Inspekcja zmiany uprawnień Windows Active Directory w czasie rzeczywistym

Monitorowanie sieci Microsoft Network pod kątem zmian jest trudnym wyzwaniem z wieloma obiektami Active Directory (Jednostki organizacyjne, użytkownicy, grupy, komputery i GPO) oraz kluczowymi uprawnieniami dostępu. Inspekcja zmian uprawnień w czasie rzeczywistym jest kluczowa dla zarządzania ryzykiem w odniesieniu do naruszeń bezpieczeństwa sieciowego. Zabezpieczenie sieci Windows w podejściu natywnym wymagałoby od administratora, aby kliknąć prawym przyciskiem myszy na każdym folderze i wybraniu właściwości a następnie zakładki zabezpieczenia w celu ustawienia uprawnień. Taki listing odnoszący się do grup i użytkowników jest Listą kontroli dostępu (ACL). Wyobraź sobie administratora wykonującego tę procedurę dla setek tysięcy folderów / plików oraz jak dużych zasobów by to wymagało.

Inspekcje zmiany uprawnień serwera plików Windows

ADAudit Plus wykonuje inspekcje zmian uprawnień serwerów plików Windows na plikach, folderach i udziałach. Bądź ciągle na bieżąco o poufnych plikach / folderach oraz uzyskaj niezwłoczne powiadomienia o autoryzowanym / nieautoryzowanym dostępie. Zmiana uprawnień z odczytu na zapis bez zgody może powodować niepożądane zmiany AD.

Zdarzenia są przechowywane w deskryptorze zabezpieczeń w formacie ciągów, co jest formatem tekstowym dla przechowywania / przenoszenia informacji w deskryptora zabezpieczeń. Format jest ciągiem zakończonym zerem z tokenami oznaczającymi każdy z czterech głównych składników deskryptora zabezpieczeń; właściciel (O), grupa podstawowa (G); DACL (D) i SACL (S).

"O:AOG:DAD:
(A;;RPWPCC
DCLCSWR
CWDWOGA;;
;S-1-0-0)"
(Przykład formatu stringu deskryptora zabezpieczeń)
Przykładowy raport zmian uprawnień
(Przykładowy raport zmian uprawnień)

 

Raporty i alerty e-mail z inspekcji w czasie rzeczywistym

Oszczędź sobie złożoności interpretowania tysięcy złożonych stringów SD, analizowania i raportowania ich. ADAudit Plus przedstawia ponad 200 prostych, łatwych w interpretacji raportów oraz natychmiastowych alertów e-mail ze szczegółowymi informacjami o każdym zdarzeniu. Przykład: stan modyfikacji (dodane / usunięte uprawnienia). Automatyzuj monitorowanie zmian inspekcji Windows Active Directory i serwerów plików Windows do zarządzania danymi, bezpieczeństwa informacji i eksportowania raportów do formatów XLS, HTML, PDF i CSV dla kompletnego dziennika inspekcji do analizy, oraz spełnienia różnych wymogów zgodności.

Przewaga ManageEngine ADAudit Plus

Monitorowanie uprawnień - Śledzenie w czasie rzeczywistym Windows AD i systemów serwerów, modyfikacji konfiguracji i plików wykonanych przez administratora, użytkowników, pomoc techniczną, HR itd.

Widok pulpitu nawigacyjnego - Pojedynczy widok wszystkich krytycznych danych inspekcji skonfigurowanych domen

Raporty i alerty - Przeglądaj ponad 200 wstępnie skonfigurowanych raportów i ustaw wysyłane przez e-mail alerty o zmianach monitorowanych folderów/plików

Inspektorzy IT - Logowanie inspektorów IT wyłącznie z widokiem podglądu.

Archiwizacja danych - Archiwizuj dane zdarzeń AD na potrzeby analiz bezpieczeństwa i kryminalistyki

32 bit | 64 bit - Wspiera platformy Windows zarówno 32 jak i 64 bitowe

Eksportuj raporty i spełniaj wymogi zgodności - Spełnij wymagania zgodności z ustawą PCI, SOX, GLBA, FISMA, HIPAA dzięki raportom z inspekcji w formatach XLS, CSV, PDF i HTML.

Ważne funkcje - Tutaj, wymienione są wyłącznie istotne funkcje, dla wielu dodatkowych funkcji należy sprawdzićInternetowe demo ADAudit Plus.

Raporty w czasie rzeczywistym zmian uprawnień AD i inspekcji serwerów

Najważniejsze funkcje

Inspekcja oraz monitorowanie serwera plików Windows

Bezpiecznie śledź serwery plików pod kątem dostępu, zmian dokumentów związanych z plikami i strukturą folderów, udostępniania i uprawnień. Znajdź odpowiedź na cztery podstawowe pytania — kto dokonał jakiej zmiany na serwerze plików, kiedy i skąd.

Monitorowanie Active Directory

Zautomatyzuj monitorowanie i raportowanie Active Directory (AD), aby uzyskać panoramiczną widoczność wszystkich zmian wprowadzonych do obiektów AD i ich atrybutów.

Śledzenie akcji administracyjnych użytkowników w czasie rzeczywistym

Dzięki raportom z inspekcji zmian AD w czasie rzeczywistym można śledzić cykl życia obiektu użytkownika, monitorować konta AD, historię użytkowników i natychmiast śledzić zmiany administracyjne użytkowników.

Zmień powiadomienia dla Active Directory

Otrzymuj alerty bezpieczeństwa z Active Directory i powiadomienia o krytycznych zmianach za pośrednictwem poczty e-mail/SMS-a za pomocą narzędzia ManageEngine ADAudit Plus z powiadomieniem o zmianach w czasie rzeczywistym.

Śledzenie zmiany atrybutu obiektu usługi Active Directory

Możesz prowadzić inspekcję zmian obiektów AD i wyświetlać wartości atrybutów „Przed”/„Po” wraz ze szczegółowymi raportami inspekcji dotyczącymi autora akcji, tego, na czym polegała akcja, kiedy została podjęta i jej lokalizacji. Otrzymuj bieżące informacje o nieupoważnionych działaniach i alerty o każdej modyfikacji atrybutu.

Raporty inspekcji logowania użytkowników w czasie rzeczywistym

Śledzenie w czasie rzeczywistym logowania użytkownika, wylogowania, powodzenia, niepowodzenia w Active Directory, na serwerze plików i serwerze członków; przeglądanie historii logowania, zdalne logowania w raportach z inspekcji logowania użytkownika.

Rozwiązanie do przeprowadzania audytu zmian i raportowania Active Directory w czasie rzeczywistym.

  • Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail
  •  
  •  
    Przez kliknięcie „Uzyskaj bezpłatną wersję próbną” zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Thanks!

Your download is in progress and it will be completed in just a few seconds!
If you face any issues, download manually here