Raport grup zabezpieczeń Microsoft 365

Grupy zabezpieczeń w środowisku Microsoft 365 pomagają grupować użytkowników w celu przydzielania im uprawnień niezbędnych do uzyskania ważnych zasobów. Na przykład możesz utworzyć grupę zabezpieczeń udzielającą określonym użytkownikom dostęp do witryny SharePoint. Główną korzyścią grupy zabezpieczeń jest możliwość ustawiania uprawnień dla wielu użytkowników Microsoft 365 na raz, zamiast przypisywać je indywidualnie.

Nieodpowiednie zarządzanie grupami zabezpieczeń może pogorszyć zabezpieczenia organizacji, więc ich śledzenie jest absolutnie konieczne. Grupy zabezpieczeń M365 Manager Plus pomaga w uzyskaniu dostępu do informacji o wszystkich grupach zabezpieczeń. Przy pomocy tych szczegółowych informacji możesz łatwo zabezpieczyć krytyczne zasoby i informacje przed nieupoważnionym dostępem.

Raport ten pokazuje listę wszystkich grup zabezpieczeń z następującymi informacjami:

 • Wyświetlana nazwa grupy
 • Identyfikator grupy
 • Typ grupy
 • Opis grupy
 • Nazwa pospolita grupy
 • Adres e-mail grupy
 • Informacja o licencjach
 • Właściciel grupy
 • Adres serwera proxy grupy
 • Czas ostatniej operacji synchronizacji katalogu
 • Stan walidacji

Raport ten możesz eksportować w formatach PDF, XLS, HTML i CSV. Możesz również zaplanować to, kiedy raporty mają być wygenerowane, a nawet ustawić wysyłanie ich na swój adres e-mail w pożądanym formacie pliku.

M365 Manager Plus oferuje wbudowane filtry pozwalające na przycięcie raportu grup zabezpieczeń tak, aby pokazywał jedynie potrzebne dane. Na przykład możesz skorzystać z nich w celu zobaczenia szczegółowych informacji wyłącznie o grupie zabezpieczeń utworzonej dla zespołu finansów. Wszystko, co musisz zrobić to ustawić jako filtr Nazwa wyświetlana → Równa się → Finanse, a zobaczysz wyłącznie informacje o tej określonej grupie. Raport ten możesz również zapisać oddzielnie, wraz z innymi skonfigurowanymi wstępnie raportami.

Raport grup zabezpieczeń M365 Manager Plus pozwala uniknąć konieczności tworzenia skryptów PowerShell nadal uzyskując wartościowe dane o grupach zabezpieczeń. Istnieją również oddzielne raporty dotyczące grup dystrybucyjnych.

Najważniejsze funkcje

Raporty OneDrive dla firm

Śledź aktywność użytkowników na plikach OneDrive dla firm przez zbieranie informacji w czasie rzeczywistym o przesyłaniu, pobraniach, dostępie, modyfikacjach i innych.

Działania logowania użytkownika

Kontroluj logowania użytkowników. Sprawdzaj udane i nieudane próby logowania wykonane przez użytkownika ze szczegółami danej aplikacji, adresem IP klienta i wieloma innymi.

Raporty ruchu dla skrzynek pocztowych

Uzyskaj szczegółowy pogląd na ruch mailowy w Twojej organizacji oraz dla każdej skrzynki z osobna. W prosty sposób identyfikuj najczęstszych nadawców i odbiorców, podobnie jak odbiorców spamu i malware.

Raport licencji użytkowników Microsoft 365

Przeglądaj w czasie rzeczywistym stan licencji Microsoft 365 oraz innych aplikacji biznesowych Microsoft w celu identyfikowania użytkowników z przedawnioną licencją i łatwo zarządzaj licencjami.

Zmiany uprawnień skrzynki pocztowej

Uzyskuj dane inspekcji o zmianach uprawnień skrzynek pocztowych, w tym informacji o tym, kto dokonał jakiej zmiany uprawnień i kiedy.

Raporty Outlook Web Access (OWA)

Monitorowanie aktywności użytkownika w OWA z czasem logowania, informacją o przeglądarce i systemie operacyjnym użytym do logowania oraz lista zablokowanych użytkowników.