•  

  Wszystkie produkty
 •  

  Active Directory
 •  

  Pomoc techniczna
 •  

  Komputer stacjonarny i telefon
 •  

  Sieć i serwer
 •  

  Aplikacja
 •  

  Zabezpieczenia IT
 •  

  Analityka
 •  

  Chmura
 •  

  MSP

Produkty

 • Kompletne oprogramowanie do zarządzania Active Directory.

  AD360

  AD360 to zintegrowane rozwiązanie dla zarządzania tożsamościami i dostępem (ZTD) w środowisku Windows.

 • Wszechstronne zabezpieczenia i inspekcje IT dla środowisk Windows

  ADAudit Plus

  Inspekcja zmian w czasie rzeczywistym dla systemów Windows (Active Directory, stacje robocze, serwery plików i członkowskie), pamięci masowe NetApp i serwery EMC. Zapewnia raporty zgodności w tym historię logowania użytkowników.

 • Zarządzanie i raportowanie Active Directory, O365 i Exchange

  ADManager Plus

  Upraszcza zarządzanie i raportowanie Active Directory, O365, Exchange Server i Lync/Skype w przedsiębiorstwie; uwzględnia wbudowany system przepływu pracy i automatyzacji.

 • Narzędzie zarządzania hasłami i jednokrotnego logowania dla Active Directory

  ADSelfService Plus

  ADSelfService Plus od ManageEngine to bezpieczny, oparty o sieć Web program do zarządzania resetowaniem haseł użytkowników końcowych.

 • Zaawansowana analityka IT

  Analytics Plus

  Wydajne oprogramowanie do wizualizacji danych i analityki, które transformuje w kilka minut Twoje dane IT we wnikliwe raporty i pulpity nawigacyjne, aby móc podejmować lepsze i szybsze decyzje.

 • Monitorowanie wydajności aplikacji

  Applications Manager

  Pomaga zespołom developerskim i operacyjnym IT w znalezieniu i naprawieniu problemów z wydajnością, począwszy od URL dla konkretnej linii kodu.

 • Wszechstronne zarządzanie zasobami IT

  AssetExplorer

  Wszechstronne rozwiązanie ITAM, które pozwala zespołom IT odkrywać, śledzić i zarządzać wszystkimi zasobami sprzętowymi i oprogramowania IT w Twojej organizacji.

 • Zarządzenie i bezpieczeństwo przeglądarek

  Browser Security Plus

  Zarządzaj i proaktywnie zabezpieczaj wiele przeglądarek z pojedynczego interfejsu. Browser Security Plus pozwala administratorom IT na wymuszanie zasad bezpieczeństwa, kontrolowanie rozszerzeń i wtyczek przeglądarek, umieszczanie w piaskownicy i blokowanie przeglądarki przedsiębiorstwa oraz zapewnianie zgodności z konfiguracjami zabezpieczeń.

 • Zarządzanie i inspekcje dzienników Azure i AWS

  Cloud Security Plus

  Zarządzaj, monitoruj i wykonuj inspekcje danych dzienników z publicznych środowisk w chmurze, w tym AWS i Azure.

 • Inspekcje i odzyskiwanie danych serwerów plików

  DataSecurity Plus

  W sposób ciągły monitoruje serwery plików Windows i raportuje każdą zmianę lub próbę dostępu do plików lub folderów zapisanych na tych serwerach.

 • Zarządzanie punktami końcowymi

  Desktop Central

  Zintegrowane zarządzanie komputerami, serwerami i urządzeniami mobilnymi, aby ułatwić zarządzanie tysiącami urządzeń z centralnej konsoli.

 • Zarządzanie punktami końcowymi dla MSP

  Desktop Central MSP

  Internetowe zarządzanie komputerami, serwerami i urządzeniami mobilnymi, aby pomóc dostawcom usług zarządzanych w zarządzaniu komputerami, serwerami i urządzeniami mobilnymi.

 • Zarządzanie dziennikami i inspekcje dla SIEM

  EventLog Analyzer

  Analizuj dane z dzienników dla wszystkich urządzeń w Twojej sieci dzięki gotowym raportom i alertom, które spełniają potrzeby bezpieczeństwa, inspekcji i zgodności.

 • Przeciwdziałanie utracie danych dla urządzeń przenośnych

  Device Control Plus

  Kontroluj, blokuj i monitoruj wszystkie urządzenia USB i peryferyjne podłączone do twojego komputera. Przeciwdziałaj nieautoryzowanemu dostępowi do plików i transferom plików, autoryzuj wyłącznie zaufane urządzenia, uzyskuj czasowy dostęp do urządzeń i wykrywaj i reaguj na aktywności wewnętrzne.

