Active Directory İş Akışı

Günümüzün Bilgi Teknolojileri dünyasında, Active Directory tüm kurumsal faaliyetlerin merkezi işlevini görür. Bunun sonucunda bir yanlış adım, domino etkisi yaratacak felaketlere ve kuruluşun işlevlerinin tamamen çökmesine neden olabilir.

Bu tür kötü durumları engellemek için, Active Directory yönetim ekibinin güvenlik tedbirleri alması ve AD üzerinde gerçekleştirilen tüm eylemlerin iki kez kontrol edilmesini sağlaması gerekmektedir.

Sistem yöneticileri, Active Directory ortamının karmaşıklığı ile bu ortamın güvenli hale getirilmesi için harcanması gereken iş saatleri ve diğer kaynaklar nedeniyle, bu işlevin özellikle yerel AD araçları, PowerShell vb. klasik seçenekleri kullanırken çok da kolay olmadığı hususunda mutabıktır. Bir ManageEngine ürünü olan ADManager Plus, bu sorunlarla başa çıkabilmek için yazılımın içinde bir iş akışı yönetimi, Active Directory çağrı açma ve uyumluluk sistemi getirir!!

Active Directory İş Akışı

Active Directory İş Akışı

İş akışı, sistem yöneticisine hesap oluşturma, değiştirme, Active Directory temizliği gibi yönetim görevlerinin nasıl ifa edileceğini belirlemek için onay iş akışını tanımlama yetkisi de veren bir Active Directory görev talepleri veya çağrıları havuzudur

It can involve up to 4 levels of workflow agents- requestors, reviewers, approvers and executors.It serves as a well-laid road map for all organization tasks.The clear structuring of workflow removes all possible role conflicts.Communications and informations remain secure as they flow only through intended recipients

Özellikler:

  • Kuruluşun ihtiyaçlarına uygun sayıda iş akışı vekili (talep eden, inceleyen, onaylan ve icra eden) ile özelleştirilmiş bir iş akışı yapısı oluşturma imkânı;
  • Neredeyse sınırsız talep havuzu. Döngüdeki tüm vekiller, talepleri inceleyebilir, tamamlanan taleplerin kaydını tutabilir ve buna göre hareket edebilirler (kendilerine bu hak tanınmışsa)
  • Bir uyumluluk aracı kiti işlevi görür ve istenen sürece veya bilişim uyumluluk kanunlarınızın gerektirdiği süre boyunca tamamlanan tüm taleplerin kapsamlı bir listesini tutar.
  • Bir görevin ifası esnasında herhangi bir anda ilgili kullanıcılara bildirim yapılmasını kolaylaştırır.
  • Bir iş akışı vekilleri grubu ve özel görev önceliği atamaya yardımcı olan bir kurallar bütünü tanımlama imkânı sağlar.
  • İş akışı, otomatikleştirilmiş görevler üzerinde istenen kontrol seviyesini korumak için ADManager Plus Otomasyonu içinde uygulanabilir.

Daha fazla bilgi alın.

İş Akışının İki Tarafı:

requests repository

ADManager Plus İş Akışı, kendi başına bir sistemmiş gibi verimli ancak kapsamlı Active Directory Yönetim Aracı içinde kalarak kompakt yapısını korur! Bu işlev,Active Directory çağrı açma yazılımı ve uyumluluk yazılımı işlevi görür.

Organizasyonel Birim / Rol tabanlı AD yetkilendirmesi ve AD işlemleri için ‘yardım masası ticari iş akışı’

Organizasyonel Birim / Rol tabanlı AD yetkilendirmesi ve AD işlemleri için ‘yardım masası ticari iş akışı’