Raporty działań użytkowników Skype dla firm

M365 Manager Plus, wszechstronne narzędzie do raportowania dla Microsoft 365 zapewnia raporty aktywności Skype dla Firm podające szczegółowe informacje o czasie ostatniego logowania, czasie ostatniego działania, oraz statystyki wykorzystania przez użytkowników dla wybranego miesiąca. Dzięki pomocy tego raportu oraz jego podraportów możesz obserwować działania użytkowników oraz zrozumieć wzorce wykorzystania programu Skype dla firm w ramach Microsoft 365.

Raporty uwzględnione w raporcie aktywności użytkowników Skype dla firm obejmują:

Skype for Business Raport aktywności użytkowników

Raport aktywności użytkowników:

Raport aktywności użytkowników: Ten raport nadrzędny zapewnia omówienie wykorzystania Skype dla firm przez użytkowników w danym miesiącu. Podaje szczegółowe informacje o czasie ostatniego zalogowania, sesjach sieci równorzędnej, konferencjach, jakie uczestnicy zorganizowali, lub w których uczestniczyli, przesłanych plikach i wielu innych.

Skype for Business Raport sesji P2P na użytkownika

Raport sesji P2P na użytkownika:

Podaje szczegółowe informacje o sesjach sieci równorzędnej, w których użytkownicy uczestniczyli w danym miesiącu. Podaje liczbę sesji audio, wideo, transferu plików oraz udostępniania plików, w których uczestniczyli użytkownicy oraz to, jak długo użytkownicy uczestniczyli w każdym z tych działań.

Skype for Business Raport konferencji zorganizowanych przez użytkownika

Raport konferencji zorganizowanych przez użytkownika:

Skype dla firm umożliwia użytkownikom organizowanie konferencji online. Raport ten podaje miesięczną liczbę rozmów audio, wideo, czatów, przesyłania aplikacji oraz konferencji w sieci Web organizowanych przez użytkowników i to, jak długo każda z nich trwała.

Skype for Business Raport konferencji, w których uczestniczył użytkownik

Raport konferencji, w których uczestniczył użytkownik:

Podaje liczbę rozmów audio, wideo, czatów, przesyłania aplikacji oraz konferencji w sieci Web, w których uczestniczyli użytkownicy i to, jak długo każda z nich trwała.

Skype for Business Raport wykorzystania PSTN przez użytkownika

Raport wykorzystania PSTN przez użytkownika:

Skype dla firm umożliwia użytkownikom nawiązywanie połączeń PSTN. Ten raport zapewnia liczbę połączeń PSTN nawiązanych i odebranych przez użytkowników w danym miesiącu oraz ich czas trwania w minutach.

Raport wiadomości Skype na użytkownika

Raport wiadomości Skype na użytkownika:

Do szybkiej wymiany informacji możesz wykorzystywać czaty Skype dla firm. Raport ten podaje całkowitą liczbę wiadomości wysłanych i odebranych przez użytkowników w dowolnym miesiącu.

Transfer plików w Skype na użytkownika

Transfer plików w Skype na użytkownika:

Skype dla firm pozwala użytkownikom na szybką i łatwą wymianę plików. Raport ten podaje całkowitą liczbę plików wysłanych i odebranych przez użytkowników w dowolnym miesiącu.

Raport z ostatniego zalogowania do Skype

Raport z ostatniego zalogowania do Skype:

Podaje czasy ostatniego zalogowania dla wszystkich użytkowników każdego miesiąca. Pomaga ustalić kiedy ostatnim razem dowolny z użytkowników uzyskał dostęp do Skype dla firm. Jeżeli użytkownik nie zalogował się przez długi czas, to możesz go uznać za nieaktywnego.

Raport z ostatniej aktywności w Skype

Raport z ostatniej aktywności w Skype:

Podaje czas wykonania ostatniej aktywności przez dowolnego z użytkowników dla każdego z miesięcy. Pomaga ustalić, kiedy użytkownik był ostatnio aktywny. Nieaktywnym użytkownikom możesz usunąć subskrypcje.

Raporty te możesz wygenerować w dowolnym momencie i wyeksportować do PDF, HTML, CSV lub XLS. Możesz zaplanować również ich generowanie w wyznaczonych interwałach i wysyłanie przez e-mail, aby umożliwić śledzenie aktywności użytkowników.