•  

  Wszystkie produkty
 •  

  Active Directory
 •  

  Pomoc techniczna
 •  

  Komputer stacjonarny i telefon
 •  

  Sieć i serwer
 •  

  Aplikacja
 •  

  Zabezpieczenia IT
 •  

  Analityka
 •  

  Chmura
 •  

  MSP

Produkty

 • Rozwiązanie do zarządzania dostępem uprzywilejowanym

  Access Manager Plus

  Internetowe rozwiązanie do zarządzania sesjami uprzywilejowanymi, pozwalające na regulowanie zdalnego dostępu do krytycznych systemów przez bezpieczne kanały. Zapewnia wyczerpujące narzędzia inspekcyjne do zarządzania, w czasie rzeczywistym, sesjami użytkowników uprzywilejowanych, zapobiegając nadużyciom przywilejów.

 • Kompletne oprogramowanie do zarządzania Active Directory.

  AD360

  AD360 to zintegrowane rozwiązanie dla zarządzania tożsamościami i dostępem (ZTD) w środowisku Windows.

 • Wszechstronne zabezpieczenia i inspekcje IT dla środowisk Windows

  ADAudit Plus

  Inspekcja zmian w czasie rzeczywistym dla systemów Windows (Active Directory, stacje robocze, serwery plików i członkowskie), pamięci masowe NetApp i serwery EMC. Zapewnia raporty zgodności w tym historię logowania użytkowników.

 • Zarządzanie i raportowanie Active Directory, O365 i Exchange

  ADManager Plus

  Upraszcza zarządzanie i raportowanie Active Directory, O365, Exchange Server i Lync/Skype w przedsiębiorstwie; uwzględnia wbudowany system przepływu pracy i automatyzacji.

 • Narzędzie zarządzania hasłami i jednokrotnego logowania dla Active Directory

  ADSelfService Plus

  ADSelfService Plus od ManageEngine to bezpieczny, oparty o sieć Web program do zarządzania resetowaniem haseł użytkowników końcowych.

 • Zaawansowana analityka IT

  Analytics Plus

  Wydajne oprogramowanie do wizualizacji danych i analityki, które transformuje w kilka minut Twoje dane IT we wnikliwe raporty i pulpity nawigacyjne, aby móc podejmować lepsze i szybsze decyzje.

 • Kontrola aplikacji i zarządzanie uprawnieniami

  Application Control Plus

  Pomaga przedsiębiorstwom uzyskać pełny wgląd w ich sieć przez pomoc w natychmiastowym odnajdowaniu i kategoryzowaniu autoryzowanych i nieautoryzowanych aplikacji. Application Control Plus pozwala na zarządzanie przywilejami w zależności od poziomu aplikacji i na dynamiczne, oparte o reguły tworzenie czarnych list, aby zapewnić wyłącznie autoryzowany dostęp.

 • Monitorowanie wydajności aplikacji

  Applications Manager

  Pomaga zespołom developerskim i operacyjnym IT w znalezieniu i naprawieniu problemów z wydajnością, począwszy od URL dla konkretnej linii kodu.

 • Wszechstronne zarządzanie zasobami IT

  AssetExplorer

  Wszechstronne rozwiązanie ITAM, które pozwala zespołom IT odkrywać, śledzić i zarządzać wszystkimi zasobami sprzętowymi i oprogramowania IT w Twojej organizacji.

 • Zarządzenie i bezpieczeństwo przeglądarek

  Browser Security Plus

  Zarządzaj i proaktywnie zabezpieczaj wiele przeglądarek z pojedynczego interfejsu. Browser Security Plus pozwala administratorom IT na wymuszanie zasad bezpieczeństwa, kontrolowanie rozszerzeń i wtyczek przeglądarek, umieszczanie w piaskownicy i blokowanie przeglądarki przedsiębiorstwa oraz zapewnianie zgodności z konfiguracjami zabezpieczeń.

 • Zarządzanie i inspekcje dzienników Azure i AWS

  Cloud Security Plus

  Zarządzaj, monitoruj i wykonuj inspekcje danych dzienników z publicznych środowisk w chmurze, w tym AWS i Azure.

 • Inspekcje i odzyskiwanie danych serwerów plików

  DataSecurity Plus

  W sposób ciągły monitoruje serwery plików Windows i raportuje każdą zmianę lub próbę dostępu do plików lub folderów zapisanych na tych serwerach.

