Monitorowanie VoIP stosując Cisco IP SLA

Jak działa oprogramowanie monitorujące VoIP?

  • Oprogramowanie do analityki i monitorowania VoIP pomaga w monitorowaniu połączeń głosowych i systemie VoIP, przestawiając śledzenie wykorzystania połączeń i wydajność.
  • Wydajne narzędzie do monitorowania VoIP może pomóc w wizualizacji i odnaleźć problemy związane z połączeniami w całej sieci.
  • Monitoruj swoją wydajność VoIP wraz z przepustowością i informacjami o wykorzystaniu łącza.
  • Rozwiązuj problemy związane z utratą pakietów, latencją i jitter, jak również z innymi problemami w systemie VoIP.
     

Obawiasz się o niską jakość połączeń VoIP? Chciałbyś dodać więcej linii VoIP, ale obawiasz się, czy twoja sieć poradzi sobie z dodatkowym ruchem?

Dzięki OpManager, narzędziu monitorującemu VoIP, zapewnij sobie zero skarg dotyczących jakości połączeń VoIP

Dodatek do monitorowania VoIP zbliża do siebie analizę błędów sieciowych i zarządzanie wydajnością w OpManager, monitorowanie jakości usług VoIP korzystając z Cisco IP SLA i szczegółową analizę ruchu sieciowego. Dzięki dodatkowi NetFlow zapewnia gotowe rozwiązanie do kompletnego zarządzanie sieciami VoIP. Monitor VoIP w OpManager pomaga w:

Nowy dodatek VoIP do OpManager zapewnia przejrzyste, scentralizowane centrum monitorowania dla twojej sieci VoIP. Mogąc zawsze przeglądać najważniejsze statystki można szybko identyfikować możliwe problemy. Inna kluczową funkcja jest sekcja raportów, gdzie można przeglądać trendy wydajności w oparciu o dane historyczne.
- Nichole K. Boscia,
Starszy inżynier sieci, Oddział NASA Advanced Supercomputing
VoIP Monitor – Przypadki użycia Funkcja monitora VoIP

Funkcja monitora VoIP

Proaktywne monitorowanie wydajności VoIP:

Monitor VoIP bezproblemowo integruje się z OpManager i proaktywnie monitoruje i raportuje o możliwościach infrastruktury WAN do realizacji połączeń VoIP. Wykorzystując Cisco IP Service Level Agreements (SLAs) OpManager w ciągły sposób monitoruje krytyczne parametry Quality of Service (QoS) dla usług VoIP, pozwalając na zapewnienie wglądu w wydajności sieci VoIP. Mierzone parametry jakości VoIP uwzględniają utratę pakietów, opóźnienie, jitter, Mean Opinion Score (MOS) i Round Trip Time (RTT).

VoIP Monitoring - ManageEngine OpManager

Monitorowanie jakości VoIP wewnątrz infrastruktury WAN

Ponieważ chmura jest medium komunikacyjnym, punkt końcowy połączenia VoIP nigdy nie uzyskuje dedykowanej linii end-to-end, tak jak w tradycyjnej sieci opartej o przełączniki. To może spędzać sen z powiek personelowi sieciowemu, który jest odpowiedzialny za nadzór nad jakością połączeń VoIP. Potrzebują ciągłego monitorowania kondycji sieciowej nie tylko własnej sieci WAN, ale również przystanków poza WAN, przez sieci ISP. Dzięki zaletom technologii Cisco IPSLA obecnej w wielu urządzeń sieciowych, monitor VoIP dostarcza dogłębny wgląd w QoS na ścieżkach połączeń w ramach WAN, jak również dla połączeń między użytkownikami korporacyjnymi i innymi użytkownikami w sieciach ISP.

VoIP Monitoring Tools - ManageEngine OpManager

EŁatwe rozwiązywanie problemów niskiej wydajności VoIP

Czy w czasie wysokiego użycia przepustowości występują znaczące utraty pakietów? Który użytkownik lub jaki rodzaj ruchu zużywa największą część przepustowości? Narzędzie do monitorowania VoIP w OpManager posiada dogłębne raporty ruchu NetFlow umieszczone razem z wykresami trendu VoIP QoS pozwalając na szybsze rozwiązywanie problemów wydajności VoIP.

VoIP Monitoring Software - ManageEngine OpManager

Zarządzanie VoIP - Szczegółowe raportowanie o wydajności źródła i urządzenia docelowego

Osoba zaczynająca połączenie może być wewnątrz korporacyjnej sieci WAN, a adresat może być zlokalizowany na zewnątrz sieci ISP lub odwrotnie. Narzędzie do monitorowania VoIP zapewnia statystyki źródło do punktu docelowego i punkt docelowy do źródła informując o utracie pakietów, opóźnieniu i wartości Jitter. Można teraz łatwo dowiedzieć się, która ze stron odpowiada za niską jakość połączenia VoIP i dlaczego.

Cisco VoIP Monitoring - ManageEngine OpManager

Wyczerpujące raporty wydajności VoIP

Raporty dotyczące ruchu, który miał miejsce dni/miesiące wcześniej z błędem interfejsu i raportami wykorzystania pomagają w analizie, trendach i planowaniu pojemności zasobów sieciowych. Natychmiastowy widok pulpitu nawigacyjnego pokazuje 10 najważniejszych raportów ścieżek utworzonych dla MOS, utraty pakietów, Jitter, latencji, maksymalnego naruszania SLA i maksymalnego RTT, co zapewnia możliwość szybkiej identyfikacji obszaru problemu.

VoIP Performance Monitoring Reports - ManageEngine OpManager

Automatyczne konfigurowanie Cisco IP SLA

Narzędzie do monitorowania VoIP w OpManager automatycznie uruchamia Cisco IP SLA wybranych routerach źródłowych. Szablon VoIP pozwala na łatwe symulowanie różnych obciążeń ruchu oraz na analizę wydajności usług VoIP przy zmieniającym się obciążeniu sieci VoIP. Wszystkie ustawienia wartości progowych dla alertów i alarmów można również dostosować dla efektywnego zarządzania wydajnością VoIP.