Raport uzyskiwania dostępu do plików OneDrive dla Firm

Śledź uzyskiwanie dostępu do danych poufnych

OneDrive for Business file accessed report

Uzyskaj pełną widoczność uzyskiwania dostępu do poufnych plików oraz folderów w środowisku OneDrive dla firm dzięki raportowi uzyskiwania dostępu do plików M365 Manager Plus. Zapewnia cenne informacje o tym, kto uzyskał dostęp do jakich plików, kiedy i skąd, umożliwiając proaktywne wykrywanie i reagowanie na wszelkie naruszenia zabezpieczeń wynikające z nieuprawnionego dostępu.

Zawsze zapewnij zgodność

Zapewniaj zgodność ze ścisłymi wymaganiami różnych organów nadzoru IT poprzez ciągłe monitorowanie, inspekcje i raporty wszystkich zdarzeń uzyskiwania dostępu w środowisku OneDrive dla Firm, aby uniknąć poważnych kar za niezgodność z przepisami. Raport uzyskiwania dostępu do plików OneDrive dla Firm pomaga spełniać wymagania zgodności PCI DSS (wymaganie 11.5), SOX (rozdział 404), HIPAA (rozdział 164.308 (a)(1)(ii)(D)), oraz FISMA (NIST SP800-53).

Dostosuj swoje raporty

Dostosuj swoje raporty dzięki wbudowanym filtrom pokazującym wyłącznie potrzebne informacje. Na przykład, można skorzystać z tych filtrów do dokładniejszego spojrzenia na wpisy uzyskiwania dostępu przez pojedynczego użytkownika. Wystarczy ustawić odpowiednie filtry, a M365 Manager Plus przekaże informacje o wszystkich plikach, do których dany użytkownik uzyskiwał dostęp. Można nawet zapisać te informacje jako oddzielny dostosowany raport, razem z innymi wstępnie skonfigurowanymi raportami.

Eksportuj, planuj, osadzaj raporty i wysyłaj je przez e-mail

Eksportuj raport do formatów plików PDF, XLS, HTML i CSV; zaplanuj uruchamianie go codziennie, co tydzień lub co miesiąc; wysyłaj go na swój adres e-mail w pożądanym formacie; oraz osadź go w innej stronie sieci web, umożliwiając łatwe dzielenie się informacjami.

Ponieważ kradzieże danych występują każdego dnia, ważny jest pełen widok na wszystkie wydarzenia uzyskiwania dostępu, umożliwiający zwalczanie niepożądanych działań. M365 Manager śledzi co się dzieje w środowisku OneDrive dla firm. Uzyskiwane z tego raportu informacje pomogą zabezpieczyć poufne dane firmy i zapewniają, że nie wpadną one w niepowołane ręce.

Inne powiązane raporty M365 Manager Plus:

  • Raporty zawartości skrzynek pocztowych
  • Raporty grup Microsoft 365
  • Raporty Skype dla firm
  • Raporty ruchu dla skrzynek pocztowych
  • Raporty licencji Microsoft 365
  • Raport urządzeń mobilnych