Raporty Azure Active Directory

M365 Manager Plus zapewnia łatwy sposób na uzyskanie dostępu do informacji w Azure Active Directory. Uzyskaj dane i wiedzę dotyczącą użytkowników, grup, kontaktów i licencji dzięki wyczerpującym wstępnie skonfigurowanym raportom M365 Manager Plus.

Uzyskaj informacje o nieaktywnych, usuniętych i licencjonowanych użytkownikazh; grupach dystrybucyjnych i grupach zabezpieczeń; licencjach, które niedługo wygasną; oraz wielu innych, umożliwiając dokonywanie szybkich decyzji i efektywne zarządzanie AD Azure. Raporty te mogą być planowane i eksportowane do formatu CSV, PDF, XLS lub HTML. Mogą być również osadzane w pożądanej stronie, aby umożliwić łatwe udostępnianie.

Raporty dotyczące Azure AD są uwzględnione w jednej z trzech następujących kategorii:

Raport wszystkich użytkowników:

Podaje omówienie wszystkich użytkowników obecnych w środowisku Microsoft 365. Umożliwia uzyskanie wszystkich szczegółów użytkownika, w tym imię, główną nazwę użytkownika, biuro, numer telefonu i wiele innych.

Dowiedz się więcej »

Raport nieaktywnych użytkowników Exchange

Pozyskuje szczegółowe informacje o użytkownikach, którzy nie zalogowali się do Exchange Online przez podany okres. Podaje również informacje o czasie ostatniego zalogowania oraz tym, ile dni upłynęło od tego czasu, aby pomóc w ustaleniu, które licencje użytkowników musisz przydzielić ponownie.

Raport grup dystrybucyjnych:

Podaje grupy dystrybucyjne obecne w konfiguracji Microsoft 365. Umożliwia łatwe znajdowanie identyfikatorów e-mail, managerów, czasu ostatniej synchronizacji katalogu oraz wielu więcej, tak abyś mógł podjąć decyzję o dodawaniu lub usuwaniu grup dystrybucyjnych.

Dowiedz się więcej »

Raport grup zabezpieczeń:

Zapewnia szczegółową listę wszystkich grup zabezpieczeń w środowisku Microsoft 365, umożliwiając przypisywanie uprawnień do zasobów w taki sposób, aby nie wpadły w niepowołane ręce.

Dowiedz się więcej »

Raport szczegółów licencji:

Zapewnia szczegóły dotyczące pakietów licencji zakupionych dla odpowiadającego konta Microsoft 365, w tym szczegółowe informacje o prawidłowych, wygaśniętych i przypisanych jednostkach.

Raport licencji, które wkrótce wygasną:

Podaje wszystkich użytkowników, których licencje wygasną w ciągu podanej liczby dni, umożliwiając odnowienie ich w terminie i uniknięcie zatorów.