Network Management - ManageEngine OpManager

Czym jest monitoring sieci?

Monitoring sieci to proces monitorowania sieci pod kątem błędów oraz wydajności z wykorzystaniem różnych narzędzi i technologii, pozwalając na spełnienie wymogów biznesu. Celem monitorowania sieci jest uzyskanie sieci bez błędów. W dzisiejszym środowisku stosuje się wiele narzędzi do monitoringu sieci, co powoduje, że cały proces staje się złożony.

Występują cztery krytyczne aspekty oprogramowania do monitoringu sieci:

Identyfikacja błędów w monitoringu sieci

Największym wyzwaniem dla dzisiejszych rozwiązań monitoringu sieci jest proaktywne identyfikowanie błędów zanim będą one miały wpływ na użytkowników końcowych. OpManager wykrywa, izoluje i rozwiązuje problemy z błędami, rozpoczyna alarmy i szybko koryguje błędy.

OpManager to zintegrowane oprogramowanie do monitoringu sieci, które pozwala na:

 • Ustalanie wielu wartości progowych dla parametrów wydajności.
 • Uzyskiwanie proaktywnych powiadomień przez SMS i e-mail o naruszeniach wartości progowych oraz błędach.
 • Przetwarzania pułapek SNMP i dzienników systemowych syslog oraz wywoływanie alertów.
 • Automatycznie tworzy dziennik alarmów i zgłoszenie do oprogramowania Service Desk.
 • Network Management Software - ManageEngine OpManager
 • Network Management Tools - ManageEngine OpManager
 • Network Management Services - ManageEngine OpManager

Zarządzanie wydajnością sieci

Zarządzanie wydajnością uwzględnia rozwiązywanie problemów zarówno w sposób ręczny, jak i automatyczny, dzięki czemu wydajność sieci jest przywrócona do oryginalnego lub ulepszonego stanu. OpManager oferuje podstawowe i zaawansowane narzędzia do rozwiązywania problemów sieciowych, dzięki czemu naprawia błędy, które obniżają wydajność sieci.

OpManager rozwiązuje problemy i błędy sieciowe dzięki:

 • Wbudowanym narzędziom - OpManager oferuje różne narzędzia takie jak ping, traceroute, przeglądarka MIB, kontrola zdalna i wiele innych, pozwalając na diagnozę podstawowych problemów wydajności.
 • Modułowi NCM - OpManager zawiera moduł zarządzania konfiguracją sieci (NCM - Network Configuration Management) w do zarządzania zmianami w konfiguracji. Dzięki temu, łatwiej jest automatyzować kopie zapasowe konfiguracji, spełniać wymogi zasad zgodności i wykrywać zmiany sieci w czasie rzeczywistym.
 • Network Management Solutions - ManageEngine OpManager
 • Network Management Platform - ManageEngine OpManager

Dodatkowo, ocena sieci pomaga w sprawdzeniu, czy twoja infrastruktura IT jest zgodna z celami biznesowymi i pomaga w tworzeniu niezawodnej strategii monitorowania sieci.

Inicjowanie obsługi sieci

Inicjowanie obsługi sieci uwzględnia obliczanie obciążenia sieci oraz przyszłego obciążenia sieci w oparciu o aktualne trendy sieciowe. Oznacza to również zachowywanie zasobów w rezerwie, tak aby lepiej działać, kiedy pojawi się zwiększone zapotrzebowanie.

OpManager pomaga w zarządzaniu zasobami dzięki:

 • Raportom planowania wydajności sieci - OpManager posiada ponad 150 wbudowanych raportów do monitoringu sieci, które zapewniają informacje o uaktualnieniach sprzętu, wykorzystaniu sieci, wykorzystaniu przestrzeni dyskowej i pamięci itd. Raporty te pomagają w określeniu trendów sieciowych i pomagają w przydzielaniu zasobów.
 • Zarządzaniu adresami IP i portami przełączników - konsola do zarządzania adresami IP i portami przełącznika w OpManager pomaga w zarządzaniu adresami IP i portami przełącznika dla przestrzeni i dostępności. OpManager rozwiązuje konflikty IP i portów przełącznika, dokonuje inspekcji dostępu użytkowników i zapewnia niezwłoczne powiadomienia dla zmian stanu.
 • Enterprise Network Management - ManageEngine OpManager
 • Networking Management - ManageEngine OpManager

Utrzymaniu QoS w monitoringu sieci

To typowe, że wydajność sieciowa pogarsza się z upływem czasu. Z tego powodu, istotne jest, aby dostarczać użytkownikom końcowym usługi IT o wysokiej jakości i spełniać warunki umowy SLA z miesiąca na miesiąc. OpManager to narzędzie do monitorowania sieci, które pomaga spełnić wymogi umów dotyczących poziomu usług (SLA) i uzyskać 99,9% dostępności sieci oraz aplikacji kluczowych dla biznesu. Dzięki biznesowym pulpitom nawigacyjnym możliwe jest wykrywanie w czasie rzeczywistym czynników mających wpływ na biznes.

