Raporty kontaktów Microsoft 365

Obiekty kontaktów w środowisku Microsoft 365 zawierają informacje klientów lub dostawców. Informacje te są wrażliwe, ponieważ mogą do nich łatwo uzyskać dostęp wszyscy użytkownicy w organizacji. Na przykład możliwe jest, aby dowolny użytkownik w organizacji przypadkowo zmodyfikował adres e-mail dostawcy.

Pilnuj swoich kontaktów

Uzyskaj cenne informacje o wszystkich działaniach dokonywanych na obiektach kontaktów dzięki raportom kontaktów M365 Manager Plus i ograniczaj wszelkie niepożądane działania.

Raporty w tej kategorii obejmują:

Listę kontaktów

M365 Manager Plus Listę kontaktów

Zobacz wszystkie kontakty w swojej organizacji, w tym informacje takie jak nazwa wyświetlana, identyfikator obiektu, adres e-mail, numer telefonu komórkowego i wiele więcej.

Dziennik inspekcji

M365 Manager Plus Dziennik inspekcji

Uzyskaj wszechstronne omówienie każdego kontaktu utworzonego, zmodyfikowanego i usuniętego w środowisku Microsoft 365, wraz ze szczegółowymi informacjami o tym, kto czego dokonał i kiedy.

Nowe kontakty

M365 Manager Plus Nowe kontakty

Uzyskaj szczegółowe informacje o każdym obiekcie kontaktu utworzonym w organizacji, w tym szczegółowe informacje o tym, kto je utworzył i kiedy.

Zmodyfikowane kontakty

M365 Manager Plus Zmodyfikowane kontakty

Podaje listę wszystkich kontaktów zmodyfikowanych przez użytkowników w organizacji. Możesz również zobaczyć szczegółowe informacje o typie operacji.

Usunięte kontakty

M365 Manager Plus Usunięte kontakty

Zobacz informacje o wszystkich kontaktach usuniętych ze środowiska Exchange Online organizacji.

Nieaktywne kontakty

M365 Manager Plus Nieaktywne kontakty

Wyświetla kontakty, z którymi nie prowadzono żadnej komunikacji przez e-mail przez ostatnie siedem dni.

Aktywność kontaktów

M365 Manager Plus Aktywność kontaktów

Śledzi wszystkie e-maile wysyłane do i odbierane przez kontakty w organizacji, z informacją o identyfikatorze obiektu i nazwie kontaktu, szczegółowych informacjach o nadawcy i odbiorcy oraz wielu innych.

Eksportuj, planuj, osadzaj raporty i wysyłaj je przez e-mail

Możesz zaplanować przygotowywanie raportów o kontaktach w regularnych interwałach, wysyłać je przez e-mail do administratorów oraz eksportować do wielu formatów, takich jak CSV, XLS (Microsoft Excel), PDF (Adobe Acrobat) czy HTML. Możesz również osadzić te raport w innej stronie WWW, aby umożliwić łatwe udostępnianie informacji.

Dostosowane raporty

M365 Manager Plus oferuje również wbudowane filtry pozwalające na przycięcie raportu kontaktów tak, aby pokazywały jedynie potrzebne dane. Można też zapisać te informacje jako oddzielny raport, do oglądania razem z innymi wstępnie skonfigurowanymi raportami.

Podsumowanie

Dla każdej firmy podstawą są kontakty, czy to dostawcy czy klienci. W związku z tym należy w pełni zabezpieczyć te informacje. Dzięki M365 Manager Plus możesz monitorować, dokonywać inspekcji i przygotowywać raporty o każdym działaniu dotyczącym obiektu kontaktu.

Inne powiązane raporty M365 Manager Plus:

  • Raporty o zawartości skrzynek pocztowych
  • Raporty grup Microsoft 365
  • Raporty Skype dla firm
  • Raporty ruchu dla skrzynek pocztowych
  • Raporty licencji Microsoft 365
  • Raport urządzeń mobilnych
Najważniejsze funkcje

Raporty OneDrive dla firm

Śledź aktywność użytkowników na plikach OneDrive dla firm przez zbieranie informacji w czasie rzeczywistym o przesyłaniu, pobraniach, dostępie, modyfikacjach i innych.

Działania logowania użytkownika

Kontroluj logowania użytkowników. Sprawdzaj udane i nieudane próby logowania wykonane przez użytkownika ze szczegółami danej aplikacji, adresem IP klienta i wieloma innymi.

Raporty ruchu dla skrzynek pocztowych

Uzyskaj szczegółowy pogląd na ruch mailowy w Twojej organizacji oraz dla każdej skrzynki z osobna. W prosty sposób identyfikuj najczęstszych nadawców i odbiorców, podobnie jak odbiorców spamu i malware.

Raport licencji użytkowników Microsoft 365

Przeglądaj w czasie rzeczywistym stan licencji Microsoft 365 oraz innych aplikacji biznesowych Microsoft w celu identyfikowania użytkowników z przedawnioną licencją i łatwo zarządzaj licencjami.

Zmiany uprawnień skrzynki pocztowej

Uzyskuj dane inspekcji o zmianach uprawnień skrzynek pocztowych, w tym informacji o tym, kto dokonał jakiej zmiany uprawnień i kiedy.

Raporty Outlook Web Access (OWA)

Monitorowanie aktywności użytkownika w OWA z czasem logowania, informacją o przeglądarce i systemie operacyjnym użytym do logowania oraz lista zablokowanych użytkowników.