RecoveryManager Plus’un Temel Yedekleme Özellikleri

Tüm kuruluşlar için, Active Directory bilgileri çok önemli birer veri derlemesidir. Son zamanlarda, Of Active Directory bilgilerinin yedeklenmesi yeni bir anlam kazanmıştır. Yedeklemek, artık felaket durumlarında kaldırılan nesnelerin geri yüklendiği bir süreç olarak değil AD değişikliklerinin yönetilmesi ve kontrol edilmesine yardımcı olan bir süreç olarak görülmektedir.

AD bilgilerinin yedeklenmesinin önemli hale gelmesinin sebepleri şunlardır:

  • Yanlışlıkla silmeler verimlilik kaybına neden olabilmektedir.
  • Hiçbir geri yükleme süreci, AD bilgilerinin istikrarlı duruma geri yüklenmesine kadar tamamlanmış olmaz.
  • Pek çok servis Active Directory ortamına bağlıdır. Bir AD sisteminin istikrarsız olması bu servisleri doğrudan etkileyebilir.

RecoveryManager Plus aşağıdaki yedekleme özelliklerine sahiptir

  • Active Directory Veri Bütünlüğü – Bir nesnenin silinmesi veya öz nitelik seviyesi değişikliği gibi Active Directory nesnelerinde yapılan tüm değişiklikler yedeklemede güncellenmektedir. Bu da yedeklemenin istikrarlı bir durumda tutulmasını sağlar.
  • Artımlı yedeklemeler – AD nesnelerinde yapılan tüm değişiklikler için yalnızca artımlı yedeklemeler oluşturulur. Bu da iki versiyon arasında yalnızca değiştirilen öz niteliklerin yedeklemeye taşınmasını sağlar.
  • Geri döndürme noktası - Geri döndürme noktaları, bir yedekleme işlemi yürütüldüğünde oluşturulur. İlgili noktasının sonrasında o nesnede yapılan tüm değişiklikleri geri almak için bir geri döndürme noktası seçin.
  • Versiyon yönetimi – Her bir AD değişikliği için versiyon yönetimi yedeklemesi tutulduğundan, tüm değişiklikleri veya tek bir versiyona denk gelen değişiklikleri geri döndürme esnekliği mevcuttur.
  • Esnek Yedekleme Ayarları – Yedekleme ayarları, organizasyonel gruplar, nesneler ve hatta spesifik öz nitelikleri belirterek yapılabilir. Yedekleme programlayıcı da kişiselleştirilebilir.
  • Gösterge Paneli Görünümü – Gösterge panelinden, yedekleme durumu, geçen süre ve yedekleme tarihi gibi detaylar görünebilir.

RecoveryManager Plus’un yedekleme özelliği, güncel yedekleme kopyalarını tutarak ve yedeklenen verilerin istikrarlı olmasını sağlayarak iyi bir yedekleme sisteminin tüm özelliklerini taşır.

Active Directory Kurtarma Yönetimi ve Değişim Kontrolü
Videoyu Oynat