Dağıtım Listesi Raporları

Exchange Reporter Plus, kuruluşun dağıtım listesinin uzunluğunu ve kapsam genişliğini kapsayan kapsamlı bir raporlar dizisi sunar. Dağıtım listesini üye ayrıntılarıyla birlikte geri verir; aktif olmayan dağıtım listelerini belirler ve dağıtım listesi trafiğiyle ilgili özel bir rapor sağlar.

Dağıtım Listesi Genel Raporları

Bu kategoride kuruluştaki dağıtım listeleri, üyeleri hakkında bize bilgi veren ve aktif olmayan dağıtım listelerine ışık tutan üç rapor vardır:

 • Dağıtım Listeleri
 • Dağıtım Listesi Üyeleri
 • Aktif Olmayan Dağıtım Listeleri

Dağıtım Listeleri:

Bu rapor, aşağıdaki bilgilerle birlikte Exchange altyapısında kullanılabilen tüm dağıtım gruplarını (posta listelerini) listeler:

 • Dağıtım Grubu Adı
 • Grup Tipi
 • Grup Kapsamı
 • Gruptaki toplam üye sayısı
 • Grubun e-posta adresi
 • Dağıtım listesi sahibi
 • Grubun kim tarafından yönetildiği

Bu raporun benzersiz avantajı:

Bir dağıtım grubundaki üye sayısından bahsetmenin yanı sıra bu dağıtım listesi raporu ayrıca grup tipini ve grup kapsamını ortaya koyar. Daha önemlisi bir grubun sahibinin kim olduğunu ve grubu gerçekten kimin yönettiğini (sahibinin dağıtım listesinin müdürü olması şart değildir) söyler. Ayrıca grup müdürünün adını belirtir.

Dağıtım Listesi Üyeleri:

Bu rapora tıklandığı anda Exchange kuruluşunuzda kullanılabilen tüm dağıtım listelerini sağlar. Bir dağıtım grubunu seçin ve tüm üyelerini görüntüleyin.

 • Üye adı
 • Üyenin e-posta adresi
 • Tip: Bu alan size, bir kullanıcının e-posta etkinleştirilmiş veya posta kutusu etkinleştirilmiş veya irtibat olup olmadığını söyler.

Bu rapor, bir dağıtım grubu üyesinin yalnızca adını ve e-posta adresini belirtmekle kalmaz, aynı zamanda üye tipini de belirtir. Bu rapor, yöneticinin tüm gerekli bilgileri görüntülediği bir izleme kulesi gibidir ve bir dağıtım listesinin üyelerini izleyebilir.

Aktif Olmayan Dağıtım Listeleri:

Aktif Olmayan Dağıtım Listeleri raporlarıyla, özelleştirilebilir belirli süre için e-posta işlemleri bakımından aktif olmayan dağıtım listeleri takip edilebilir.

Dağıtım listesi üyelik aracının dağıtım listesi şablonu üzerinde gerçekleştirdiği herhangi bir aktivite/değişiklik bu raporun yardımıyla görüntülenebilir. Dağıtım Listesi raporları, Exchange server 2003, 2007, 2010, 2013 ve 2016 sürümleri için veri görüntüler. Ayrıca raporlar istenen bir hedef klasöre taşınabilir, hatta CSV, PDF (Adobe Acrobat), XLS (Excel) ve HTML gibi formatlarda e-posta olarak gönderilebilir.