Oprogramowanie do mapowania sieci

Czym jest mapowanie sieci?

Mapowanie sieci jest procesem stosowanym do odnajdowania nowych urządzeń, interfejsów i wizualizacji fizycznej oraz wirtualnej łączności sieciowej. Mapowanie sieci zapewnia pełny wgląd w twoją infrastrukturę IT. Rozwiązania do mapowania sieci pomagają w uproszczeniu monitorowania sieci przez wskazywanie na błędy w sieci.

Co jest potrzebne w oprogramowaniu do mapowania sieci?

Oprogramowanie do mapowania infrastruktury sieciowej musi posiadać skaner sieci i maper sieci. Skanery sieciowe wykrywają urządzenia w infrastrukturze IT. Maper sieciowy mapuje wszystkie podstawowe przełączniki do głównego routera a następnie mapuje przełączniki dostępu do podstawowego przełącznika. Dla administratora sieci korzystne jest, jeżeli oprogramowanie do mapowania sieci posiada automatyczną funkcję okresowego skanowania.

ManageEngine OpManager - kompletne oprogramowanie do mapowania topologii sieci

OpManager jest oprogramowaniem do automatycznego mapowania sieci, które pozwala na łatwą konfigurację i tworzenie map sieciowych. Zapewnia kompletną mapę sieci twojej infrastruktury IT przez klasyfikację urządzeń w twojej sieci i mapowanie tych urządzeń do głównego routera. OpManager pozwala na tworzenie map topologii, wizualizacji 3d twoich serwerów rack, widoków biznesowych dla monitorowania kluczowych usług i wiele innych.

Dzięki OpManager automatyzuj mapy sieciowe; wizualizuj i odnajduj przerwy w działaniu sieci i obniżenia wydajności

Kiedy zwiększa się liczba monitorowanych urządzeń i kiedy przedsiębiorstwa rozrastają się na wiele lokalizacji, wtedy posiadanie statycznej mapy sieciowej staje się niepraktyczne. Ponadto, odnoszenie się statycznego diagramu sieciowego w przypadku awarii sieci lub pogorszenia się jej wydajności staje się złożonym i nieprzyjemnym doświadczeniem.

 • Network Mapping - ManageEngine OpManager
 • Network Mapping Tools - ManageEngine OpManager
 • Automatic Network Mapping Software - ManageEngine OpManager
 • Automatic Network Map Diagrams - ManageEngine OpManager
 • Network Map Software - ManageEngine OpManager
 • Data Center Rack Map - ManageEngine OpManager
 • View Network Map - ManageEngine OpManager
Szybko twórz schemat mapy sieci przez wybieranie odpowiednich poświadczeń. - ManageEngine OpManager

Szybko twórz schemat mapy sieci przez wybieranie odpowiednich poświadczeń.

Network Map Software - ManageEngine OpManager

Dostosuj i eksportuj mapy sieciowe do widoków biznesowych a nawet do Microsoft Visio.

Data Center Rack Map - ManageEngine OpManager

Widok fizycznej lokalizacji sieci pokazujący, w jaki sposób urządzenia są rozmieszczone na regałach centrum danych, pozwala w szybkim znalezieniu urządzeń.

Automatic Network Map Diagrams - ManageEngine OpManager

Infrastruktura wyświetlana jest na rzeczywistych mapach Google z automatyczną propagacją stanu urządzeń.

Network Mapping Tools - ManageEngine OpManager

Mapy infrastruktury OpManager: Automatyczne mapy sieci L2 / L3 (widoki sieci), dostosowane mapy sieciowe (widoki biznesowe), widoki 3D pomieszczeń (Sterownia) i widoki regałów.

View Network Map - ManageEngine OpManager

Widok 3D Datacenter: OpManager pozwala na tworzenie dokładnej repliki twojej serwerowni w 3D z wszystkimi regałami.

Network Mapping Tools - ManageEngine OpManager

Prosty schemat drzewa sieci dla sieci przemysłowej.

Automatyczne mapowanie sieci

Sieć IT dynamicznie się zmienia; statyczne mapy sieciowe często nie są w stanie uchwycić nowych zmian zachodzących w sieci. W przypadku pojawienia się błędu sieci i stosowania statycznych schematów sieci niemożliwe jest śledzenie wadliwego urządzenia lub usługi biznesowej. Stosując narzędzie do automatycznego mapowania sieci od OpManager administratorzy mogą:

 • Wizualizować pełną infrastrukturę IT.
 • Dzięki okresowemu skanowaniu sieci możesz być pewny, że odnosisz się do najbardziej aktualnej mapy sieci.
 • Dzięki narzędziu do mapowania topologii sieci można tworzyć łatwe w analizie mapy topologii sieci, które pozwalają na wybór sieciowego urządzenia seed i preferowanego układu sieci.
 • Błyskawicznie udostępniaj schematy sieciowe dla grup równorzędnych przez eksportowanie ich do Microsoft Visio.

Natychmiast odnajduj niedostępności sieci i obniżenia wydajności

Maper sieci OpManager przedstawia ostatni stan urządzeń i połączeń wraz z ikonami zakodowanymi kolorystycznie na mapie sieci, która działa jak aktywny schemat Visio, pozwalając administratorom na:

 • Natychmiastowe wykrywanie problemów sieciowych.
 • Szybkie odnajdywanie problematycznych urządzeń lub łączy na mapie sieci.
 • Zrozumienie relacji między urządzeniami nadrzędnymi i podrzędnymi.
 • Zobaczenie intensywności zidentyfikowanego problemu sieciowego przez wierne odtworzenie układu sieci.
 • Priorytetyzowanie błędów sieciowych i rozpoczęcie działań naprawczych.

Obserwuj usługi krytyczne dla biznesu i niestandardowe grupy urządzeń

Sensowne jest grupowanie urządzeń, które wymagają szczególnej uwagi w jednym skonsolidowanym widoku, nawet jeżeli znajdują się one w różnych podsieciach. To jest dokładnie to, co oferuje sekcja dostosowanych map widoków biznesowych w OpManager. Ponadto, dzięki rzetelnemu systemowi mapowania sieci, takiemu jak w OpManager, można mapować usługi krytyczne dla biznesu i monitorować różne oddziały firmy.

Dowiedz się więcej o dostosowanych mapach sieci i mapowaniu topologii sieci z OpManager, oprogramowaniu do automatycznego tworzenia diagramów sieci

Funkcja dostosowanego mapera sieci w OpManager pozwala na grupowanie urządzeń w zależności od zapotrzebowania. Ponadto można dodać dowolny obraz tła, łączyć urządzenia między sobą, eksportować dostosowane mapy do Microsoft Visio, a nawet tworzyć skróty dla zależnego widoku biznesowego z nadrzędnego widoku biznesowego. To pomaga w
 • proaktywnym identyfikowaniu urządzeń lub usług biznesowych, które wymagają natychmiastowej uwagi i w rozpoczęciu rozwiązywania wąskich gardeł, jeżeli takie wystąpią.
 • Geograficznym organizowaniu sieci przedsiębiorstwa.
 • Dowiedz się nie tylko, co stwarza problem, ale również gdzie się on wizualnie znajduje.
 • Twórz i udostępniaj aplikacje lub diagramy sieciowe dla określonej lokalizacji.