Raporty udostępnianych skrzynek pocztowych Office 365

Udostępniana skrzynka pocztowa, zgodnie z nazwą, to skrzynka pocztowa, do której dostęp w celu wysyłania i odbierania e-maili ma wielu użytkowników. Udostępniana skrzynka pocztowa jest bardzo wygodna, ponieważ umożliwia wielu osobom na odpowiadanie na pytania klientów, wysyłane na jeden wspólny adres e-mail. Ale oczywiście, jeżeli do jednej skrzynki pocztowej ma dostęp wielu ludzi to w celu zabezpieczenia swojego środowiska Office 365 musisz kontrolować to, kto ma do niej dostęp oraz kiedy.

O365 Manager Plus zapewnia następujące raporty:

Raport udostępnionych skrzynek pocztowych

Raport udostępnionych skrzynek pocztowych

Pokazuje omówienie wszystkich udostępnionych skrzynek pocztowych w środowisku Office 365, ze szczegółami takimi jak nazwa wyświetlana, identyfikator obiektu, alias i inne, umożliwiając decyzję dotyczącą tego, czy chce się dodać czy usunąć udostępniane skrzynki pocztowe.

Raport dostępu do udostępnionej skrzynki pocztowej

Raport dostępu do udostępnionej skrzynki pocztowej

Zapewnia dziennik inspekcji działań użytkowników dla wszystkich udostępnionych skrzynek pocztowych, ze szczegółami takimi jak kto uzyskał dostęp do skrzynki pocztowej, właściciel skrzynki pocztowej, kiedy uzyskano dostęp do skrzynki pocztowej, wykonane działanie i inne.

Raport wysyłania jako udostępniona skrzynka pocztowa

Raport wysyłania jako udostępniona skrzynka pocztowa

Użytkownicy z prawem wysyłania, mogą wysyłać wiadomości e-mail z innego adresu, sprawiając, że wygląda jakby była wysłana z udostępnianej skrzynki pocztowej. Ten raport O365 Manager Plus pokazuje, którzy użytkownicy skorzystali z tego prawa, kiedy je wykorzystali, adres IP klienta i inne, przez określony okres.

Raport działań udostępnionej skrzynki pocztowej

Raport działań  udostępnionej skrzynki pocztowej

Zapewnia pełen dziennik inspekcji działań użytkowników dla udostępnionych skrzynek pocztowych Exchange Online, ze szczegółami dotyczącymi użytkowników, którzy uzyskali dostęp do udostępnionej skrzynki pocztowej, wykonanych działań, czasu działania, stanu działania i innymi.

Raport nieaktywnych udostępnionych skrzynek pocztowych

Raport nieaktywnych udostępnionych skrzynek pocztowych

Pokazuje, które udostępnione skrzynki pocztowe nie były wykorzystywane do wysyłania lub odbierania wiadomości e-mail przez określony okres. Pomaga to administratorom w identyfikowaniu i usuwaniu nieaktywnych skrzynek pocztowych, w środowisku Exchange Online.

Raport najczęściej wykorzystywanych udostępnionych skrzynek pocztowych

Raport najczęściej wykorzystywanych udostępnionych skrzynek pocztowych

Podaje szczegółowe informacje o udostępnionych skrzynkach pocztowych, które mają maksymalną liczbę przychodzących i wychodzących wiadomości e-mail. Zapewnia dla adresów e-mail dane, takie jak liczba odebranych wiadomości e-mail, wysłanych wiadomości e-mail oraz całkowita liczby wiadomości e-mail dla określonego okresu.

Raport rozmiaru udostępnionej skrzynki pocztowej

Raport rozmiaru udostępnionej skrzynki pocztowej

Podaje informacje o wykorzystaniu udostępnionej skrzynki pocztowej, ze szczegółami dotyczącymi liczby elementów w udostępnionych skrzynkach pocztowych, rozmiaru tych elementów, rozmiaru tabeli wiadomości, całkowitego rozmiaru skasowanych elementów i inne.

Raport aktywności e-mail

Raport aktywności e-mail

Ten raport pokazuje podsumowanie aktywności e-mail dla udostępnionych skrzynek pocztowych. Zapewnia szczegółowe informacje o wysyłanych i odbieranych e-mailach oraz ich rozmiarach dla poszczególnych użytkowników na każdy dzień.

Raport wysłanych e-maili

Raport wysłanych e-maili

Podaje szczegóły o e-mailach wysłanych z udostępnionej skrzynki pocztowej ze szczegółami takimi jak adres e-mail odbiorcy, temat e-maila, rozmiar e-maila, kiedy został wysłany i inne, co pomaga zapewnić kontrolę nad e-mailami wysyłanymi z udostępnionych skrzynek pocztowych.

Raport odebranych e-maili

Raport odebranych e-maili

Podaje szczegóły o e-mailach odebranych przez udostępnione skrzynki pocztowe. Pokazuje adres e-mail odbiorcy, temat e-maila, rozmiar e-maila, kiedy został odebrany i inne, co pomaga zapewnić kontrolę nad e-mailami odbieranymi przez udostępnione skrzynki pocztowe.