 • Zarządzanie punktami końcowymi

  Desktop Central

  Zintegrowane zarządzanie komputerami, serwerami i urządzeniami mobilnymi, aby ułatwić zarządzanie tysiącami urządzeń z centralnej konsoli.

 • Zarządzanie punktami końcowymi dla MSP

  Desktop Central MSP

  Internetowe zarządzanie komputerami, serwerami i urządzeniami mobilnymi, aby pomóc dostawcom usług zarządzanych w zarządzaniu komputerami, serwerami i urządzeniami mobilnymi.

 • Zarządzanie dziennikami i inspekcje dla SIEM

  EventLog Analyzer

  Analizuj dane z dzienników dla wszystkich urządzeń w Twojej sieci dzięki gotowym raportom i alertom, które spełniają potrzeby bezpieczeństwa, inspekcji i zgodności.

 • Przeciwdziałanie utracie danych dla urządzeń przenośnych

  Device Control Plus

  Kontroluj, blokuj i monitoruj wszystkie urządzenia USB i peryferyjne podłączone do twojego komputera. Przeciwdziałaj nieautoryzowanemu dostępowi do plików i transferom plików, autoryzuj wyłącznie zaufane urządzenia, uzyskuj czasowy dostęp do urządzeń i wykrywaj i reaguj na aktywności wewnętrzne.

 • Inpekcje, analiza i monitorowanie środowisk Exchange

  Exchange Reporter Plus

  Monitoruj kondycję twojego środowiska Exchange i dokonuj inspekcji zmian w czasie rzeczywistym. Generuj raporty zarówno dla serwerów Exchange, jak i Exchange Online.

 • Bezpieczeństwo plików i rozwiązanie do analizy przechowywania

  FileAnalysis

  FileAnalysis jest rozwiązaniem dla bezpieczeństwa plików i analizy przechowywania, które pomaga w analizie wykorzystania przestrzeni dyskowej i zarządzaniu śmieciami, nieaktywnymi i zduplikowanymi plikami w celu zredukowania kosztów przechowywania danych. Sprawdza również uprawnienia bezpieczeństwa w celu lokalizacji zagrożonych danych, takich jak nadmiernie narażone lub osierocone pliki, oraz plików o problemach z higieną uprawnień.

 • Konfiguracja zapory i zarządzanie logami

  Firewall Analyzer

  Bezagentowa analiza logów i zarządzanie konfiguracją dla urządzeń zapory.

 • Internetowe zarządzanie kluczami SSH i certyfikatami SSL

  Key Manager Plus

  Konsoliduj, zarządzaj i monitoruj i dokonuj inspekcji pełnego cyklu życia kluczy SSH i certyfikatów SSL Zapewnia pogląd na środowiska SSH i SSL i pomaga administratorom w przejęciu pełnej kontroli nad kluczami i w zapobieganiu naruszeniom i problemom zgodności.

 • Wszechstronne rozwiązanie SIEM.

  Log360

  Zwalczaj lub proaktywnie przeciwdziałaj zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym atakom bezpieczeństwa dzięki skutecznemu zarządzaniu dziennikami i dogłębnym inspekcjom AD.

  Demo
 • Bezpieczeństwo i ochrona Microsoft 365

  M365 Security Plus

  Zapobiegaj naruszeniom bezpieczeństwa i chroń swoje środowisko Microsoft 365 dzięki zaawansowanym inspekcjom, alertom w czasie rzeczywistym, ciągłemu monitorowaniu, automatycznemu wyszukiwaniu zawartości i wielu innym funkcjom.

 • Przemysłowe zarządzanie mobilne

  Mobile Device Manager Plus

  Ustawiaj, nadzoruj i zabezpieczaj urządzenia mobilne i aplikacje w twoim przedsiębiorstwie.

 • Oparte o chmurę przemysłowe zarządzanie mobilne

  Mobile Device Manager Plus (Chmura)

  Ustawiaj, nadzoruj i zabezpieczaj urządzenia mobilne i aplikacje w twoim przedsiębiorstwie, wszystko w chmurze.

 • Zdalne zarządzanie urządzeniami mobilnymi dla MSP

  Mobile Device Manager Plus MSP

  Rozwiązanie dla dostawców usług zarządzanych, które upraszcza zarządzanie urządzeniami mobilnymi pracujących pod kontrolą iOS, Android, Windows i Chrome OS.

