Czym jest monitorowanie serwerów?

Przedsiębiorstwa korzystają z wielu serwerów, aby dostarczać krytyczne usługi biznesowe dla swoich użytkowników końcowych. Niektóre z nich stanowią serwery baz danych, serwery kluczowych aplikacji, serwery buforujące, serwery sieci web oraz wiele innych. Wydajność każdego z tych serwerów jest kluczowa, ponieważ nawet jeżeli jeden z serwerów ulegnie awarii, będzie to miało wpływ na dostarczanie krytycznych usług biznesowych. Dlatego niezbędne jest proaktywne wykrywanie wszystkich problemów związanych z wydajnością systemu, tak aby zostały one zidentyfikowane na wczesnym etapie i naprawione zanim zaczną stanowić zagrożenie dla biznesu. Narzędzia do monitorowania serwerów pomagają w ich nadzorowaniu oraz całej infrastruktury. Zapewniają również wyczerpujące raporty dotyczące planowania wydajności, co pozwala na bezproblemowe zachowanie wydajności sieci.

Monitorowanie serwerów

Monitorowanie serwerów jest procesem służącym nadzorowaniu zasobów systemowych serwera takich jak wykorzystanie CPU, zużycie pamięci, wejścia/wyjścia, wykorzystanie sieci, wykorzystanie przestrzeni dyskowej, procesy itd. Monitorowanie serwerów pomaga w planowaniu wydajności przez analizę wykorzystania zasobów systemowych. Monitorowanie serwerów pomaga w automatyzacji procesu nadzorowania serwerów. Monitorowanie wydajności serwerów również pomaga w identyfikacji innych problemów związanych z wydajnością, jak wykorzystanie zasobów, czasu wyłączenia aplikacji i czas odpowiedzi.

Dlaczego monitorowanie wydajności serwerów jest ważne?

 • W celu monitorowania dostępności serwerów i utraty danych.
 • W celu monitorowania reakcji serwera.
 • W celu poznania pojemności serwera, obciążenia dla użytkownika i prędkości serwera.
 • W celu proaktywnego wykrywania i przeciwdziałania problemom, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie serwera.

Monitorowanie wydajności serwerów w OpManager

OpManager zapewnia wsparcie dla wielu dostawców do ciągłego monitorowania serwerów i krytycznych aplikacji wraz z ich usługami i procesami. Cyklicznie monitoruje serwery przez protokoły SNMP i WMI w celu upewnienia się, że pracują i mają optymalną wydajność przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zachowuje dane pozwalając na śledzenie historii wydajności, pomagając w rozwiązywaniu problemów. Dzięki temu nie ma konieczności stosowania wielu narzędzi do monitorowania serwerów. Dzięki OpManager uzyskuj dogłębny wgląd w czasie rzeczywistym i wydajnie monitoruj wydajność serwerów.

Server Monitoring Graphs
 • Wykorzystanie CPU
 • Użycie pamięci
 • Monitorowanie procesu
 • Monitorowanie usług
 • Monitorowanie usług Windows
 • Monitorowanie dzienników zdarzeń
 • Monitorowanie plików/folderów
 • Monitorowanie skryptów
 • Monitorowanie URL
Demo Icon

Dowiedz się w jaki sposób bez wysiłku monitorować kluczowe parametry twoich dzięki serwerów OpManager.
Zarejestruj się już teraz, aby uzyskać spersonalizowane demo!

Monitorowanie wydajności serwera w czasie rzeczywistym

OpManager to zaufane narzędzie do monitorowania serwerów, które od razu po instalacji monitoruje różne parametry wydajności takie jak wykorzystanie CPU/pamięci/dysku w minutowych interwałach. Zapewnia interfejs graficzny dla tych parametrów pomagając w monitorowaniu i kontrolowaniu wydajności serwera w czasie rzeczywistym. Pozwala również na dokładną analizę konkretnych interwałów czasu w celu lepszego zrozumienia problemu i proaktywnego podjęcia niezbędnych działań. Korzystając z tego, można naprawić problemy zanim staną się poważnym zagrożeniem dla twojego biznesu.

