Sway ze zmienionymi zakresami udostępniania, uprawnieniami i więcej.

Zarządzanie zgodnością

Zarządzanie zgodnością to ciężkie, ale nieuniknione zadanie. Wymagane szczegóły inspekcji często muszą być utrzymywane ręcznie. M365 Manager Plus pomaga wygenerować i utrzymać szczegółowe informacje o inspekcji niezbędne do spełnienia wymagań zgodności z przepisami, takich jak SOX, PCI-DSS, HIPAA, FISMA i GLBA.

Przy pomocy M365 Manager Plus możesz śledzić:

 • Wyszukiwania zabezpieczeń oraz utworzone, zmodyfikowane lub usunięte filtry zabezpieczeń zgodności.
 • Utworzone, zmodyfikowane lub usunięte zasady ochrony przed utratą danych (DLP) oraz zasad zgodności z zachowywaniem.
 • Nowe zasady archiwizacji przypadków, dopasowania DLP, alarmy aktywności, użytkownicy oraz grupy.
 • Utworzone lub usunięte grupy ról zarządzania, w tym ich członkowie oraz więcej informacji.
Najważniejsze funkcje

Raporty OneDrive dla firm

Śledź aktywność użytkowników na plikach OneDrive dla firm przez zbieranie informacji w czasie rzeczywistym o przesyłaniu, pobraniach, dostępie, modyfikacjach i innych.

Działania logowania użytkownika

Kontroluj logowania użytkowników. Sprawdzaj udane i nieudane próby logowania wykonane przez użytkownika ze szczegółami danej aplikacji, adresem IP klienta i wieloma innymi.

Raporty ruchu dla skrzynek pocztowych

Uzyskaj szczegółowy pogląd na ruch mailowy w Twojej organizacji oraz dla każdej skrzynki z osobna. W prosty sposób identyfikuj najczęstszych nadawców i odbiorców, podobnie jak odbiorców spamu i malware.

Raport licencji użytkowników Microsoft 365

Przeglądaj w czasie rzeczywistym stan licencji Microsoft 365 oraz innych aplikacji biznesowych Microsoft w celu identyfikowania użytkowników z przedawnioną licencją i łatwo zarządzaj licencjami.

Zmiany uprawnień skrzynki pocztowej

Uzyskuj dane inspekcji o zmianach uprawnień skrzynek pocztowych, w tym informacji o tym, kto dokonał jakiej zmiany uprawnień i kiedy.

Raporty Outlook Web Access (OWA)

Monitorowanie aktywności użytkownika w OWA z czasem logowania, informacją o przeglądarce i systemie operacyjnym użytym do logowania oraz lista zablokowanych użytkowników.