Active Directory kullanıcı yedekleme ve geri yükleme aracı

Bir Active Directory ortamında, kullanıcı nesneleri temel yapı taşlarıdır. Sistem yöneticileri, AD ortamını yönetirken zaman zaman aktif AD kullanıcılarını yanlışlıkla silerler. Bu silinmiş kullanıcılar, işlerine devam etmek açısından kendilerini yalnız ve güçsüz bulurlar. Bu kullanıcıların geri yüklenmesi ihtiyacı, öncelikli bir hal alır. Silinmiş kullanıcıların tüm öz niteliklerini geri yükleyecek bir kurtarma işlevi, o kullanıcıların tekrar üretken olması için hayatidir.

RecoveryManager Plus, size tüm kullanıcı verilerini yedekleme ve silinmeleri halinde bu verileri anında geri yükleme imkânı veren web tabanlı bir Active Directory yedekleme aracıdır. Sayısız işlevi ve derli toplu kullanıcı arayüzü, karmaşık PowerShell komutlarına duyulan ihtiyacı ortadan kaldırarak onu eksiksiz bir yedekleme ve kurtarma yazılımı haline getirir.

RecoveryManager Plus’un Temel Özellikleri:

RecoveryManager Plus’un aşağıdaki özellikleri, onu kurum açısından hayati ve ideal bir Active Directory yedekleme aracı yapar.

 • Silinmiş Kullanıcıları Geri Yükleme: Silinmiş kullanıcı hesaplarını kolaylıkla en son bilinen durumlarına veya eski versiyonlarından herhangi birine geri yükleyin. Bir geri yükleme işlemine başlamadan önce geri yüklemek üzere olduğunuz değerin bir ön izlemesini görün ve istenmeyen öz nitelik değerlerini geri yüklemekten kurtulun.
 • Öz Nitelik Seviyesini Geri Yükleme: RecoveryManager Plus’un bu özelliği, değiştirilen nesnelerin belirli öz niteliklerini geri yüklemenize olanak tanır. Bir nesnede yapılan her bir değişiklik, tekil öz nitelikleri geri yüklemeyi mümkün kılacak biçimde artımlı bir yedekleme olarak depolanır.
 • Kullanıcı Grup Üyeliğini Geri Yükleme: Grup üyeliği verilerinde yapılan değişiklikler, RecoveryManager Plus’u kullanarak kolayca geri yüklenebilir. Bu özellik, kullanıcılara güvenlik grupları üzerinden sağlanan tüm güvenlik izinleri ve hakların anından geri yüklenmesini sağlar. Silinmiş kullanıcılar geri yüklendiğinde, o kullanıcıların grup üyelikleri de geri yüklenir ve bu sayede onların geri yüklemeden hemen sonra tekrar üretken olmaları sağlanır.
 • Kullanıcı Exchange Öz Niteliklerini Geri Yükleme: RecoveryManager Plus, posta kutusu kullanıcılarında yapılan tüm değişiklikleri takip etmenize ve sorgulamanıza olanak tanır. Kullanıcıların e-posta adresleri, posta kutusu özellikleri ve ayarları gibi Exchange öz niteliklerini, ihtiyacınıza göre kısmen veya tamamen yedekleyin ve geri yükleyin. Exchange öz niteliklerinin yedeklenmesi sürecini programlayıcılar üzerinden otomatik hale de getirebilirsiniz.
 • Kullanıcı Hesabı Parolasını Geri Yükleme: Bir kullanıcı geri yüklendiğinde, o kullanıcının ayarlanmış son parolası da kurtarılır. Bu özellik, kullanıcıların geri yüklemenin hemen ardından sistemlerine giriş yapmasına olanak tanır ve parolaların sıfırlanması için harcanan süreyi ortadan kaldırır.
 • İlişkili Öz Nitelikleri Geri Yükleme: Kullanıcının üyesi olduğu gruplar, kullanıcıların direk raporları/idarecisi ve kullanıcı tarafından bu araçla yönetilen nesnelerin listesi (yönetilen nesne öz nitelikleri) gibi bağlantılı öz nitelikleri geri yükleyin.
 • Güvenlik İzinlerini Geri Yükleme: Kullanıcılara atanan güvenlik izinleri ve yetkilendirmeler, bunlarda herhangi bir değişiklik tespit edilmesi halinde, birkaç saniye içinde geri yüklenebilir. Kullanıcı silme işlemlerini, kullanıcıların diğer öz nitelikleri ile beraber tüm güvenlik izinleri de yeniden eski haline getirilecek biçimde geri alın.
 • Kullanıcı Nesnelerini Geri Döndürme: Kullanıcı nesnelerini geçmiş bir noktaya geri döndürün ve onlar üzerinde o noktadan sonra yapılan tüm değişiklikleri geri alın. Bir kullanıcı nesnesinde yapılan her bir değişiklik için, bir geri döndürme noktası oluşturulur. Kullanıcı nesnelerini, mevcut geri döndürme noktalarından herhangi birine geri döndürebilir ve o geri döndürme noktasından sonra yapılan tüm değişiklikleri geri alabilirsiniz.
 • Değişim Yönetimi: Her bir kullanıcı nesnesinde yapılan tüm değişiklikler, fark yedeklemeleri olarak depolanır. Bu özellik, gereksiz gördüğünüz tüm öz nitelik değişikliklerini eski haline getirmenize olanak tanır. Kullanıcı oluşturma, kullanıcı silme ve kullanıcı değiştirme gibi işlemleri bile geri alabilirsiniz.
 • Versiyon Yönetimi ve Karşılaştırması: Bir nesnede yapılan tüm değişiklikler, yedeklemede farklı bir versiyon olarak saklanır. Bu araç, geri yükleme esnasında, size her bir versiyonu karşılaştırma ve geri yüklemek istediğiniz nesne versiyonunu seçme imkânı verir.
 • Yeniden Başlatma Olmaksızın Kurtarma: RecoveryManager Plus’u kullanırken, Windows Server 2008 ve 2012 ortamlarından silinmiş kullanıcıları kurtarma esnasında etki alanı denetleyicilerinizi yeniden başlatmanız gerekmez. Bu özellik, etki alanı dâhilindeki tüm etki alanı denetleyicilerinin sürekli mevcudiyetini sağlar.