 • Oparte o chmurę rozwiązanie do zarządzania urządzeniami mobilnymi dla MSP

  Mobile Device Manager Plus MSP(Chmura)

  Rozwiązanie dla wielu dzierżawców do zarządzania i zabezpieczania urządzeń mobilnych.

 • Analiza ruchu sieciowego w czasie rzeczywistym

  NetFlow Analyzer

  Monitorowanie ruchu sieciowego oparte na przepływie, które oferuje widoczność i kontrolę nad siecią w czasie rzeczywistym.

 • Zarządzanie zmianami konfiguracji i zgodnością

  Network Configuration Manager

  Pakiet odzyskiwania awaryjnego i zarządzania zgodnością, pomaga w śledzeniu, regulowaniu i automatyzacji zmian konfiguracji i generowania raportów zgodności.

 • Tworzenie obrazów i wdrażanie systemów operacyjnych

  OS Deployer

  Szybko twórz obrazy systemów operacyjnych i wdrażaj je na laptopach i komputerach stacjonarnych w Twojej organizacji.

 • Kompleksowe zarządzanie, raportowanie, inspekcje i monitorowanie Microsoft 365.

  M365 Manager Plus

  Generuj wiele raportów oraz inspekcji i twórz alerty e-mail dla krytycznych aktywności użytkowników. Monitoruj kondycję usług Microsoft 365 w celu wykrywania przerw w dostawie usług w czasie rzeczywistym. Bezproblemowo i zbiorowo zarządzaj użytkownikami i skrzynkami pocztowymi i deleguj precyzyjnie dostosowane role do techników dla efektywnego zarządzania Microsoft 365.

 • Bezpieczne logowanie jednokrotne dla przedsiębiorstw

  Identity Manager Plus

  Identity Manager Plus to oparte o chmurę rozwiązanie do logowania jednokrotnego zapewniające użytkownikom bezpieczny dostęp jednym kliknięciem do aplikacji biznesowych, zarówno lokalnych, jak i w chmurze. Pozwala to administratorom na centralne zarządzanie i monitorowanie dostępu do aplikacji.

 • Zintegrowane zarządzanie siecią

  OpManager

  Zintegrowane zarządzanie siecią 5 w 1 z monitorowaniem sieci, analizą przepustowości, zarządzaniem konfiguracją, zarządzaniem dziennikami zapory i zarządzaniem adresami IP oraz portami przełącznika.

 • Monitorowanie sieci i serwerów dla MSP

  OpManager MSP

  Oprogramowanie do monitorowania sieci i serwerów z zaawansowanym zarządzaniem użytkownikami i centralnym monitorowaniem, pomagające dostawcom usług zarządzanym w zdalnym monitorowaniu i zarządzaniu sieciami klientów.

 • Zintegrowana sieć, serwer, ruch i konfiguracja Zarządzanie

  OpManager Plus

  OpManager Plus to zintegrowane rozwiązanie do zarządzania wydajnością sieci eliminujące konieczność wykorzystywania wielu narzędzi do monitorowania i zapewniające lepszą widoczność w całej sieci. Eliminuj martwe pola sieci przez stosowanie zunifikowanego podejścia do zarządzania siecią dzięki temu wydajnemu i zintegrowanemu rozwiązaniu.

 • Zarządzanie adresami IP i portami przełącznika

  OpUtils

  Wyczerpujące zarządzanie siecią z zarządzaniem adresami IP, zarządzaniem portami przełączników i narzędziami takimi jak ping i traceroute.

 • Kompletne rozwiązanie zabezpieczania dostępu z uprawnieniami dla przedsiębiorstw

  PAM360

  PAM360 dostarcza przedsiębiorstwom chcącym uchronić się przed tym coraz większym ryzykiem, niezawodny program zarządzania dostępem uprzywilejowanym zapewniający brak jakichkolwiek niezarządzanych lub niemonitorowanych ścieżek dostępu z uprawnieniami do zasobów krytycznych do działalności firmy.

 • Zarządzanie uprzywilejowanymi kontami dla przedsiębiorstw

  Password Manager Pro

  Kontroluj, monitoruj i wykonuj inspekcje pełnego cyklu życia uprzywilejowanego dostępu. W pojedynczym pakiecie oferuje trzy rozwiązania: zarządzanie kontami uprzywilejowanymi, zarządzanie zdalnym dostępem i zarządzanie sesjami uprzywilejowanymi.

