Yazılım Lisans Sözleşmesi

Bu Lisans Sözleşmesi, Recovery Manager Plus Agent’ın ("Lisanslı Yazılım") lisans politikası ayrıntılarına yer verir.

(i) Lisanslı Yazılımı yetkili web sitesinden indirmeden önce veya (ii) Lisanslı Yazılımın kurulumunu yapmadan önce lütfen aşağıdaki lisansı dikkatlice okuyunuz. Bu Lisans Sözleşmesini okumuş, anlamış olduğunuzu ve şartlarına tabi olmayı kabul ettiğinizi ikrar ediyorsunuz. Bu Sözleşmenin şartlarını kabul etmiyorsanız Lisanslı Yazılımı indirmeyin veya kurulumunu yapmayın.

1. LİSANS VERME:

Zoho, Recovery Manager Plus’a ("Hizmet") aboneliğiniz boyunca ve aboneliğinizin parçası olarak kullanıcı belgeleri ve güncellemeler dahil olmak üzere Lisanslı Yazılımı kullanmanız için tarafınıza münhasır olmayan, devredilemez ve tüm dünyada geçerli bir lisans verir. Lisanslı Yazılım Hizmet aboneliğinizin parçasını ve paketini oluşturur. Lisanslı Yazılımı burada açıkça izin verilen şekiller dışında kullanmamayı kabul ediyorsunuz. Lisanslı Yazılım Hizmetin parçası olarak sağlandığı için Hizmetin size sağlandığı şartlara da uymayı kabul ediyorsunuz.

2. ÜÇÜNCÜ TARAF ÜRÜNLERİ:

Lisanslı Yazılım, üçüncü taraf satıcılara ait yazılımı içerebilmektedir ve bu Sözleşmenin diğer hükümlerinin genel uygulanabilirliğini sınırlandırmadan (a) Lisanslı Yazılıma dâhil olan üçüncü taraf yazılımına ait mülkiyet hakkının bunu sağlayan üçüncü tarafta kalacağını ve (b) söz konusu üçüncü taraf yazılımının lisans şartları aksini öngörmediği sürece Lisanslı Yazılımla kullanılabilen üçüncü taraf yazılımlarının dağıtımını yapmayacağınızı kabul ediyorsunuz.

3. KULLANIM KISITLAMALARI:

Bu Sözleşmenin tüm diğer şartlarına ek olarak:

  1. Her tür telif hakkı, ticari marka veya diğer tescil uyarılarını Lisanslı Yazılım veya kopyalarından çıkaracaksınız;
  2. Geçici olarak acil durumlar için bir yedek veya arşiv kopyası dışında herhangi bir kopya üretmeyeceksiniz;
  3. Lisanslı Yazılımı veya herhangi bir bölümünü tek başına ya da uygulamanızın parçası olarak kiralamayacak, lisansını veya alt lisansını vermeyecek veya dağıtmayacaksınız;
  4. Lisanslı Yazılımı modifiye etmeyecek veya iyileştirmeyeceksiniz;
  5. Lisanslı Yazılımda tersine mühendislik yapmayacak, kaynak koda dönüştürmeyecek veya sökmeyeceksiniz.

4. TEKNİK DESTEK:

Lisanslı Yazılım için teknik destek, Hizmete aboneliğinizin parçası olarak sağlanmaktadır. Lisanslı Yazılıma yönelik teknik destek, Hizmet aboneliğinizle aynı anda sona erecektir.

5. MÜLKİYET VE FİKRİ MÜLKİYET:

Zoho, Lisanslı Yazılımın tüm hak, mülkiyet ve çıkarlarının sahibidir. Zoho, Lisanslı Yazılıma son verme veya çıkarmama, Lisanslı Yazılımın ücretini, özelliklerini, teknik özelliklerini, kapasitesini, işlevlerini, lisans şartlarını, sürüm yayın tarihlerini, genel kullanılabilirliğini veya özelliklerini değiştirme hakkı dahil olmak üzere burada tarafınıza tanınmayan tüm hakları açıkça saklı tutar. Zoho tarafından Yazılımın yalnızca lisansı size verilmekte olup, ürün size satılmamaktadır.

6. DENETİM:

Zoho, olağan iş saatleri içinde tesislerinizde bu tür bir denetim yapma niyetini en az yedi (7) gün önceden yazılı olarak bildirerek Lisanslı Yazılım Kullanımınızı denetleme hakkına sahiptir.

7. GİZLİLİK:

Lisanslı Yazılım, ABD kanunlarıyla korunan Zoho’ya ait tescilli bilgileri içerir ve burada Lisanslı Yazılımın gizliliğini korumak için tüm makul çabayı göstermeyi kabul ediyorsunuz. Lisanslı Yazılımla temas eden veya yazılıma erişim sağlayan çalışanlarınıza bu Sözleşmenin şartlarını makul olarak iletmeyi ve bu kişilerin Lisanslı Yazılımın herhangi bir bölümünü, bu Sözleşme kapsamında izin verilmeyen bir amaçla kullanmasına bilerek izin verme dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili şartlara uygun hareket etmelerini sağlamak için makul düzeyde çaba göstermeyi kabul ediyorsunuz.

