Active Directory Organizasyonel Birimi Yedekleme ve Kurtarma

Organizasyonel birimler (OU); kullanıcılar, gruplar, bilgisayarlarve hatta diğer organizasyonel gruplar da dâhil herhangi bir sayıda AD nesnesini tutabilen Active Directory (AD) nesneleridir. Organizasyonel birimler, grup politikaları atanabilecek en küçük AD nesneleridir ve bu nedenle, etki alanı yönetiminde önemli bir rol oynarlar. Bu da organizasyonel birimlerle ilişkili grup politikalarında istenmeyen herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde durumdan etkilenecek nesne sayısını akılda tutarken istikrarlı ve güvenilir organizasyonel birimleri sürdürebilecek bir sisteme duyulan ihtiyacı ortaya çıkarır.

Bu kritik sorun, organizasyonel birimlerde yapılan her türlü değişikliği yedekleyebilen ve onları anında geri yükleyebilen bir değişiklik yönetimi çözümünü gerektirir.

RecoveryManager Plus, AD ormanlarındaki organizasyonel birimlerin yedeklenmesi ve kurtarılması ile ilgili tüm problemlere yanıt vermesi için tasarlanmış web tabanlı bir değişiklik yönetimi aracıdır. RecoveryManager Plus, iç içe OU yedekleme ve kurtarma ile silinmiş veya değiştirilmiş organizasyonel birimlerin hiyerarşik geri yüklemesi gibi özellikleri ile tüm yedekleme ve kurtarma ihtiyaçları tek duraklı bir çözüm sunar.

RecoveryManager Plus’un Temel Özellikleri:

RecoveryManager Plus’un aşağıdaki özellikleri, onu AD organizasyonel birimlerinin yedeklenmesi ve kurtarılması için ideal araç haline getirir.

  • Silinmiş organizasyonel birimleri geri yükleme: Bir OU veya kapsayıcıyı, yanlışlıkla silindiğinde en son bilinen durumuna geri yükleyin.
  • OU ağacı kurtarmayı tamamlama: Silinmiş bir organizasyonel birimi kurtarırken, tüm iç içe organizasyonel birimleri ve AD nesnelerini kısmen veya tamamen geri yükleyin. Bu özellik, AD ortamının tüm parçalarının organizasyonel birimlerinin yanlışlıkla silinmesinden sonra dahi tamamen erişilebilir kalmasını sağlar.
  • OU yetkilendirme izinlerini geri yükleme: Atanan OU yetkilendirme izinlerini, bu izinler değiştirildiğinde geri yükleyin. Yetkilendirme izinlerinin geri yüklenmesi, AD görevlerini ifa etmek için usulünce yetkilendirilen kullanıcıların geri yükleme işleminin hemen ardından yönetim faaliyetlerini sürdürebilecekleri anlamına gelir
  • OU güvenlik izinlerini geri yükleme: Organizasyonel birimlere atanan izin ve ayrıcalıkları, diğer tüm OU öz nitelikleri gibi geri yükleyin. Bir organizasyonel birime ve onun üyelerine atanan tüm yükseltilmiş ayrıcalıklar veya sınırlamalar, geri yükleme sonrasında hemen devreye girerek kesintisiz çalışma akışı ve veri güvenliği sağlayacaktır.
  • Ana organizasyonel birimi geri yükleme: Ana organizasyonel birimlerinin de silinmesi halinde, silinmiş organizasyonel birimler özgün Active Directory geri yükleme aracı ile geri yüklenemez. RecoveryManager Plus, geri yükleme sürecinde ilgili organizasyonel birimle beraber ana organizasyonel birimi de geri yükleyerek sistem yöneticilerinin bu engeli aşmasına yardımcı olur.
  • OU ve kapsayıcıları geri döndürün: Organizasyonel birimleri geçmişteki bir noktaya geri döndürün ve bu noktadan sonra yapılmış tüm değişiklikleri geri alın. Bir OU ve onun alt nesnelerine yapılan her değişiklik sonrası için bir geri döndürme noktası yaratılır. Organizasyonel birimler, tüm mevcut geri döndürme noktalarına geri döndürülebilirler.
  • Değişiklik yönetimi: Bir organizasyonel birimde yapılan her bir değişiklik, artımlı yedekleme olarak kaydedilir ve depolanır. Bu özellik, sistem yöneticilerin bir organizasyonel birimde yapılan tüm değişiklikleri görüntülemesine ve gereksiz gördükleri tüm tekil değişiklikleri geri almasına yardımcı olur.
  • Versiyon yönetimi veya karşılaştırması: Bir organizasyonel birimde yapılan her bir değişiklik, yedeklemede farklı bir versiyon olarak depolanır. Bu özellik, mevcut farklı versiyonları görüntülemenize, onları kıyaslamanıza ve geri yüklemek istediğiniz versiyonu seçmenize olanak tanır.
  • Yeniden Başlatma Olmaksızın kurtarma: RecoveryManager Plus’u kullanırken, Windows Server 2008, 2008 R2, 2012 ve 2012 R2 ortamlarında silinmiş organizasyonel birim ve kapsayıcıların kurtarılması esnasında etki alanı denetleyicilerinizi yeniden başlatmanız gerekmez. Bu özellik, silinmiş organizasyonel birimlerdeki kullanıcıların etki alanı denetleyicisi tekrar çalışmaya başlayıncaya kadar beklemek zorunda olmamasını sağlar.
  • GPO bağlantılarını yedekleme: RecoveryManager Plus, organizasyonel birimlerle bağlantılı grup politikalarında yapılan değişiklikleri takip eder. Bağlantılı grup politikalarının yedekleme tarihi, her bir OU için tutulur ve GPO bağlantılarını daha önceki bir versiyona geri yüklemek için kullanılabilir. GPO bağlantılarının geri yüklenmesi, uygun olan yerlerde, silinmiş grup politikalarının da geri yüklenmesini sağlayacaktır.