Monitorowanie routerów

Łącza WAN oraz routery, które je obsługują, przeważnie są najdroższą częścią sieci, a zarządzanie przypisywaniem przepustowości może być złożone. Wykupowanie zbyt dużej przepustowości może oznaczać, że firma płaci za większą przepustowość niż jest to potrzebne, a zbyt małej może prowadzić do przeciążenia sieci i nieakceptowalnej wydajności sieci. Dlatego monitorowanie WAN i routerów staje się bardzo istotne nie tylko dla codziennej produktywności, ale również jako podstawa dla sprawnego funkcjonowania. Menedżerzy sieciowi będą musieli optymalizować quality of Service przez balansowanie produktywności, commited information rate (CIR) i prędkości szczytowej, czasu odpowiedzi i odrzuceń. Niektóre z wyzwań monitorowania WAN uwzględniają optymalizację przypisywania przepustowości, zapewnienie wysokiej dostępności sieci, szybkie rozwiązywanie problemów z WAN, planowanie pojemności dla przyszłych wymagań, minimalizowanie nawracających kosztów związanych z łączami WAN, identyfikowanie źródeł wysokiego obciążenia sieci oraz odnajdowanie i aktualizację problematycznych starszych routerów.

Monitorowanie routera i WAN z OpManager

wanmonitoring-opmanager

Klienci polecają

„Wraz z bogatym interfejsem sieciowym, OpManager oferuje zaawansowaną funkcjonalność zarządzania sieciowego dodatkowo w przystępnej cenie, dzięki czemu wybranie OpManager staje się jeszcze łatwiejsze. Liczymy na budowę naszej infrastruktury sieciowej z OpManager i dzięki temu na zapewnienie bezpiecznego i skutecznego rozwiązania do zarządzania.”

Tony Devlin,
Wiceprezes i dyrektor ds. technologii
Airewaves Broadband

Kontroluj przepustowość i ruch w celu optymalizacji przypisywania przepustowości

OpManager monitoruje przepustowość, wykorzystanie, błędy i odrzucenia łączy WAN i w ten sposób pomaga w spełnieniu warunków umów dotyczących poziomu usług (SLA) z dostawcami usług internetowych (ISP). Przez przedstawienie dokładnych informacji o ruchu i wykorzystaniu dla każdego z łączy twojego WAN, można identyfikować intensywnie wykorzystywane i mało wykorzystywane łącza pozwalając na optymalizację przepustowości w nich.

Proaktywne monitorowanie łączy WAN i zapewnienie wysokiej dostępności sieci

Przez proaktywne monitorowanie latencji i błędów łączy i przypisywanie alertów dla wartości progowych można wcześnie identyfikować obniżenia jakości i unikać drogich przestojów. Co może być gorsze od niedziałających łączy? Brak świadomości, że nie działają! OpManager wysyła alerty kiedy tylko łącze przestaje działać. Alerty mogą być wysyłane jako e-maile lub wiadomości tekstowe, które zawierają szczegółowe informacje o naruszonych wartościach progowych i szczegóły dot. łącza np. „Nr ID obwodu”, co pozwala na szybkie wskazanie niedostępnych łączy.

Funkcja raportowania w OpManager również zapewnia szczegółowy raport dostępności dla wszystkich twoich interfejsów. Można wykorzystać te raporty, aby sprawdzić, czy spełnione są warunki umowy SLA.

Wizualizuj łącza WAN i rozwiązuj szybko problemy związane z WAN

Z OpManager można tworzyć widoki biznesowe (mapy) do graficznej wizualizacji całej sieci WAN. Teraz można uzyskać pełną widoczność łączy WAN i śledzić przestoje do poziomu przeskoku. Poza twoją infrastrukturą wydajność WAN zależy w dużej mierze od dostawcy usług internetowych. OpManager zapewnia wgląd w wydajność łączy WAN przez wyświetlanie latencji dla kolejnych przeskoków dzięki czemu można określić czy problem wynika z twojej infrastruktury czy z winy ISP.

Identyfikuj aktualne trendy ruchu, minimalizuj nawracające koszty i planuj wydajność na przyszłość

OpManager pomaga menedżerom sieci na obniżenie nawracających kosztów przez identyfikowanie mało wykorzystywanych łącz. Uzbrojeni w wykresy trendów historii ruchu i raporty wykorzystania linków menedżerowie sieci mogą również planować przyszłą wydajność.

Jeżeli obserwuje się nietypowo wysoki ruch / wykorzystanie można dowiedzieć się jaka jest przyczyna. Uzyskaj szczegółową analizę ruchu w OpManager przez integrację z ManageEngine NetFlow Analyzer. Dowiedz się, którzy użytkownicy lub aplikacje wykorzystują przepustowość i dowiedz się jacy są główni mówcy.

Monitoruj wydajność routerów, odnajduj problematyczne/stare routery i inicjuj aktualizacje/uaktualnienia lub wymianę.

OpManager pomaga w śledzeniu różnych parametrów dzięki następującym monitorom routerów

  • Wykorzystanie CPU
  • Użycie pamięci
  • Błędy i odrzucenia
  • Napięcie, temperatura
  • Błąd CRC
  • Kolizje
  • Statystyka bufora (trafienia, chybienia i niepowodzenia)

Korzystając z dostosowanych monitorów SNMP można również monitorować inne krytyczne parametry wydajności dostarczane przez producenta routerów

OpManager pomaga w szybkim identyfikowaniu nietypowego zachowania/wydajności w routerach i zapisuje je jako zdarzenia w dzienniku. Można utworzyć listę problematycznych routerów, które muszą zostać zaktualizowane/uaktualnione lub wymienione.

Można również w łatwy sposób przesyłać zmiany lub konfiguracje do wielu routerów przez integrację OpManager z ManageEngine Network Configuration Manager.

Zrzuty ekranu

Monitorowanie WAN

Monitorowanie WAN

Raporty interfejsu routerów

Raporty interfejsu routerów

Raporty ruchu routerów

Raporty ruchu routerów

Monitorowanie wydajności routerów

Monitorowanie wydajności routerów

Monitorowanie opóźnienia WAN

Monitorowanie opóźnienia WAN

Monitorowanie dostępności połączenia WAN

Monitorowanie dostępności połączenia WAN