Exchange Veritabanı İzleme Raporları

Exchange Veritabanı, kullanıcı posta kutularının oluşturulduğu ve saklandığı fiziksel konuma atıfta bulunur. Active Directory’deki her kullanıcıya birden fazla posta kutusu atanabilir, bunlar da .EDB (Exchange veritabanı) dosya olarak saklanabilir.Bu veritabanı, posta kutularını saklamanın yanı sıra ortak içeriğe erişimi mümkün kılmak için Ortak Klasörlere  barındırır. 

Exchange 2013 benzersiz özelliklerle bir veritabanı oluşturmayı mümkün kılar, böylece Exchange ortamındaki veritabanlarının davranışı farklılık gösterebilir. Böylece yöneticilerin özelliklerini tanımlayan önemli parametreleri izlemesi ve analiz etmesi için veritabanlarını yakından izlemesi gerekir.

Exchange Reporter Plus, Exchange veritabanlarının izlenmesiyle ve temel Exchange işlevleri için kapsamlı bir raporlama platformu sağlanmasıyla bu ihtiyacı ele alır.

Exchange arama sağlığı

Exchange arama sağlığı

Exchange Reporter Plus, sunucunun bir arama faaliyetini veritabanında ne kadar verimli şekilde gerçekleştirdiğini göstermek için Search Time’ı (Arama Süresi) parametre olarak kullanır. Bu işlevselliği test etmek için Test-ExchangeSearch komut zincirini yürütür. Rapor daha sonra veritabanında yapılan tüm arama faaliyetlerinin başarısını veya başarısızlığını görüntüler. Bu nedenle bu özellik yöneticilerin Exchange arama işlevselliğindeki sorunları kolayca teşhis etmelerini sağlar.

MAPI bağlanabilirliği

MAPI bağlanabilirliği

Bu özellik, yöneticilerin Exchange veritabanıyla MAPI bağlantısını test etmelerine imkân verir. Doğrulama için bir posta kutusuna erişmek için Test-MapiConnectivity komut zincirini kullanır. Exchange Reporter Plus, tüm bağlantı denemelerinin bir listesini tutar ve bir raporlama döneminde gerçekleştirilen tüm bağlanabilirlik sınamalarının başarısını veya başarısızlığını rapor eder. Başarılı bir bağlantı, sunucu veritabanının işlevselliğini doğrular.

Veritabanı yedeklemesini izleme

Veritabanı yedeklemesini izleme

Yedekleme uygulamanızdan bağımsız olarak Exchange veritabanınızın tüm yedeklemeleriyle ilgili kapsamlı bir bilgi listesini görüntüleyin. Bu rapor, her bir yedeklemenin gerçekleştirilmesinden bu yana geçen gün sayısıyla birlikte Exchange veritabanınızın son tam, kopyalanmış, artırımlı ve farklı yedeklemeleriyle ilgili ayrıntılar içerir. Bu rapor, Exchange Server 2007, 2010, 2013 ve 2016 ortamları için tüm yedeklemeye özel bilgileri kapsar.

Veritabanı İzleme Raporları, Exchange Reporter Plus için çok gerekli bir ek özelliktir. Bu web tabanlı izleme aracı, yöneticilerin her seferinde Windows PowerShell'e sorgulama betiği yazmak zorunda kalmadan Exchange veritabanı işlevselliğini analiz etmelerine imkân verir. Raporlar, Exchange 2010, 2013 ve 2016 ortamlarında yapılandırılabilirdir. Ayrıca bir hedef klasöre aktarılabilirler ve kayıtlar için istenen formatlarda e-postayla gönderilebilirler.