Uzyskaj widoczność, która jest ci potrzebna do zarządzania swoją siecią.

Zarządzanie siecią

 Monitorowanie wydajności sieci

Monitoruj swoją sieć przy pomocy 2000+ metryk wydajności oraz intuicyjnych pulpitów nawigacyjnych, natychmiastowych alertów i inteligentnego raportowania.

Uzyskaj krytyczne informacje na temat wydajności routerów, takich jak błędy i odrzucenia, napięcie, temperatury, statystyki buforów etc.

 Monitorowanie przełączników

Monitorowanie portów przełączników z kontrolą ruchu według portów oraz mapowaniem portów przełącznika w celu zidentyfikowania podłączonych do nich urządzeń.

 Monitorowanie WAN RTT

Monitoruje w sposób ciągły dostępność, opóźnienie i wydajność łącza WAN przy pomocy technologii Cisco IP SLA.

Aktywnie monitoruje jakość rozmów VoIP w całej infrastrukturze WAN i rozwiązuje problemy z niską wydajnością VoIP.

Automatyczne mapowanie sieci L1/L2 pozwalające na wizualizację i lokalizowanie awarii sieci i degradacji wydajności.

Monitorowanie serwerów dla różnych dostawców systemów operacyjnych

Zarządzanie serwerami

 Monitorowanie serwerów

Monitoruj zarówno serwery fizyczne, jak i wirtualne z różnymi systemami operacyjnymi, takimi jak Windows, Linux, Solaris, Unix, VMware etc.

 

 Monitorowanie VMware

Dogłębne monitorowanie serwerów wirtualizowanych w VMware bez agenta, przy użyciu ponad 70 monitorów wydajności VMware.

 Monitorowanie Hyper-V

Wykorzystuje poświadczenia WMI do dogłębnego monitorowania wydajności hostów i gości hyper-V Microsoft przy użyciu ponad 40 głębokich metryk.

 Monitorowanie Citrix XenServer

Monitoruj i zarządzaj hostami, VM oraz repozytoriami magazynowania Citrix XenServer uzyskując wymaganą widoczność ich wydajności.

 Monitorowanie procesu

Monitoruj i zarządzaj procesami pracującymi na odnalezionych urządzeniach przez SNMP/WMI/CLI.

 Monitorowanie kondycji systemu

OpManager wykorzystuje protokoły takie jak SNMP, WMI lub CLI do monitorowania zasobów systemowych i zbierania danych o wydajności.

Śledź i rozwiązuj awarie sieci zanim wystąpią

Zarządzanie błędami i wydajnością

 Alerty SMS i e-mailowe

Pozostań przez cały czas w kontakcie dzięki natychmiastowym powiadomieniom o problemach sieciowych za pośrednictwem alertów SMS i e-mailowych z OpManager.

 Automatyzacja przepływu pracy IT

Z łatwością zaplanuj i zautomatyzuj etapy rozwiązywania problemów sieciowych pierwszego poziomu oraz ciągłych zadań konserwacji.

 Monitorowanie pułapek SNMP

Niezawodny, oparty o zasady silnik przetwarzania pułapek obsługujący ponad 300 pułapek SNMP na sekundę.

 Raportowanie wydajności sieci

Analizuj dostępność sieci, trendy wykorzystania i analizę wydajności przy użyciu ponad 100 gotowych, możliwych do przystosowania raportów.

 Monitorowanie logów systemowych

Oparta o zasady metoda monitorowania logów systemowych, pozwalająca na odczytywanie przychodzących logów systemowych i powiązanie z nimi alertów.

 Narzędzia monitorowania sieci

Zbiór narzędzi do monitorowania sieci OpManager pomagający w wykonywaniu zadań rozwiązywania problemów pierwszego i drugiego poziomu.

Monitoruj wydajność dysków, macierzy pamięci i RAID

Zarządzanie przechowywaniem

 Zarządzanie przechowywaniem RAID

Zapewnia głębszy wgląd w pojemność, wydajność i konfigurację urządzeń kontrolerów RAID.

 Zarządzanie bibliotekami taśm

Monitoruje biblioteki taśm pod kątem różnych parametrów stanu w celu wykrycia stanów błędów i wygenerowania alarmów.

