Active Directory grup yedekleme ve kurtarma aracı

Active Directory grupları, güvenlik izinleri ve yetkilendirmelerinin yönetilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. E-posta dağıtım listeleri oluşturmak için gruplar kullanılmaktadır. Kontrolsüz veya yetkisiz kullanıcı ilave veya çıkarımları, yetkisiz kullanıcılara erişim imkânı sağlayarak hassas bilgilerin güvenliğini riske atabilir. Böyle durumlarda, veri ihlallerini ortadan kaldırmak için, gruplarda yapılan tüm değişiklikleri takip eden bir araç yararlı olacaktır. Ancak, Microsoft araçları veya PowerShell komutlarını kullanarak tüm değişiklikleri takip etmek neredeyse olanaksızdır. Bunların yerine, değişiklikleri takip etmenize ve istenmeyen veya potansiyel olarak tehlikeli değişiklikleri geri almanıza yardımcı olan bir araç kullanabilirsiniz.

AD gruplarının yedeklenmesi ve kurtarılması için pragmatik bir çözüm

RecoveryManager Plus, AD gruplarında yapılan tüm değişiklikleri takip eden ve sistem yöneticilerine istenmeyen değişiklikleri geri almalarında yardımcı olan bir Active Directory yedekleme ve kurtarma aracıdır. Bu yazılımı kullanarak bir grubun öz niteliklerinde yapılan tüm değişiklikleri kolayca yedekleyebilirsiniz. Bu işlev, sistem yöneticilerine tüm değişiklikleri analiz etme ve her bir tekil değişikliği geri alma ve hatta tüm grubu mevcut geri yükleme noktaları arasından istenen duruma geri döndürme imkânı verir.

RecoveryManager Plus’un Temel Özellikleri:

RecoveryManager Plus’un aşağıdaki özellikleri, onu her kurum için hayati ve ideal bir Active Directory yedekleme aracı haline getirir.

  • Silinmiş Grupların Geri Yüklenmesi: Silinmiş grupları ve onların bileşeni durumundaki tüm üyeleri kolaylıkla geri yükleyin. Grup üyeleri, öz niteliklerine de dokunulmaksızın geri yüklenmektedir.
  • Grup Üyeliği Tarihçesi: Gruba üye olarak eklenen veya gruptan çıkarılan tüm Ad nesnelerinin eksiksiz bir tarihçesi elde edin. Bu özellik, sistem yöneticilerin grup üyeliği değişikliklerin meydana gelme sıklığını tespit etmesine yardımcı olur.
  • Gruplarının Exchange Öz Niteliklerinin Kurtarılması: Grubun ileti boyutu, ileti sınırlamaları ve eklenti öz nitelikleri gibi Exchange ile ilişkili öz niteliklerini, grubun diğer öz nitelikleri ile beraber yedekleyin ve geri yükleyin.
  • Güvenlik İzinlerinin Geri Yüklenmesi: Güvenlik gruplarına sağlanan güvenlik izinlerini, diğer tüm öz nitelikler ile beraber geri yükleyin. Bu özellik, sistem yöneticilerin güvenlik grubu izin ve haklarını sıfırdan ayarlamasının engellenmesine yardımcı olur.
  • Değişiklik Yönetimi: Grup üyelerinin eklenmesi veya çıkarılması, bağlantılı öz nitelikler ve öz nitelik adları gibi tüm grup öz nitelik değişikliklerini yedekleyin. Tüm istenmeyen değişiklikler, bu özelliğin yardımıyla tekil olarak geri alınabilir.
  • Grupların Geri Döndürülmesi: Bir grubu geçmişteki herhangi bir zamana geri döndürün. Bu işlev, özellikle bir grupta birden çok izinsiz değişiklik yapıldığında faydalıdır.
  • Hiyerarşik Geri Yükleme: Silinmiş grupları kurtarırken grubun silinmiş ana kapsayıcılarını da geri yükleyin. Geri yüklemek istediğiniz bir grup silinmiş bir organizasyonel birim veya kapsayıcı içindeyken, bu grupla beraber silinmiş ana kapsayıcı da geri yüklenir.
  • Bağlantılı Öz Niteliklerin Kurtarılması: Silinmiş bir grubu geri yüklerken, yöneten ve üyeler gibi bağlantılı öz nitelikleri geri yükleyin.
  • Versiyon Yönetimi/Karşılaştırması: Gruplarda ve onların öz niteliklerinde yapılan tüm değişiklikler, yedeklemede farklı bir versiyon olarak saklanır. Bu da sistem yöneticilerine bir felaket halinde istenilen versiyona geri dönme imkânı tanır.