Inspekcja i raporty Active Directory dzięki ADAudit Plus

ADAudit Plus posiada olbrzymią liczbę raportów inspekcji w czasie rzeczywistym, co pomaga administratorom w określeniu zmian, które są zapisane w dziennikach bezpieczeństwa kontrolerów domeny. Zmiany Active Directory związane ze zdarzeniami logowania użytkownika, zmianami zasad domen i zarządzania użytkowników, grup i obiektów komputerowych podlegają inspekcjom i raportom. Raporty te są dostępne od ręki i gotowe do użycia w celu pomocy w łatwiejszym zrozumieniu przeglądanych danych zdarzeń. Natywny dziennik zdarzeń jest trudny do zrozumienia przez niedoświadczonego użytkownika, Biorąc pod uwagę ilość danych i wiedzy wymaganej do interpretacji i odszyfrowania zapisanych zmian w kontrolerze domeny. Natomiast oprogramowanie ADAudit Plus służące do raportowania zmian powoduje, że jest to teraz prostsze.

Pełnowartościowe, dające się interpretować i przefiltrowane informacje inspekcji pozwalające określić m.in.

 • Kiedy dokonano zmiany w Active Directory
 • Skąd dokonano zmiany
 • Jakie dokonano zmiany
 • Kto jest odpowiedzialny za te zmiany

Raporty te w sposób wyczerpujący obejmują wiele szczegółów informacji o zmianach, w kategoriach takich jak logowanie, zarządzanie kontami (zarządzanie użytkownikami, zarządzanie komputerami i zarządzanie grupami), zarządzanie GPO, zarządzanie jednostkami organizacyjnymi i zmianami zasad domen.

Raporty o wykonywanych zmianach w czasie rzeczywistym pogrupowane są zgodnie z następującymi kategoriami.

Örnek Başarısız Oturum Açma Raporu

Przykładowy raport o
nieprawidłowym logowaniu

 • Raporty logowania użytkowników.
 • Raporty lokalnego logowania-wylogowania.
 • Raporty zarządzania użytkownikami.
 • Raporty zarządzania grupami.
 • Raporty zarządzania komputerami.
 • Raporty zarządzania GPO.
 • Raporty zarządzania jednostką organizacyjną i
 • Raporty zmian zasad domeny.
 • » Zobacz wszystkie aktywne raporty zmian Active Directory

 

Wstępnie skonfigurowane raporty dla podstawowego raportowania inspekcji i konfigurowalne zaawansowane raportowanie (Raporty oparte o profile) ułatwione Są dzięki ADAudit Plus. Wstępnie skonfigurowane raporty są podzielone na kategorie i pogrupowane w oparciu o często stosowane raporty dla różnych potrzeb inspekcji w różnych środowiskach. Raporty te odnoszą się skutecznie do kwestii bezpieczeństwa, zgodności i inspekcji bezpieczeństwa takich jak SOX, HIPAA, PCI, GLBA itp.

Dzięki zaawansowanej funkcjonalności, można konfigurować raporty oparte o profil raportu. Są to najważniejsze funkcje ADAudit Plus, który ułatwia raportowanie o poszczególnych danych, dzięki zastosowaniu filtrów. Zdarzenia zmiany inspekcji są raportowane przez wiązanie akcji inspekcji z jednym lub wieloma obiektami konta z profilami raportu, co ułatwia szczegółowe raportowanie. Zaletą korzystania z raportów opartych o profile raportów jest ułatwienie tworzenia szczegółowych raportów w akcjach inspekcji.

Dashboard View of ADAudit Plus

Widok pulpitu nawigacyjnego w
ADAudit Plus

ADAudit Plus zapewnia również widok graficzny, wyszczególniając podsumowanie dla każdego raportu. Dodatkowo pulpit nawigacyjny pokazuje w czasie rzeczywistym najważniejsze zdarzenia zmian, ułatwiając odczyt informacji. Pulpit nawigacyjny korzysta z narzędzi takich jak linie trendu, diagramy kołowe i wykresy słupkowe w celu przeglądania podsumowania raportu.

Najważniejsze funkcje

Inspekcja oraz monitorowanie serwera plików Windows

Bezpiecznie śledź serwery plików pod kątem dostępu, zmian dokumentów związanych z plikami i strukturą folderów, udostępniania i uprawnień. Znajdź odpowiedź na cztery podstawowe pytania — kto dokonał jakiej zmiany na serwerze plików, kiedy i skąd.

Monitorowanie Active Directory

Zautomatyzuj monitorowanie i raportowanie Active Directory (AD), aby uzyskać panoramiczną widoczność wszystkich zmian wprowadzonych do obiektów AD i ich atrybutów.

Śledzenie akcji administracyjnych użytkowników w czasie rzeczywistym

Dzięki raportom z inspekcji zmian AD w czasie rzeczywistym można śledzić cykl życia obiektu użytkownika, monitorować konta AD, historię użytkowników i natychmiast śledzić zmiany administracyjne użytkowników.

Zmień powiadomienia dla Active Directory

Otrzymuj alerty bezpieczeństwa z Active Directory i powiadomienia o krytycznych zmianach za pośrednictwem poczty e-mail/SMS-a za pomocą narzędzia ManageEngine ADAudit Plus z powiadomieniem o zmianach w czasie rzeczywistym.

Śledzenie zmiany atrybutu obiektu usługi Active Directory

Możesz prowadzić inspekcję zmian obiektów AD i wyświetlać wartości atrybutów „Przed”/„Po” wraz ze szczegółowymi raportami inspekcji dotyczącymi autora akcji, tego, na czym polegała akcja, kiedy została podjęta i jej lokalizacji. Otrzymuj bieżące informacje o nieupoważnionych działaniach i alerty o każdej modyfikacji atrybutu.

Raporty inspekcji logowania użytkowników w czasie rzeczywistym

Śledzenie w czasie rzeczywistym logowania użytkownika, wylogowania, powodzenia, niepowodzenia w Active Directory, na serwerze plików i serwerze członków; przeglądanie historii logowania, zdalne logowania w raportach z inspekcji logowania użytkownika.

Rozwiązanie do przeprowadzania audytu zmian i raportowania Active Directory w czasie rzeczywistym.

 • Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail
 •  
 •  
  Przez kliknięcie „Uzyskaj bezpłatną wersję próbną” zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Thanks!

Your download is in progress and it will be completed in just a few seconds!
If you face any issues, download manually here