Utrzymaniu QoS w monitoringu sieci - ManageEngine OpManager

Dodatkowe zadania monitorowania sieci obsługiwane przez OpManager:

Przepływ pracy w monitoringu sieci:

Przemysłowy monitoring sieci uwzględnia zadania wykonywane z harmonogramu i na żądanie, takie jak testowanie błędów sieciowych, wykonywanie skryptów kopii zapasowych itd. Większość z tych zadań to zadania powtarzalne i czasochłonne. Automatyzacja takich zadań pozwoli administratorom i technikom zaoszczędzić czas i zakres wykonywanej pracy.

Network Management Application - ManageEngine OpManager

Na przykład za każdym razem, kiedy otrzyma się alarm o nieodpowiadającym urządzeniu, wykonuje się polecenie ping oraz traceroute do urządzenia, aby sprawdzić, czy występują straty pakietów, gdzie to następuje i czy urządzenie rzeczywiście nie odpowiada. Te powtarzalne zadania mogą być zautomatyzowane dzięki przepływom pracy. OpManager to zaufane narzędzie do monitorowania i zarządzania siecią, które wspiera około 80 akcji, które mogą być automatyzowane w przepływach pracy.

Poniżej przedstawiono niektóre zadania monitorowania sieci, które mogą być obsługiwane przez przepływy pracy OpManager:

 • Automatyczne zatrzymywanie/uruchamianie usługi lub procesu.
 • Zamykanie/restartowanie/wstrzymanie VM.
 • Wykonywanie skryptów i weryfikacja ich działania.
 • Automatyczne tworzenie kopii zapasowych konfiguracji sieci.
 • Wykrywanie ostatnio wykonanych zmian w urządzeniu sieciowym.

Zaawansowane zarządzanie konfiguracją dzięki modułowi NCM:

Konfiguracja sieci jest istotna dla każdej sieci, a każda zmiana może w znaczący sposób wpłynąć na bezpieczeństwo, niezawodność i jakość dostarczanych usług. Zmiany te są trudne zarządzania i jeżeli są one wykonywane ręcznie, to zwiększają powtarzalność i dlatego wymagane są niezawodne narzędzia do zarządzania koniuracją sieciową. Na podstawie wewnętrznej ankiety ponad 50% profesjonalistów IT przyznaje, że zmiany konfiguracji sieciowej doprowadziły do niedostępności sieci kilka razy w roku. W tych przypadkach narzędzie do zarządzania konfiguracją pomaga przede wszystkim w zapobieganiu takim zmianom oraz w ich natychmiastowemu przywracaniu.

Best Network Management - ManageEngine OpManager

Moduł konfiguracji sieci w OpManager pomaga w monitorowaniu sieci przez automatyzację tworzenia kopii zapasowych konfiguracji, wykrywaniu zmian w sieci i upewnieniu się, że spełnione są wymogi zasad zgodności. Dzięki zatwierdzaniu zmian konfiguracji, administratorzy mogą dowiedzieć się o każdej zewnętrznej zmianie w sieci przez umożliwienie lub zablokowanie użytkownikom sieciowymwykonywania zmian w konfiguracji urządzeń.

Dodatek NCM wspomaga monitorowanie sieci przez:

 • Automatyzację kopii zapasowych konfiguracji.
 • Odnajdywanie i naprawianie naruszeń zasad sieciowych.
 • Automatyczne wykonywanie skryptów w celu zwalczania nieautoryzowanych zmian w sieci.
 • Wizualizację trendów w zmianach konfiguracji urządzeń.
 • Sprawdzanie konfiguracji/urządzeń dla zgodności z ustawą PCI.
 • Dla uzyskania lepszego wglądu w zarządzanie przemysłowe i monitorowanie sieci, kliknij tutaj.