Monitorowanie wydajności serwera w czasie rzeczywistym Monitorowanie wydajności serwera w czasie rzeczywistym

Monitorowanie dostępności i kondycji serwera

OpManager to jedno z wiodących narzędzi do monitorowania wydajności serwera, od razu po instalacji monitoruje dostępność serwera i ponad 300 parametrów wydajności takich jak odczytane/zapisane strony, długość kolejki procesora, wolną pamięć fizyczną, We/Wy dysku, długość kolejki procesów w protokołach SNMP i WMI. Można monitorować najważniejsze parametry wydajności w minutowych interwałach i wcześnie wykrywać problemy związane z wydajnością. Oprócz domyślnych monitorów można utworzyć również własne monitory. Wszystkie zebrane dane parametrów wydajności serwerów przechowywane są w bazie danych pozwalając na szczegółową analizą i na tworzenie miesięcznych i rocznych raportów wydajności.

Monitorowanie dostępności i kondycji serwera Monitorowanie dostępności i kondycji serwera

Proaktywne monitorowanie serwerów z wielopoziomowym progowaniem

W IT ponad 50% problemów zgłaszanych jest przez użytkowników końcowych i nie jest to właściwe podejście. Rozwiązanie do monitorowania serwerów powinno na wczesnym etapie identyfikować wszystkie problemy związane z wydajnością i powiadamiać o tym zespół IT. OpManager to, najlepsze w swojej klasie, oprogramowanie do monitorowania serwerów, które zapewnia proaktywne monitorowanie stosujące wiele wartości progowych. Pozwala na kontrolę wydajności na wielu poziomach i wysyłanie powiadomień przez e-mail i SMS w przypadku naruszenia zasad.

Proaktywne monitorowanie serwerów z wielopoziomowym progowaniem Proaktywne monitorowanie serwerów z wielopoziomowym progowaniem

Monitorowanie serwerów sieci web i wydajności aplikacji

Jeżeli chodzi o aplikacje krytyczne dla biznesu, nie wolno zostawiać żadnego aspektu przypadkowi. OpManager oferuje zaawansowane usługi monitorowania serwerów i monitoruje procesy i usługi Windows. Większość funkcji odnajdowania oraz monitorowania działa od razu po uruchomieniu. OpManager może również wykrywać próby naruszania zasad bezpieczeństwa w aplikacjach serwera (nieudane logowania spowodowane użyciem błędnego hasła, blokady konta, nieudane próby dostępu do bezpiecznych plików, itp.) stosując przetwarzanie dzienników zdarzeń Windows i monitorując dzienniki systemowe.

Monitorowanie serwerów sieci web i wydajności aplikacji

Monitorowanie serwerów Vmware ESX i wydajności Guest OS

OpManager zawiera wsparcie dla monitorowania serwerów wirtualnych. Dostarcza niezależne pulpity monitorowania dla każdego z serwerów ESX, przedstawiając wykorzystanie CPU, pamięci i przestrzeni dyskowej dla każdego gościnnego wystąpienia VM na serwerze ESX. OpManager również zapewnia opcje uruchomienia, zatrzymania i wstrzymania wystąpień VM na serwerze ESX. Uzyskuj natychmiastowe alerty o wirtualnych maszynach korzystając z wyczerpujących zasobów a nawet zdalnie zatrzymuj VM zanim wywołają problem na serwerze ESX.

Monitorowanie serwerów Vmware ESX i wydajności Guest OS

Monitorowanie wydajności serwera Exchange

OpManager wykracza poza standardową funkcjonalność monitorowania serwerów zapewniając wsparcie dla SMTP, POP i IMAP w twoich serwerach Exchange. Monitoruje ponad 15 kluczowych usług i 50 krytycznych zmiennych, w tym magazyny publiczne, magazyny prywatne, rozmiar kolejki otrzymanych i wysłanych widomości, itp. Wszystkie te parametry przedstawione są na specjalnie przygotowanym pulpicie nawigacyjnym, który automatycznie przypisuje monitory wydajności i wstępnie skonfigurowane wartości progowe w zależności od tego, czy są to serwery Exchange 2000, 2003 czy 2005.

