Artımlı yedeklemeler için saklama politikası

Kurumların genellikle genel bir veri kaybı durumunda iş için önemli verilerin kurtarılmasına yardımcı olmak için yedekleme verilerinin saklanmasına dair bir politikası vardır. Ancak, bu politikalar, sıklıkla daha fazla ihtiyaç duyulmayan yedekleme bilgilerinin ortadan kaldırılmasını gerektirir. Yedekleme bekleme süresini dolduran verileri manüel olarak takip etmek ve silmek, hiç kimsenin uğraşmak istemediği bir zorluktur.

RecoveryManager Plus, yedekleme yönetimini kolaylaştırmak için yedekleme saklama özelliğine sahiptir. Bu özellik, ürünün artımlı yedekleme bilgilerini saklayacağı gün sayısı olan bir yedekleme saklama süresi tanımlamanıza olanak tanır. Belirlenen gün sayısı geçtiğinde, artımlı yedekleme, tam yedeklemeye entegre edilir.

Nasıl çalışıyor

Yedekleme saklama özelliğini etkinleştirmek için, ürün sizden, etki alanı yedekleme ayarları konfigürasyonu esnasında bir saklama süresi ayarlamanızı ister. Programlı veya manüel olarak aynı gün içinde birden çok artımlı yedekleme meydana gelir ancak saklanacak yedeklemelerin belirlenmesi için yalnızca artımlı yedeklemelerin sahip olduğu gün sayısı kullanılacaktır.

Ürün, ilk defa konfigüre edilirken, mevcut tüm nesneleri yedekler.

Herhangi bir anda, mevcut en eski yedekleme, tam yedekleme olacaktır.

Herhangi bir anda, mevcut en eski yedekleme, tam yedekleme olacaktır.

Bir artımlı yedekleme tamamlandığında, o artımlı yedeklemenin sahip olduğu gün sayısı kontrol edilecektir. Artımlı yedekleme sayısının saklama süresinden az olması durumunda, ürün normal işleyişine devam eder.

Örneğin, yedi günlük bir yedekleme saklama süresi ayarladığınızda, sekizinci günde, artımlı yedeklemelerin gün sayısı saklama politikasında ayarlanan değeri aşar.

Dolayısıyla, son tam yedekleme sonrasındaki ilk günde gerçekleştirilen artımlı yedeklemeler, tam yedeklemeye entegre edilir.

Bu şekilde, saklanan artımlı yedeklemelerin toplam sayısı, istenen seviyede tutulur.

Saklama özelliğini etkileyebilecek başka bir senaryo, bir ürün X gün değerinde artımlı yedeklemeye sahip olması ve saklama süresinin X seviyesinin altında ayarlanmasıdır.

Yukarıda gösterildiği üzere, artımlı yedeklemelerin sayısı, saklama politikasında ayarlanan değerin üzerindedir. Böyle bir durumda, son yedi günde gerçekleştirilen artımlı yedeklemeler saklanır ve geçmişteki tüm artımlı yedeklemeler tam yedeklemeye eklenir.