 • Inpekcje, analiza i monitorowanie środowisk Exchange

  Exchange Reporter Plus

  Monitoruj kondycję twojego środowiska Exchange i dokonuj inspekcji zmian w czasie rzeczywistym. Generuj raporty zarówno dla serwerów Exchange, jak i Exchange Online.

 • Konfiguracja zapory i zarządzanie logami

  Firewall Analyzer

  Bezagentowa analiza logów i zarządzanie konfiguracją dla urządzeń zapory.

 • Internetowe zarządzanie kluczami SSH i certyfikatami SSL

  Key Manager Plus

  Konsoliduj, zarządzaj i monitoruj i dokonuj inspekcji pełnego cyklu życia kluczy SSH i certyfikatów SSL Zapewnia pogląd na środowiska SSH i SSL i pomaga administratorom w przejęciu pełnej kontroli nad kluczami i w zapobieganiu naruszeniom i problemom zgodności.

 • Wszechstronne rozwiązanie SIEM.

  Log360

  Zwalczaj lub proaktywnie przeciwdziałaj zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym atakom bezpieczeństwa dzięki skutecznemu zarządzaniu dziennikami i dogłębnym inspekcjom AD.

  Demo
 • Przemysłowe zarządzanie mobilne

  Mobile Device Manager Plus

  Ustawiaj, nadzoruj i zabezpieczaj urządzenia mobilne i aplikacje w twoim przedsiębiorstwie.

 • Oparte o chmurę przemysłowe zarządzanie mobilne

  Mobile Device Manager Plus (Chmura)

  Ustawiaj, nadzoruj i zabezpieczaj urządzenia mobilne i aplikacje w twoim przedsiębiorstwie, wszystko w chmurze.

 • Zdalne zarządzanie urządzeniami mobilnymi dla MSP

  Mobile Device Manager Plus MSP

  Rozwiązanie dla dostawców usług zarządzanych, które upraszcza zarządzanie urządzeniami mobilnymi pracujących pod kontrolą iOS, Android, Windows i Chrome OS.

 • Oparte o chmurę rozwiązanie do zarządzania urządzeniami mobilnymi dla MSP

  Mobile Device Manager Plus MSP(Chmura)

  Rozwiązanie dla wielu dzierżawców do zarządzania i zabezpieczania urządzeń mobilnych.

 • Analiza ruchu sieciowego w czasie rzeczywistym

  NetFlow Analyzer

  Monitorowanie ruchu sieciowego oparte na przepływie, które oferuje widoczność i kontrolę nad siecią w czasie rzeczywistym.

 • Zarządzanie zmianami konfiguracji i zgodnością

  Network Configuration Manager

  Pakiet odzyskiwania awaryjnego i zarządzania zgodnością, pomaga w śledzeniu, regulowaniu i automatyzacji zmian konfiguracji i generowania raportów zgodności.

 • Tworzenie obrazów i wdrażanie systemów operacyjnych

  OS Deployer

  Szybko twórz obrazy systemów operacyjnych i wdrażaj je na laptopach i komputerach stacjonarnych w Twojej organizacji.

 • Kompleksowe zarządzanie, raportowanie, inspekcje i monitorowanie Office 365.

  O365 Manager Plus

  Generuj wiele raportów oraz inspekcji i twórz alerty e-mail dla krytycznych aktywności użytkowników. Monitoruj kondycję usług Office 365 w celu wykrywania przerw w dostawie usług w czasie rzeczywistym. Bezproblemowo i zbiorowo zarządzaj użytkownikami i skrzynkami pocztowymi i deleguj precyzyjnie dostosowane role do techników dla efektywnego zarządzania Office 365.

 • Bezpieczne logowanie jednokrotne dla przedsiębiorstw

  Identity Manager Plus

  Identity Manager Plus to oparte o chmurę rozwiązanie do logowania jednokrotnego zapewniające użytkownikom bezpieczny dostęp jednym kliknięciem do aplikacji biznesowych, zarówno lokalnych, jak i w chmurze. Pozwala to administratorom na centralne zarządzanie i monitorowanie dostępu do aplikacji.

 • Zintegrowane zarządzanie siecią

  OpManager

  Zintegrowane zarządzanie siecią 5 w 1 z monitorowaniem sieci, analizą przepustowości, zarządzaniem konfiguracją, zarządzaniem dziennikami zapory i zarządzaniem adresami IP oraz portami przełącznika.

