Zarządzanie wydajnością sieci

Sieci komputerowe są kręgosłupem infrastruktury IT w każdej organizacji. W przypadku biznesów silnie opierających się na aplikacjach internetowych kluczowe jest, aby użytkownicy końcowi nie ucierpieli w przypadku problemów związanych z siecią. Dlatego monitorowanie i poprawa wydajności sieci staje się absolutnie kluczowa, aby biznes funkcjonował bez przerwy. Dzięki temu można zagwarantować spełnienie warunków umów dotyczących poziomu usług (SLA) oraz zapewnić szybkie i bezproblemowe dostarczanie rozwiązań kluczowych dla biznesu.

Sieć jest podatna na wiele błędów, które mogą w znaczący sposób wpłynąć na jej wydajność. Dlatego konieczne jest proaktywne monitorowanie i wykrywanie problemów związanych z wydajnością sieci oraz przeciwdziałanie niepomyślnym sytuacjom i dzięki temu zapewnienie płynnego funkcjonowania krytycznych aplikacji. Proaktywne monitorowanie uwzględnia diagnostykę i rozwiązywanie problemów sieciowych zanim staną się one widoczne dla użytkownika końcowego oraz aktywne eliminowanie zagrożeń.

Typowe monitorowanie sieci i proces rozwiązywania problemów będą opiera się na następującym przepływie

network monitoring and troubleshooting process

Dlaczego OpManager jest idealnym rozwiązaniem do spełnienia wymogów twojej sieci?

OpManager oferuje rozwiązanie do proaktywnego monitorowania sieci i jest napakowane wydajnymi funkcjami, które pozwalają administratorom IT reagować na przestoje sieci i przejąć kontrolę nad własną siecią.

Dzięki OpManager można w łatwy sposób

Demo Icon

Dowiedz się, w jaki sposób zmaksymalizować wydajność sieciową i jak działać, aby użytkownicy końcowi nie ucierpieli.
Zarejestruj się już teraz, aby uzyskać spersonalizowane demo!

Monitorowanie kondycji wszystkich urządzeń sieciowych

OpManager kontroluje wydajność wszystkich urządzeń sieciowych, w tym wydajność serwerów, przełączników i routerów, co pozwala zagwarantować, aby były one dostępne przez cały czas. Ważne parametry wydajności sieciowej takie jak błędy i odrzucenia, wykorzystanie przestrzeni dyskowej, CPU i pamięci, liczba baz danych itd. monitorowane są w sposób ciągły, aby zapewnić dobrą kondycję twojej sieci. Stosowane są narzędzia takie jak Ping czy Traceroute, pozwalając na diagnostykę błędów, które mogą wystąpić. OpManager również wspiera odbieranie syslogs oraz pułapek i alertów, jeżeli coś pójdzie nie tak. Więcej...

Monitorowanie kondycji wszystkich urządzeń sieciowych

Uzyskaj wgląd w ruch sieciowy dzięki NetFlow

OpManager wspiera zarówno monitorowanie urządzeń SNMP, jak i monitorowanie ruchu sieciowego w oparciu o przepływ. OpManager monitoruje wydajność SNMP, aby zapewnić całkowity ruch przepływający do i z interfejsów. Dla dogłębnej widoczności w wydajność sieci, OpManager oferuje monitorowanie ruchu oparte o przepływ, pokazujące użytkowników najbardziej wykorzystujących przepustowość oraz trendy wydajności sieci. Wspiera szeroki zakres technologii przepływu takie jak NetFlow, sFlow, jFlow, IP FIX, eFlowd i NetStream.

Uzyskaj wgląd w ruch sieciowy dzięki NetFlow

Automatyzacja zmian sieciowych i zarządzania konfiguracją

Zmiany w konfiguracji sieciowej wykonane przez nieautoryzowany personel mogą stwarzać krytyczne zagrożenia sieciowe. Dzięki OpManager możliwe jest tworzenie kopii zapasowej konfiguracji, aby przywrócić normalne działanie w przypadku naruszenia zabezpieczeń. Również możliwa jest automatyzacja powtarzalnych zadań dzięki skryptom i szablonom. OpManager oferuje configlets dla szeroko stosowanych konfiguracji, które pomagają w szybkim monitorowaniu sieci.

Automatyzacja zmian sieciowych i zarządzania konfiguracją

Analiza i rozwiązywanie problemów z WAN

OpManager pomaga w monitorowaniu sieci bezprzewodowych przez wykorzystanie Cisco IPSLA, aby pomóc w wizualizacji łączy WAN i rozwiązywaniu problemów niedostępności WAN oraz wydajności. Monitor WAN RTT (Round-Trip Time) w OpManager dostarcza szczegóły o latencji łączy WAN, wykorzystaniu przepustowości, Round-Trip-Time (czasie przesłania sygnału w obu kierunkach) i wydajności hop-by-hop (skok po skoku) w celu rozwiązywania problemów niskiej wydajności WAN.

Analiza i rozwiązywanie problemów z WAN

Monitorowanie i rozwiązywanie problemów z wydajnością VoIP

OpManager pomaga w monitorowaniu usług VoIP przez wykorzystanie technologii Cisco IPSLA. Dzięki OpManager teraz w łatwy sposób można rozwiązywać problemy niskiej wydajności VoIP i uzyskiwać dane źródło-do-punktu docelowego oraz punkt docelowy-do-źródła jak również informacje o utraconych pakietach, opóźnieniu i wartościach Jitter. Więcej...

Monitorowanie i rozwiązywanie problemów z wydajnością VoIP