Zarządzanie Azure Active Directory

Natywny portal Office 365 pozwala administratorom na wykonywanie wszystkich operacji związanych z zarządzaniem Azure AD. Jednak portal Office 365 ma ograniczenia, których nie można zignorować, na przykład przy równoczesnym modyfikowaniu atrybutów wielu użytkowników lub grup na raz. Wiele działań administracyjnych — takich jak przywracanie wielu usuniętych użytkowników lub zmiana atrybutu menedżera dla wielu użytkowników — jest uciążliwym obowiązkiem, ponieważ zarządzanie zbiorowe nie jest opcją.

Administratorowie potrzebują narzędzia, które wykonuje nie tylko zadania zarządzania Azure AD, ale przeprowadza również modyfikacje zbiorowe. O365 Manager Plus powoduje, że zarządzanie Azure Active Directory nie wymaga wysiłku.

O365 Manager Plus znacząco zmniejsza liczbę czasu spędzonego na zadaniach zarządzania, umożliwiając administratorom zbiorowe zarządzanie użytkownikami, grupami i licencjami.

Przy pomocy O365 Manager Plus można wykonywać następujące funkcje:

Zarządzanie użytkownikami

Użytkownicy to podstawa każdej organizacji. O365 Manager Plus zapewnia administratorom wiele funkcji umożliwiających wydajne zarządzanie użytkownikami.

  • Resetowanie haseł : Zaimportuj listę użytkowników, których hasłą chcesz zresetować, albo wyszukaj określonych użytkowników i ręcznie zresetuj ich hasła. Wprowadź określone hasło, lub pozwól O365 Manager Plus na przypisanie losowego hasła.
  • Zablokowanie lub odblokowanie użytkowników : Możesz blokować lub odblokować użytkowników — zarówno indywidualnie lub zbiorowo — zaledwie kilkoma kliknięciami.
  • Usuwanie lub przywracanie użytkowników : Usuwaj lub przywracaj użytkowników zaimportowanych z listy, natychmiast z Azure AD. O365 Manager Plus pozwala również na usuwanie lub przywracanie indywidualnych użytkowników.
  • Modyfikowanie atrybutów użytkowników : Zbiorowo edytuj adresy i atrybuty kontaktów oraz zmieniaj użytkownikom domeny, zarządzających i techniki uwierzytelniania wieloskładnikowego.

Zarządzanie grupą

Zarządzaj wszystkimi grupami Azure AD i konfiguruj własności grupy z jednego okna. Konfiguruj, którzy z nadawców (wewnętrznych, zewnętrznych lub obu) mogą wysyłać wiadomości e-mail do grup.

Zarządzanie kontaktami

O365 Manager Plus pozwala na zbiorowe zarządzanie wszystkimi kontaktami Azure AD. Dzięki O365 Manager Plus, możesz:

Usuwać kontakty: Usuwaj długą listę kontaktów przez import plików CSV.

Modyfikować atrybuty kontaktów: Edytuj atrybuty ogólne, informacje kontaktowe oraz inne atrybuty kontaktowe w Azure Active Directory.

Zarządzanie licencjami

Przy pomocy O365 Manager Plus możesz zarządzać swoimi licencjami Office 365 w celu zoptymalizowania wykorzystywania dostępnych licencji.

Przypisywać licencje: Zaimportuj plik CSV w celu przydzielania licencji Office 365 do wielu użytkowników na raz, albo przydzielaj licencje indywidualnie.

Usuwać licencje : Usuwaj przypisane użytkownikom licencje jednym kliknięciem.

Modyfikować licencje : Importuj listę użytkowników i szybko modyfikuj ich licencje Office 365.

 

Korzyści zarządzania Azure AD przez O365 Manager Plus

Zbiorowe zarządzanie

Zbiorowo zarządzaj użytkownikami, licencjami i grupami w celu ułatwienia zarządzania Azure AD.

Holistyczne zarządzanie Office 365

Zarządzaj, przeprowadzaj inspekcje i generuj raporty o wydarzeniach w środowisku Office 365 z jednego okna.

Zarządzanie wieloma kontami Office 365

Konfiguruj wiele kont Office 365 i zarządzaj nimi wszystkimi z pojedynczej konsoli.