8. GARANTİ REDDİ:

Zoho, Lisanslı Yazılımın hatasız olacağını garanti etmez. Burada öngörülenler hariç Lisanslı Yazılım ticari elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk dâhil olmak üzere herhangi bir garanti olmadan ve Lisanslı Yazılımı kullandığınızda elde edebileceğiniz performansa veya sonuçlara ilişkin herhangi bir garanti olmadan "olduğu gibi" sağlanmaktadır. Lisanslı Yazılımın kullanıma uygunluğunu belirlemekten ve program hataları, verilerinizin, programlarınızın veya ekipmanınızın zarar görmesi veya kaybolması ve faaliyetlerin kullanılamaz hale gelmesi veya kesintiye uğraması dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kullanımıyla ilgili tüm riskleri üstlenmekten münferiden sorumlusunuz.

Bazı yargı yetkileri zımni garantilerin hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin vermediğinden yukarıda yer verilen hariç tutmalar veya sınırlandırmalar sizin için geçerli olmayabilir.

9. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI:

Zoho durumda programın kullanılmasından veya kullanılmamasından doğan özel, arızi, dolaylı, cezai veya arızi zararlar için veya Zoho’ya bu tür hasarların olasılığı bildirilmiş olsa bile herhangi bir hak talebi için size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı yükümlü olmayacaktır. ZOHO’NUN bu sözleşme kapsamındaki yükümlülükleriyle veya Lisanslı Yazılımla ilgili tüm yükümlülüğü, sizin tarafınızdan HİZMET için ödenen ABONELİK ücretini aşmayacaktır.

Bazı yargı yetkileri ARIZİ VEYA DOLAYLI ZARARLARIN hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin vermediğinden yukarıda yer verilen hariç tutmalar veya sınırlandırmalar sizin için geçerli olmayabilir.

10. TAZMİNAT:

Zoho, (i) ilgili hak talebiyle ilgili olarak Zoho’ya yazılı bildirimde bulunmanız; (ii) masrafları Zoho’ya ait olmak üzere savunma ve/veya uzlaşma sürecinde Zoho ile işbirliği yapmanız ve (iii) Zoho’nun savunma ve tüm uzlaşmayla ilgili müzakereleri yürütmesine izin vermeniz kaydıyla sizi, Lisanslı Yazılımın herhangi bir üçüncü tarafın herhangi bir geçerli ABD patentini, telif hakkını veya ticari sırrını ihlal ettiği iddiasından doğan her tür hak talebi, dava veya yasal sürece karşı savunmayı ve tazmin etmeyi kabul eder. Yukarıda yer alan Zoho’nun size karşı tek yükümlülüğüdür ve fikri mülkiyet ihlali açısından bu Sözleşme uyarınca tek ve münhasır yasal çözümünüz olacaktır.

Zoho (i) Lisanslı yazılımın Zoho tarafından sağlanmamış olan herhangi bir program veya ekipmanla birleştirilmesinden, çalıştırılmasından veya kullanılmasından; (ii) Lisanslı Yazılımın Zoho dışındaki bir taraf tarafından modifikasyonundan ve (iii) makul bir süre içinde Zoho tarafından sağlanmış olan Lisanslı Yazılımın herhangi bir ikamesini veya modifikasyonunu uygulayamamanızdan kaynaklandığı veya kaynaklandığının iddia edildiği ölçüde ihlal iddiaları açısından tazminat yükümlülüğü olmayacaktır.

11. FESİH:

Bu Sözleşme Hizmet aboneliğinizle aynı anda sona erecektir. Bu Sözleşmeyi herhangi bir zamanda mülkiyetinizde bulunan Lisanslı Yazılımın tüm kopyalarını imha ederek veya Zoho’ya iade ederek feshedebilirsiniz. Zoho, bu Sözleşmenin herhangi bir şartını ihlal etmeniz dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere bu Sözleşmeyi herhangi bir nedenle feshedebilir. Fesih durumunda Lisanslı Yazılımın tüm kopyalarını imha edecek veya Zoho’ya iade edeceksiniz ve yazılı olarak bilinen tüm kopyaların imha edilmiş olduğunu yazılı olarak tasdik edeceksiniz. Gizlilik, tescilli haklar, ifşa etmeme ve sorumluluğun sınırlandırılmasıyla ilgili tüm hükümler bu Sözleşme feshedildikten sonra da geçerli olacaktır.

12. GENEL:

İşbu Sözleşme kanunlar ihtilafı hükümlerine bağlı olmaksızın Kaliforniya Eyaleti yasalarına tabi olacaktır ve buna göre yorumlanacaktır. Bu Sözleşme taraflar arasındaki tüm anlaşmayı teşkil eder ve taraflar arasındaki tüm önceki iletişimlerin ve anlaşmaların yerine geçer. Bu Sözleşmeden herhangi bir şekilde feragat edilmesi veya bu Sözleşmenin herhangi bir modifikasyonu yalnızca yazılı olarak düzenlenmesi ve her iki tarafça imzalanması kaydıyla etkili olacaktır. Bu Sözleşmenin herhangi bir bölümü geçersiz veya yürürlüğe koyulamaz bulunursa geriye kalanı tarafların amacını makul şekilde yansıtacak şekilde yorumlanacaktır.