 • Zintegrowana sieć, serwer, ruch i konfiguracja Zarządzanie

  OpManager Plus

  OpManager Plus to zintegrowane rozwiązanie do zarządzania wydajnością sieci eliminujące konieczność wykorzystywania wielu narzędzi do monitorowania i zapewniające lepszą widoczność w całej sieci. Eliminuj martwe pola sieci przez stosowanie zunifikowanego podejścia do zarządzania siecią dzięki temu wydajnemu i zintegrowanemu rozwiązaniu.

 • Zarządzanie adresami IP i portami przełącznika

  OpUtils

  Wyczerpujące zarządzanie siecią z zarządzaniem adresami IP, zarządzaniem portami przełączników i narzędziami takimi jak ping i traceroute.

 • Zarządzanie uprzywilejowanymi kontami dla przedsiębiorstw

  Password Manager Pro

  Kontroluj, monitoruj i wykonuj inspekcje pełnego cyklu życia uprzywilejowanego dostępu. W pojedynczym pakiecie oferuje trzy rozwiązania: zarządzanie kontami uprzywilejowanymi, zarządzanie zdalnym dostępem i zarządzanie sesjami uprzywilejowanymi.

 • Zarządzanie uprzywilejowanymi kontami dla MSP

  Password Manager Pro MSP

  Pozwala dostawcom usług na centralne zarządzanie uprzywilejowanymi hasłami klientów przez w pełni automatyczne podejście oparte o zasady. Zarządzaj wieloma kontami uprzywilejowanymi z pojedynczego wystąpienia.

 • Dodatek dla Microsoft SCCM, aby umożliwić zarządzanie poprawkami firm trzecich.

  Patch Connect Plus

  Rozszerza możliwości stosowania poprawek w Microsoft SCCM do automatycznego wdrażania poprawek dla ponad 250 aplikacji firm trzecich.

 • Poprawki Windows, Mac, Linux i aplikacji trzecich

  Patch Manager Plus

  Automatyzuj poprawki dla Windows, Mac, Linux i aplikacji firm trzecich.

 • Kompletne tworzenie kopii zapasowych i przywracanie Active Directory i wirtualnych maszyn

  RecoveryManager Plus

  Twórz kopie zapasowe i przywracaj Active Directory i wirtualne maszyny.

 • Uzyskuj zdalny dostęp i rozwiązuj problemy komputerów Windows, Mac i Linux.

  Remote Access Plus

  Remote Access Plus pomaga administratorom systemu i technikom pomocy technicznej IT zdalnie rozwiązywać zgłoszenia problemów dzięki zaawansowanej kontroli zdalnej, ponad 12 narzędziom w menedżerze systemu w tym zdalnemu rejestrowi, linii komend, transferach plików i wielu innych.

 • Pomoc techniczna przystosowana do ITIL

  ServiceDesk Plus

  Oprogramowanie pomocy technicznej IT utworzone do zarządzania z jednej lokalizacji incydentami, zgłoszeniami, problemami, zmianami, projektami, zasobami, SLA i wieloma innymi. Zaufało mu ponad 100 000 organizacji na całym świecie, ServiceDesk Plus dostępny jest lokalnie oraz w chmurze

 • Kompletna pomoc techniczna dla dostawców usług zarządzanych

  ServiceDesk Plus MSP

  Oprogramowanie pomocy technicznej IT utworzone specjalnie dla dostawców usług zarządzanych, dla pomocy technicznej i dostarczania usług IT dla wielu klientów. Wydajne integracje z CRM, rozliczeniami i aplikacjami fakturującymi.

 • Zarządzanie, monitorowanie i inspekcje dla hybrydowych środowisk SharePoint

  SharePoint Manager Plus

  Monitoruj, zarządzaj i wykonuj inspekcje platform zarówno lokalnych oraz Office365 z pojedynczej konsoli.

 • Najlepsze w swojej klasie wsparcie klienta

  SupportCenter Plus

  System pomocy technicznej klienta, który umożliwia biznesom na zapewnienie wielokanałowego wsparcia dla swoich klientów i efektywnego zarządzania z jednego miejsca zgłoszeniami, kontami i umowami serwisowymi.

 • Oprogramowanie do zarządzania lukami bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie

  Vulnerability Manager Plus

  Vulnerability Manager Plus, zapewnia dostępne z konsoli centralnej, kompletne skanowanie w poszukiwaniu luk w zabezpieczeniach, ocenę i korygowanie wszystkich punktów końcowych w Twojej sieci.

Все Produkty

 • tile view
 • list view