Exchange Kuruluşlar Arası ve Özel Alıcılar Trafik raporları

Bir Exchange kuruluşu, Exchange sınırları içindeki e-posta trafiğini yakından izlemek için mahalde bazı toplam mekanizmaların bulunmasını gerektirir. Exchange Reporter Plus, Exchange IT uzmanlarına bu görevleri yerine getirirken yardımcı olan özel raporlar sağlar.

Kuruluşlar arası trafik raporları

Bu raporlar, Exchange kuruluşunuzda olup biten tüm posta kutusu trafiğiyle ilgili faaliyetlere ilişkin ayrıntılı istatistikler almanıza yardım eder. Yöneticiye aşağıdaki konularda yardımcı olurlar:

Number of Mails Sent by a Specific User

 • Belirli bir kullanıcı tarafından gönderilen iletilerin sayısını ve boyutunu ve herhangi bir günde veya dönemde en çok yazışma yapan 10 kullanıcıyı kontrol etme
 • Hem sayı hem de boyut bakımından maksimum ileti alan Exchange kullanıcısını ve ilk 10 göndereni bulma
 • İki spesifik Exchange kullanıcısı arasındaki e-posta trafiğini yakından izleme

Kuruluşlar Arası Trafik Raporları Listesi

 • Kullanıcılar Arasında Gönderilen Postalar
 • Belirli Bir Kullanıcı Tarafından Gönderilen Posta Sayısı
 • Belirli Bir Kullanıcı Tarafından Gönderilen Postaların Boyutu
 • Belirli Bir Kullanıcı Tarafından Alınan Postaların Sayısı
 • Belirli Bir Kullanıcı Tarafından Alınan Postaların Boyutu
 • İki Belirli Kullanıcı Arasındaki Trafik
 • Etki Alanlarına Göre Gönderilen Trafik
 • Etki Alanlarına Göre Alınan Trafik

Özel Alıcı trafik raporları

Bu raporlarla, posta etkinleştirilmiş kullanıcılar ve irtibatlar gibi özel alıcılar arasındaki e-posta trafiğinin izlenmesi ve takip edilmesi oldukça kolaylaşır.

Rapor programlanıp oluşturulduğunda bir Exchange Personeli şunları yapabilir: 

Traffic between two Specific Users

 • Hem sayı hem de toplam açısından e-posta iletilerinin en çok iletildiği 10 özel alıcıyı belirleyin.
 • Özel bir alıcıya gönderilmiş ileti sayısını bulun.
 • Toplam ve boyut açısından özel alıcılara maksimum ileti sayısını gönderen exchange kullanıcılarını izleyin.

İnternetten/İnternete trafikle ilgili raporlar listesi (özel kullanıcıya göre)

 • Bir Kullanıcı Tarafından Gönderilen Posta Sayısı
 • Bir Kullanıcı Tarafından Gönderilen Postaların Boyutu
 • Bir Kullanıcı Tarafından Alınan Postaların Sayısı
 • Bir Kullanıcı Tarafından Alınan Postaların Boyutu
 • Belirli Bir Kullanıcı Tarafından Özel Bir Etki Alanına Gönderilen Posta Sayısı
 • Belirli Bir Kullanıcı Tarafından Özel Bir Etki Alanına Alınan Posta Sayısı

Bu tür az ve öz raporlar, spam faaliyetlerine karşı koruma sağlamada ve her tür kasıtlı kötü amaçlı saldırıyı önlemede yardımcı olabilir. Exchange kullanıcılarının ve özel alıcıların posta faaliyetlerini dikkatle takip edebilir ve e-posta trafiğini kolayca analiz edebilirsiniz. Ayrıca bu raporlar server 2003, 2007, 2010, 2013 ve 2016 sürümleri için kullanılabilir ve CSV, PDF (Adobe Acrobat), XLS (Excel) ve HTML formatlarına aktarılabilir.