Active Directory Kullanıcı Grup Üyeliği Kurtarma

Bir Active Directory (AD) ortamında, AD verilerinin yanlışlıkla silinmesi veya değiştirilmesi kullanıcılar açısından son derece yaygın bir durumdur. Böyle durumlarda, AD sistem yöneticilerinin kullanıcı hesabını herhangi bir veri, grup üyeliği veya başka bir AD öz niteliği kaybı olmadan geri yüklemesi gerekir. Kurtarma süreci, tüm ortamı kapsamalı ve verimli olmalıdır çünkü kullanıcının değişik güvenlik veya dağıtım gruplarına üyeliği, ilgili kullanıcının günlük işleri açısından hayati bir rol oynayabilir. Böyle kapsamlı bir geri yüklemeyi gerçekleştirmenin en iyi yolu, Active Directory ortamınız üzerinde eksiksiz kontrol sağlayan bir çözümü kullanmaktır.

Bir ManageEngine ürünü olan RecoveryManager Plus, AD öz niteliklerinde yapılan tüm değişiklikleri geri almanıza yardımcı olan böyle bir değişiklik yönetimi yazılımı çözümüdür, Bu çözümü kullanarak grup üyelikleri de dâhil tüm AD öz niteliklerini anında geri yükleyebilirsiniz. RecoveryManager Plus, bir kullanıcı ve grup nesnesini, o nesnenin üyelik bilgileri temelinde ilişkilendirir. Bu sayede, bir gruba bir kullanıcı eklendiğinde veya bir gruptan bir kullanıcı çıkarıldığında, kullanıcı nesnesi ve grup nesnesi yedeklenmiş olur. Bu da kullanıcının grup üyeliklerini geri yüklemeye yardımcı olur.

RecoveryManager Plus’un Temel Özellikleri:

  • Silinmiş Kullanıcıların Grup Üyeliğini Kurtar: Bir silinmiş kullanıcı nesnesi geri yüklendiğinde, o silinmiş nesnenin grup üyeliği de diğer öz nitelikler ile beraber geri yüklenir.
  • Yanlışlıkla Yapılan Değişiklikleri Geri Al: Değişiklik yapılmış grup üyeliği verilerini saniyeler içinde kurtarır
  • Bağlantılı Nesneleri Otomatik Kurtar: Bir silinmiş kullanıcı nesnesi geri yüklendiğinde, ilgili gruplar da silinme öncesi son bilinen duruma geri yüklenir.
  • Grup üyeliği tarihçesi: Verimli bir kurtarma icra etmek için, bir kullanıcının eklendiği veya çıkarıldığı gruplar gibi grup üyeliği tarihçesi bilgilerini eksiksiz biçimde görüntüleyebilirsiniz.
  • Birincil Grup Geri Yükleme:Bir kullanıcının hesabı geri yüklendiğinde o kullanıcının birincil grubunu da geri yükleyerek bu işlem anında ilgili kullanıcının temel güvenlik izinlerinin kurtarılmasına olanak tanır.
  • Öz nitelik seviyesini geri yükleme: Bu araç, üyelikler gibi bireysel öz niteliklerin geri yüklenebildiği Öz Nitelik Seviyesi Geri Yüklemesi işlevini destekleyerek sistem yöneticine daha fazla kontrol sağlar.
  • Yedekleme öncesinde zorunlu yineleme: Bir nesnede, son yineleme döngüsünden sonra gerçekleştirilen tüm değişiklikler, bir yedekleme öncesinde zorunlu olarak yinelenir. Bu özellik, grup üyelikleri ve öz niteliklerdeki en son değişiklikleri dahi yansıtan istikrarlı ve güvenilir bir yedekleme sağlar.
  • Kurtarma sonrasında zorunlu yineleme: Bu araç, geri yükleme sonrasında tüm etki alanı denetleyicilerine geri yüklenen nesneleri çoğaltarak güncellenmiş grup üyeliği bilgilerinin diğer tüm etki alanı denetleyicilerinde çoğaltılmasını sağlar.
Active Directory Kurtarma Yönetimi ve Değişim Kontrolü
Videoyu Oynat