RecoveryManager Plus’u Kullanarak Versiyon Yönetimi

Active Directory nesneleri, oluşturma, değiştirme, silme vb. farklı değişikliklere uğrayabilirler. Bu değişikliklerden bazıları sistem yöneticileri tarafından belirli bir amaçla gerçekleştirilirken, bazıları da bir hatanın sonucu olabilir. Active Directory nesnelerini, önceki versiyonuna geri yüklemek açısından, bu nesnelerin uğradığı tüm değişiklikleri yedeklemek ve bu değişiklikleri versiyonlar olarak saklamak mantıklıdır. Bu sayede, bir AD nesnesinin kurtarılması, istenilen versiyonun seçilmesi ve bu versiyonun hızlıca geri yüklenmesi işlemlerinden ibaret hale gelir.

RecoveryManager Plus, tüm nesneleri yedeklemenize ve onları yapılan her değişiklik için ayrı versiyonlar olarak saklamanıza izin veren bir Active Directory Versiyon Kontrolü aracı olarak ön plana çıkar. RecoveryManager Plus, Active Directory ortamınızı döngüsel olarak süpürür ve içindeki tüm nesnelerin mevcut durumunu yedekler. Bir yedekleme döngüsünde nesnelerde değişiklik yapıldığını fark ettiğinde, bu yazılım, değişiklik bilgilerini (nesne öz niteliklerinin ‘’önceki’’ ve ‘’sonraki’’ değerleri) yakalar ve bu bilgileri bir versiyon dosyası olarak saklar. Bu da tüm değişiklikleri veya belirli bir versiyona denk gelen değişiklikleri müthiş bir kolaylıkla geri döndürmenizi sağlar.

RecoveryManager Plus’un Versiyon Yönetimini mümkün kılan özelliklerinden bazıları şunlardır:

  • Versiyon seviyesini yedekleme: Nesnelerdeki değişikliklerin farklı versiyonların her bir yedeklemesini saklayın ve tüm değişiklikler veya belirli bir versiyona denk gelen tüm değişiklikleri geri yükleyin.
  • Versiyonları karşılaştırma: RecoveryManager Plus, bir nesnenin farklı versiyonlarını ve bu versiyonların yedeklemedeki öz niteliklerini karşılaştırmanıza ve istenilen versiyonun seçilmesine yardımcı olur.
  • Taneli geri yükleme: Taneli ve versiyon seviyesinde yedekleme, eşsiz bir esneklik sunar. Farklı öz niteliklerin değişik versiyonlarının görüntüleyin, karşılaştırın ve seçin ve tercih edilen öz nitelikleri seçerek o versiyonu kısmen veya tamamen geri yükleyin .
  • Versiyon takibi: Her bir nesnenin versiyon numaralarını, bu versiyonlarda gerçekleştirilen değişiklik sayısını ve bu değişiklerin tarih ve saatini listeleyin ve görüntüleyin. Ayrıca, Active Directory versiyon tarihçesindeki her bir versiyonu takip ederken her bir öz nitelik için yedekleme değerleri ile mevcut değerleri kıyaslayın.
  • Kapsamlı görüntüleme: En sondan başlamak üzere seçtiğimiz zaman dilimi için yedeklemenin mevcut tüm versiyonlarını ve yapılan değişiklikleri görüntüleyin. Görsel ikonlar sayesinde nesne tipini kolayca tanılayın.

Özgün Active Directory araçlarının aksine, RecoveryManager Plus, nesneler ve onların öz nitelikleri için farklı yedekleme versiyonlarını tutarak verilerin kurtarılması işleminde büyük bir esneklik ve kolaylık sağlamaktadır. Artık bir sistem yöneticisi, sadece birkaç tıkla farklı versiyonlardaki değerleri yönetebilmekte, karşılaştırabilmekte ve geri yükleyebilmektedir.

Active Directory Kurtarma Yönetimi ve Değişim Kontrolü
Videoyu Oynat