Active Directory Bilgisayar Yedekleme ve kurtarma

Bir Active Directory (AD) ortamında, kullanıcılar bir etki alanındaki bilgisayarlar üzerinden kimlik doğrulamalarını gerçekleştirirler. Bu bilgisayar hesapları AD ortamından silindiğinde, otomatik olarak etki alanından da silinmiş olur. Bu noktadan sonra, kullanıcılar bu bilgisayarlar üzerinde ağa bağlanamazlar. Kullanıcıların etki alanı kaynaklarına erişimini sağlamak için, bu silinmiş bilgisayar hesaplarının geri yüklenmesi ve etki alanına tekrar dâhil edilmesi gerekmektedir. Özgün Active Directory yedekleme ve kurtarma aracı, silinmiş bilgisayarlar otomatik olarak dâhil etmez; bilişim sistem yöneticilerinin bu yorucu ve zaman alıcı görevi ifa etmeleri gerekir.

Böyle durumlarda, bir bilişim yapısının ihtiyaç duyduğu şey, bu emek gerektiren ve zaman alan görevleri otomatik hale getiren sağlam bir araçtır. RecoveryManager Plus, kullanıcılar, bilgisayarlar ve gruplar da dâhil tüm AD nesnelerini yedekleyen ve bu nesnelerin hızlı ve etkili biçimde geri yüklenmesine olanak tanıyan bir Active Directory yedekleme ve kurtarma çözümüdür.

RecoveryManager Plus’un Temel Özellikleri

RecoveryManager Plus’u AD üzerindeki bilgisayarların yedeklenmesi ve geri yüklenmesi için etkin bir araç haline getiren özelliklerden bazıları şunlardır:

  • Silinmiş Bilgisayarları Geri Yükleme: Silinmiş bilgisayarları bilinen son durumlarına veya önceki versiyonlarından herhangi birine geri yükleyin. Bir bilgisayarın işletim sistemi, konum, makine rolü vb. öz nitelikleri, eski versiyonlarından herhangi birine geri yüklenir.
  • Bilgisayarları otomatik olarak etki alanına kat: Silinmiş bilgisayarların ayarlı son parolasını geri yükleyin. Silinmiş bilgisayarlar, kurtarma sonrasında derhal otomatik olarak etki alanına dâhil edilir.
  • BitLocker Yedekleme ve Kurtarma: RecoveryManager Plus, BitLocker kurtarma anahtarlarının yedeklenmesi ve kurtarılmasına olanak tanır. Bu da yetkili personelin sürücülerdeki verilerin şifresini çözmesine olanak tanır.
  • TPM Sahip bilgilerini geri yükleme: RecoveryManager Plus’u kullanarak değerleri bilgisayar nesnelerinin mTPM-Sahip Bilgileri öz niteliğinde depolanan fiziksel bilgisayarların sağlaması yapılmış TPM parolasını yedekleyebilirsiniz. Bu önemli bilgi parçaları, sistem yöneticilerinin yerel bilgisayarlardaki TPM güvenlik donanımını uzaktan konfigüre edebilmesine ve bu bilgisayarları onlarla fiziki olarak uğraşmadan devreden çıkarmasına veya yeniden görevlendirmesine olanak tanır.
  • Değişiklik yönetimi: Her bir bilgisayar nesnesinde yapılan tüm değişiklikler, fark yedeklemeleri olarak depolanır. Bu da tüm öz nitelik seviyesi değişikliklerini geri almanıza izin verir.
  • Versiyon yönetimi ve karşılaştırması: Bir bilgisayar nesnesinde yapılan her bir değişiklik, yedeklemede farklı bir versiyon olarak depolanır. RecoveryManager Plus, kurtarma esnasında, size farklı versiyonları görme ve geri döndürmek istediğiniz öz nitelik değerlerine sahip versiyonu seçme şansı tanır.
  • Yeniden Başlatma Olmaksızın Kurtarma: RecoveryManager Plus’u kullanırken, Windows Server 2008 veya 2012 ortamlarından etki alanı denetleyicilerinizi yeniden başlatmak zorunda kalmadan bilgisayarları kurtarabilir veya geri yükleyebilirsiniz. Bu özellik, etki alanı dâhilindeki tüm etki alanı denetleyicilerin sürekli mevcudiyetini garanti altına alır.