 • Zarządzanie uprzywilejowanymi kontami dla MSP

  Password Manager Pro MSP

  Pozwala dostawcom usług na centralne zarządzanie uprzywilejowanymi hasłami klientów przez w pełni automatyczne podejście oparte o zasady. Zarządzaj wieloma kontami uprzywilejowanymi z pojedynczego wystąpienia.

 • Dodatek dla Microsoft SCCM, aby umożliwić zarządzanie poprawkami firm trzecich.

  Patch Connect Plus

  Rozszerza możliwości stosowania poprawek w Microsoft SCCM do automatycznego wdrażania poprawek dla ponad 250 aplikacji firm trzecich.

 • Poprawki Windows, Mac, Linux i aplikacji trzecich

  Patch Manager Plus

  Automatyzuj poprawki dla Windows, Mac, Linux i aplikacji firm trzecich.

 • Rozwiązanie do zarządzania poprawkami oparte o chmurę

  Patch Manager Plus (Chmura)

  Zarejestruj się do opartego o chmurę rozwiązania do wdrażania poprawek dla komputerów Windows, serwerów i ponad 550 aplikacji firm trzecich.

 • Kompletne tworzenie kopii zapasowych i przywracanie Active Directory i wirtualnych maszyn

  RecoveryManager Plus

  Twórz kopie zapasowe i przywracaj Active Directory i wirtualne maszyny.

 • Uzyskuj zdalny dostęp i rozwiązuj problemy komputerów Windows, Mac i Linux.

  Remote Access Plus

  Remote Access Plus pomaga administratorom systemu i technikom pomocy technicznej IT zdalnie rozwiązywać zgłoszenia problemów dzięki zaawansowanej kontroli zdalnej, ponad 12 narzędziom w menedżerze systemu w tym zdalnemu rejestrowi, linii komend, transferach plików i wielu innych.

 • Oparte o chmurę oprogramowanie zdalnego dostępu

  Remote Access Plus(Cloud)

  Zarejestruj się, do bezpiecznego dostępu i rozwiązywania problemów komputerów Windows, Mac i Linux, gdziekolwiek, kiedykolwiek!

 • Pomoc techniczna przystosowana do ITIL

  ServiceDesk Plus

  Oprogramowanie pomocy technicznej IT utworzone do zarządzania z jednej lokalizacji incydentami, zgłoszeniami, problemami, zmianami, projektami, zasobami, SLA i wieloma innymi. Zaufało mu ponad 100 000 organizacji na całym świecie, ServiceDesk Plus dostępny jest lokalnie oraz w chmurze

 • Kompletna pomoc techniczna dla dostawców usług zarządzanych

  ServiceDesk Plus MSP

  Oprogramowanie pomocy technicznej IT utworzone specjalnie dla dostawców usług zarządzanych, dla pomocy technicznej i dostarczania usług IT dla wielu klientów. Wydajne integracje z CRM, rozliczeniami i aplikacjami fakturującymi.

 • Zarządzanie, monitorowanie i inspekcje dla hybrydowych środowisk SharePoint

  SharePoint Manager Plus

  Monitoruj, zarządzaj i wykonuj inspekcje platform zarówno lokalnych oraz Office365 z pojedynczej konsoli.

 • Dostępność i monitorowanie doświadczenia użytkownika końcowego stało się proste.

  Site24x7

  Zunifikowane monitorowanie chmury dla DevOps i zespołów operacyjnych IT. Monitoruj witryny internetowe, serwery, aplikacje i infrastruktury sieciowe z ponad 60 lokalizacji na całym świecie.

 • Monitorowania wydajności aplikacji w chmurze

  Site24x7 APM Insight

  Oparte o SaaS monitorowanie wydajności aplikacji dla transakcji internetowych Java, .NET, PHP i Ruby on Rails. Wizualizuj transakcje webowe na całej drodze z mierzeniem wydajności wszystkich elementów od URL do zapytań SQL.

 • Najlepsze w swojej klasie wsparcie klienta

  SupportCenter Plus

  System pomocy technicznej klienta, który umożliwia biznesom na zapewnienie wielokanałowego wsparcia dla swoich klientów i efektywnego zarządzania z jednego miejsca zgłoszeniami, kontami i umowami serwisowymi.

 • Oprogramowanie do zarządzania lukami bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie

  Vulnerability Manager Plus

  Vulnerability Manager Plus, zapewnia dostępne z konsoli centralnej, kompletne skanowanie w poszukiwaniu luk w zabezpieczeniach, ocenę i korygowanie wszystkich punktów końcowych w Twojej sieci.

Все Produkty

 • tile view
 • list view