Exchange Server Denetimi

Exchange Reporter Plus, basit bir raporlama çözümünden fazlasıdır ve güvenlik ihtiyaçlarına uyum sağlamaya yardımcı olan yerleşik ve sağlam denetim kabiliyeti sunar. Exchange kaynaklarını denetleme ihtiyacı, posta kutuları sayısındaki ve posta kutusu erişim yetkisindeki artışla beraber artmaktadır. Posta kutuları, oldukça hassas iş bilgileri içerdiklerinden genellikle korsanlara av olurlar. Dolayısıyla yalnızca posta kutusu erişiminin izlenmesi değil, tüm iletişimin tam bir analizinin yapılması da gereklidir.

Exchange Reporter Plus, otomatik programlamayı destekleyen basit ve akıllı raporlarla bir kuruluşa Exchange Server Denetim işlevsellikleri sunar. Bu rapor seti, yöneticilerin Exchange denetimini gerçekleştirmek için PowerShell'de manüel betik oluşturmasını sağlar. En kritik bilgiler altın tepside sunulur. Denetim çözümü en iyi şekilde aşağıdaki yönlerden anlaşılabilir.

        Posta Kutusu Erişimi İzinleri Denetimi

  • Posta Kutusu izinleri raporunu kullanarak, herhangi bir posta kutusuyla ilişkilendirilen posta kutusu erişim izinleri hakkında hızlı içgörü edinmek oldukça kolaydır.
  • Ortak posta kutuları gibi ortak kaynaklarla erişim hakları farklılık gösterecektir.
  • Bu rapor, posta kutusu ile ilişkilendirilen yetkili kullanıcıları belirlemek için Posta Kutusu erişim izleme aracı olarak işlev gösterir ve posta kutusu verisinin güvenliğini ve bütünlüğünü sağlar.
  • Sahibi olunmayan posta kutularına verilen izinler geri alınabilir ve denetlenebilir.

Exchange Reporter Plus also allows you to get complete details about changes to folder permissions in both mailboxes and public folders.

Posta Kutusu İçeriğini Denetleme

Yalnızca posta kutusuna erişimle sınırlı kalmayıp, posta kutusu verilerinin de denetlenmesi kabiliyeti bu durumun ötesine geçerek eksiksiz posta kutusu iletişimiyle ilgili derinlemesine akıllı raporlar sunar. Posta Kutusu İçeriği raporları, konu veya gövde anahtar kelimesine, ek dosya adına, ek uzantısına veya boyutuna göre tüm e-posta iletilerini izler. Bu tür içgörüler herhangi bir Exchange sorununun kaynağını bulmak için kullanılabilir ve Exchange server izleme aracı olarak işlev gösterebilir.

Ortak Klasör denetimi

  • Posta kutusu denetimine ek olarak ortak klasörler de boyut ve içerik açısından denetlenebilir.
  • Ortak klasör raporları  klasör yinelemelerini ve boyutunu izlemeye yardım eder.
  • Ortak klasör içeriği, Ortak klasör içerik raporları kullanılarak anahtar kelimelere ve eklere göre denetlenebilir.

Posta kutularına temsilci erişimini denetleme

Farklı gönder izinleri olan, adına gönder izinli posta kutularının olması oldukça yaygındır. Bu izinlerin bazılarının yetkisiz olması da mümkündür. Temsilcili posta kutusu raporu, yapılandırılmış adına gönder izinleri olan tüm posta kutularının izlenmesini kolaylaştırır. Bu tür izinlerle yetkilendirilen kullanıcıları da listeleyerek tutarsızlığa yer bırakmaz.

Denetim imkânları, Microsoft Exchange Servers 2003, 2007, 2010, 2013 veya 2016’dan oluşan Exchange ortamını dikkatle izlemesinize yardımcı olur. Exchange Reporter Plus, bir denetim, izleme ve raporlama çözümü olarak işlev gösterir ve organize ve temiz bir Exchange ortamı sağlar.