Monitorowanie usług

W momencie odnajdowania urządzeń OpManager przeszukuje wszystkie usługi uruchomione na serwerach Windows i Linux i przypisuje monitory dostępności i czas odpowiedzi do tych usług. OpManager również wspiera dodawanie monitorów dla spersonalizowanych usług uruchomionych na porcie TCP.

Server Performance Monitoring Graphs Monitorowanie usług Monitorowanie wydajności serwera Exchange

Monitorowanie usług Windows

Oprócz monitorowania usług systemowych takich jak HTTP, LDAP, SMTP itp. OpManager monitoruje również usługi Windows takie jak Alerter, FTP, Net Logon, serwer DHCP, IAS, bufor wydruku itp. Jeżeli okaże się, że w monitorowanej usłudze wystąpi błąd, OpManager może być skonfigurowany do automatycznego zrestartowania usługi Windows a nawet całego serwera.

Monitorowanie usług Windows Monitor Windows Services Performance Monitorowanie usług Windows

Monitorowanie procesów serwera

OpManager odnajduje wszystkie procesy uruchomione na twoich serwerach i tworzy listę ze szczegółami takimi jak ID procesu, nazwa procesu, ścieżka procesu oraz argument procesu. „Szablony procesów” pozwalają na łatwe odnajdowanie, zarządzanie i ustawianie wartości progowych dla wielu serwerów z pojedynczej konsoli. Sekcja Zdalnej diagnostyki procesów zapewnia szybki podgląd na procesy w oparciu o największe wykorzystanie CPU i pamięci. To pozwala na zdalne zakończenie problematycznych procesów

Monitorowanie procesów serwera Monitorowanie procesów serwera

Monitorowanie dzienników zdarzeń Windows

OpManager przetwarzając dzienniki zdarzeń bezpieczeństwa Windows pomoże wykryć nieudane logowania spowodowane użyciem błędnego hasła, nieudane próby uzyskania dostępu do zabezpieczonych plików, manipulacje przy dziennikach bezpieczeństwa itp. Oprócz dzienników bezpieczeństwa, OpManager może również monitorować dzienniki aplikacji (gotowe reguły dla serwerów Exchange, IIS, MS-SQL i ISA), dzienniki systemowe oraz inne dzienniki zdarzeń.

Monitorowanie dzienników zdarzeń Windows

Monitorowanie adresów URL i witryn www

Zwykłe poleganie na sprawdzaniu dostępności i czasu odpowiedzi (port TCP) nie pomoże, jeżeli bezpieczeństwo twojej witryny zostało naruszone. OpManager pozwala na monitorowanie adresów URL i wyszukiwać określonych tekstów na stronie. Jeżeli jakiegoś tekstu brakuje, można otrzymać natychmiastowe powiadomienie i w ten sposób uzyskać informację w czasie rzeczywistym, że strona została zhakowana. Monitorowanie witryn w OpManager wspiera strony HTTP/HTTPS i uwierzytelnianie NTLM.

Monitorowanie adresów URL i witryn www Monitorowanie adresów URL i witryn www

Zdalne monitorowanie serwów

Monitorowanie serwerów w czasie rzeczywistym w OpManager również wspiera zdalne monitorowanie serwerów, co pomaga w nadzorowaniu serwerów w różnych lokalizacjach geograficznych. Można również zdalnie monitorować, a także zabijać procesy, które mają wpływ na wydajność serwera. Zdalne monitorowanie serwerów może pomóc w naprawianiu problemów z wydajnością i wykonywaniu działań naprawczych, takich jak ponowne uruchamianie serwera znajdującego się w dowolnej lokalizacji na świecie.