Monitorowanie CPU

Sieć składa się z urządzeń, serwerów, routerów, przełączników i innych składników sieciowych. Procesor jest integralną częścią urządzeń sieciowych w sieci. Odpowiada za stabilność i wydajność urządzenia. Biznes opiera się w dużej mierze na sieci, a moc obliczeniowa sprzętu firmowego określa wydajność sieci. Ponieważ funkcje CPU i sprzęt bardzo szybko się zmieniają, dla organizacji ważne jest, aby planować swoją wydajność i monitorować procesory z dużą dokładnością, ponieważ wysokie obciążenie procesora może powodować obniżenie wydajności sieci lub serwera. Nadmierne wykorzystanie CPU może prowadzić do stanu nieprawidłowego funkcjonowania.

Oprogramowanie monitorujące CPU pomaga w analizie pików dużego obłożenia CPU i identyfikuje nadmierne wykorzystywanie CPU. Narzędzia monitorujące CPU oferują raporty wydajności, korzystając z nich można podjąć decyzję o aktualizacji obecnie stosowanrgo sprzętu, poprawić możliwości CPU lub zmniejszyć obciążenie, znaleźć wąskie gardła wydajności i uniknąć nadmiernych kosztów narastających w wyniku niepotrzebnych aktualizacji sprzętu. Narzędzie do monitorowania CPU również pomaga w identyfikacji niepotrzebnych procesów pracujących w tle i znaleźć źródło wykorzystania procesu lub aplikacji oraz ich wpływu na wydajność całej sieci.

Monitorowanie CPU z OpManager

OpManager jest rozwiązaniem do kompletnego monitorowania z obszernymi możliwościami monitorowania CPU. OpManager korzysta z protokołów SNMP, WMI i CLI do monitorowania urządzeń i zbierania informacji. Wyświetla wykorzystanie CPU oraz inne ważne parametry CPU i pozwala je generowa
w formie raportu. OpManager pomaga w konfigurowaniu wartości progowych i identyfikowaniu trendów wykorzystania CPU przez dłuższy czas wraz z inteligentnymi alertami, które powiadamiają o nagłych przypadkach znacznego obciążenia CPU.

Zaawansowane możliwości monitorowanie CPU w OpManager:

Monitorowanie wydajności CPU z OpManager

OpManager to efektywne oprogramowanie do monitorowania wydajności CPU, które posiada monitory CPU dla wykorzystania i wydajności. Monitor CPU może być powiązany z urządzeniami zapewniając natychmiastowe monitorowanie. Dzięki monitorowi wydajności CPU można natychmiast wykryć wysokie lub nietypowe wykorzystanie procesora korzystając z intuicyjnych wskaźników na stronie migawkowej ze szczegółowymi raportami o wielu procesorach i serwerach. Monitor użycia procesora w OpManager pozwala także na rozwiązywanie problemów i optymalizację konfiguracji monitorowania CPU z jednej strony. OpManager oferuje ponad 25 różnych metryk zasobów w oparciu o wymogi serwera lub użytkownika, które pomagają w określeniu, który parametr lub wartość ma wpływ na wydajność aplikacji. Dzięki OpManager można definiować dostosowane monitory CPU i przypisywać je do urządzeń tego samego typu korzystając ze skryptów WMI lub komend CLI, jak również przez tworzenie zapytań odpowiednich zmiennych SNMP.

 • CPU Monitor - ManageEngine OpManager
 • CPU Monitoring Software - ManageEngine OpManager
 • CPU Monitoring Tools - ManageEngine OpManager
PoprzedniNastępny

Lista dostępnych metryk CPU w OpManager:

 • Wykorzystanie CPU
 • Gniazdo CPU
 • Szybkość CPU
 • Czas bezczynności
 • Czas uprzywilejowany
 • Czas procesora
 • Czas użytkownika
 • Kolejka procesora
 • Rozmiar dysku
 • Redundancja PSU

W przypadku VM monitorowane są następujące parametry CPU:

 • Parametry CPU (Wykorzystanie, gotowy, używany, czeka)
 • Parametry pamięci (Zapas, udostępniona, użycie, SwapOut i SwapIn)
 • Parametry sieci (pakiety otrzymane, pakiety wysłane)
 • Parametry dysku (prędkość odczytu/zapisu, żądania odczytu/zapisu)
 • Parametry przechowywania danych (Odczyt/zapis latencja/żądania)

Monitorowanie CPU oparte o wartości progowe

Monitor wykorzystania CPU w OpManager pozwala na konfigurowanie wartości progowych dla każdego monitora CPU i pomaga w wyprzedzaniu różnych problemów dzięki inteligentnym alertom opartym o wartości progowe. Przez ustawianie wartości progowych dla limitu przetwarzania oraz przestrzeni dyskowej, można otrzymywać powiadomienia, kiedy czas procesora osiągnie wartość graniczną lub wykorzystanie dysku przekroczy skonfigurowaną wartość progową. Te wartości progowe mogą być skonfigurowane z ustawieniem liczby naruszeń zanim zostanie wywołany alarm. Można zapobiec fałszywym alertom wywołanym przez nagłe lub czasowe naruszenia wartości progowych przez określenie wartości ponownego rozpoczęcia monitorowania, które automatyczne zeruje alarm. Można skonfigurować wysyłanie alertów przez SMS lub e-mail. W OpManager można również zbiorowo konfigurować wartości progowe co znacząco pomaga w zarządzaniu czasem.

 • Monitor CPU Usage - ManageEngine OpManager
 • CPU Performance Monitor - ManageEngine OpManager
PoprzedniNastępny

Pulpity nawigacyjne monitorowania CPU

Pulpit nawigacyjny monitorowania CPU w OpManager zawiera ponad 90 widżetów, które mogą być skonfigurowane w zależności od wymagań administratora lub zależnie od funkcjonalności. Pulpit nawigacyjny prezentuje wszystkie kluczowe parametry na jednej stronie. Można osadzać widżety i monitorować wyłącznie krytyczne parametry lub dowolne, które chce się kontrolować. Wraz z wykresami wydajności czasu rzeczywistego, które są od razu dostępne, administratorzy i technicy mogą również zdalnie rozwiązywać problemy z urządzeniami.

 • CPU Usage Monitoring Dashboard - ManageEngine OpManager
 • CPU Utilization Monitoring Tool - ManageEngine OpManager
PoprzedniNastępny

Raporty monitorowania CPU

OpManager ma ponad 100 wbudowanych raportów, wszystkie zgrupowane i odpowiednio sklasyfikowane. OpManager może być stosowany do generowania raportu opartego o parametry monitorowania CPU. Wbudowane raporty OpManager mogą być odpowiednio zaaranżowane do wyświetlania interfejsów lub urządzeń, które mają najwyższy poziom wykorzystania CPU, wydajności CPU, błędów interfejsu i pozwalają na dalszą analizę raportów z łączami do indywidualnych urządzeń. Można również tworzyć „widoki biznesowe” przez wspólne grupowanie zestawu urządzeń (w tym wszystkie CPU w określonej lokalizacji lub środowisku”). OpManager zapewnia gotowe połączone raporty zestawów zgrupowanych CPU, które mogą być wykorzystane do analizy trendów i planowania wydajności.

 • CPU Monitoring Report - ManageEngine OpManager

 

Monitorowanie sprzętowe CPU

Wydajność CPU również zależna jest od funkcjonowania i dostępności składników sprzętowych. Parametry sprzętu, takie jak temperatura CPU, prędkość wentylatora i poziomy napięcia monitorowane są w sposób ciągły pozwalając na zapewnienie wydajności szczytowej. Dzięki OpManager można śledzić wszystkie kluczowe parametry sprzętowe CPU, identyfikować i rozwiązywać błędy sprzętowe i generować raporty kondycji analizy trendów historycznych i wyciągać lepsze wnioski.