Monitorowanie przełączników

Przełączniki stanowią kręgosłup twojej sieci LAN. Każdy problem z przełącznikami będzie miał wpływ na znaczą część użytkowników w sieci LAN. Implementacja systemu proaktywnego monitorowania przełączników pomaga w wykrywaniu problemów i może przeciwdziałać potencjalnym problemom.

Funkcja monitorowania przełączników w OpManager automatycznie odnajduje przełączniki w twojej sieci i umieszcza je na specjalnej mapie przełączników. Wszystkie porty przełączników są również odnajdowane i intuicyjnie umieszczane na mapie.

Korzystając z możliwości monitorowania przełączników w OpManager operatorzy mogą uzyskać wgląd w stand i dostępność portów przełącznika. OpManager aktywnie monitoruje porty przełącznika i szybko powiadamia operatorów, kiedy tylko port przełącznika lub przełącznik przestaną działać. Operator może ustawić OpManager, aby monitorować wyłącznie krytyczne porty, co jest najlepszą praktyką przemysłową dla monitorowania przełączników ponieważ przeciwdziała niepotrzebnemu generowaniu alarmów. OpManager również oferuje widok stanu drzewa rozpinającego (spanning tree) pokazując, które porty są zablokowane, a które przekazują dalej.

Monitor Switch - ManageEngine OpManager

Funkcje w OpManager do monitorowania przełączników

Monitorowanie dostępności przełączników i portów przełączników

Z OpManager można tworzyć widoki biznesowe (mapy) do graficznej wizualizacji całej sieci LAN. OpManager może automatycznie wysyłać alerty, jeżeli jakieś łącze przestanie odpowiadać.

Funkcja raportowania w OpManager również zapewnia szczegółowy raport dostępności dla przełączników i portów przełączników. Można wykorzystać te raporty, aby upewnić się, że spełnione są warunki umowy SLA.

Switch Monitoring - ManageEngine OpManager

Monitorowanie ruchu w oparciu o porty

OpManager pomaga w monitorowaniu i rozwiązywaniu problemów z portami przełączników dla ruchu, wykorzystania, błędów i sprawdzania warunków umów dotyczących poziomu usług (SLA) Przez przedstawienie dokładnych informacji o ruchu i wykorzystaniu portów OpManager pomaga w identyfikacji głównych mówców w sieci LAN.

  • Monitoruj wykorzystanie portów i ruch wraz z alertami dla określonych wartości.
  • Wykrywaj potencjalne burze broadcastowe i proaktywnie przeciwdziałaj ich występowaniu.
  • Identyfikuj mocno wykorzystywane i mało wykorzystywane porty.
  • Uzyskuj powiadomienie, kiedy port zacznie gubić pakiety

Narzędzia monitorujące przełączniki

Narzędzia do monitorowania przełączników w czasie rzeczywistym, takie jak maper portów przełącznika oraz narzędzie STP, znajdują się w OpManager.

Maper portów przełącznika

Maper portów przełącznika jest przydatnym narzędziem, który jest wbudowany w OpManager. Pomaga w szybkiemu uzyskaniu listy urządzeń podłączonych do portów przełącznika.

Network Switch Monitoring - ManageEngine OpManager

Narzędzie STP

Protokół drzewa rozpinającego (STP) przedstawia szczegółowe informacje dla każdego portu w narzędziu STP. Dostarcza cennych informacji o stanie rozpinającego drzewa dla każdego portu, np. które porty blokują a które przesyłają dane.