  Prognozowanie dostępnej przestrzeni

OpManager analizuje historyczne jak również aktualne trendy pojemności przestrzeni dyskowej i generuje raporty o przyszłych trendach wykorzystania ruchu.

 Zarządzanie przełącznikami sieci szkieletowej

Automatycznie odnajduje przełączniki sieci szkieletowej w środowisku SAN, generując alarmy kiedy tylko wystąpi zmiana stanu przełączników.

Zarządzaj swoją infrastrukturą centrów danych

Zarządzanie centrami danych

 Serwerownia 3D

Stwórz dokładną replikę swojej serwerowni w 3D z wszystkimi regałami. Pokazuje stan urządzeń w czasie rzeczywistym.

 Zarządzanie systemami

Aktywnie monitoruj systemy IT, takie jak routery, przełączniki, serwery (fizyczne i wirtualne), równoważniki obciążenia i wiele innych.

 Zarządzanie centrami danych

Zintegrowane monitorowanie centrów danych pomaga w aktywnym monitorowaniu serwerów, aplikacji i przepustowości z jednej konsoli sieci web.

Przetestuj więcej funkcji OpManager z ich integracjami

Dodatki i wtyczki

 Analiza ruchu sieciowego

Śledź wykorzystanie przepustowości w czasie rzeczywistym, śledząc użytkowników zużywających najwięcej przepustowości sieci, i zapewniając że aplikacje krytyczne dla firmy otrzymują maksymalny priorytet.

 Zarządzanie konfiguracją sieci

Zaplanuj kopie zapasowe konfiguracji kiedy są one wymagane, porównuj dwie różne wersje konfiguracji tych samych/różnych urządzeń i śledź zmiany konfiguracji w czasie rzeczywistym dzięki komunikatom dzienników systemowych wygenerowanych przez urządzenia.

 Zarządzanie portami przełącznika i adresami IP

Sprawdzaj stan dostępności adresów IP w podsieci, skanuj wszystkie przełączniki w Twojej sieci i mapuj porty do urządzeń wraz z lokalizacją fizyczną.

 Zarządzanie dziennikami zapory

Wykorzystaj pełen potencjał danych dzienników generowanych przez zapory w celu pozyskania informacji kluczowych dla zabezpieczenia sieci. Pozyskaj kluczowe informacje w oparciu o raporty zabezpieczeń, zgodności i przepustowości.

 Zarządzanie wydajnością aplikacji

Monitoruj wydajność aplikacji w środowiskach fizycznych, wirtualnych i w chmurze w celu zapewnienia, że krytyczne dla działalności firmy aplikacje biznesowe spełniają oczekiwania użytkowników końcowych.

Skaluj do 10 tys. urządzeń i zapewnij wysoką dostępność

Skalowalność klasy korporacyjnej

 Monitorowanie sieci rozproszonej

Monitoruj rozproszone zasoby sieciowe w oddziałach lub centrach danych pod kątem wydajności i dostępności.

 Monitorowanie sieci przemysłowej

Oferuje zunifikowaną konsolę monitorowania sieci dla rozproszonej infrastruktury. Skaluje do ponad 10,000 urządzeń lub 50,000 interfejsów..

 Skalowalność monitorowania przedsiębiorstwa

Architektura badany-centralny daje możliwość skalowania kiedy przedsiębiorstwo rośnie i rozwija się.

 Zdalne monitorowanie sieci

Bezpieczna i niezawodna komunikacja między serwerami centralnymi a serwerami badanymi instalowanymi w zdalnych lokalizacjach.

Łatwo zacznij dzięki narzędziom do instalacji i konfiguracji

Samodzielne wdrożenie

 Automatyczne odnajdywanie sieci

Zobacz nowy, usprawniony i 5 razy szybszy silnik odnajdywania sieci. Odnajduje ponad 15 000 interfejsów na minutę.

 Silnik reguł odnajdowania

Przyśpiesza konfigurację urządzeń przez automatyczne powiązanie przy początkowym odnajdowaniu monitorów wydajności, profili powiadomień i wielu więcej.

 Szablony monitorowania

„Szablony urządzeń” zawierają zdefiniowane zestawy parametrów monitorowania oraz interwału monitorowania do określonego rodzaju urządzenia.

Więcej informacji