Exchange Server İzleme Raporları

Bir Exchange server tarafından yürütülen görevler, her birinin özel bir işlevi olacağı şekilde muhtelif roller kapsamında sınıflandırılmaktadır. Exchange Reporter Plus artık bu rollerin yerine getirilmesini izleyen ve bilgileri muhtelif sofistike formatlarda görüntüleyen bir dizi rapor içerir. Arayüz, rolün ilgili tanımlayıcı parametresiyle birlikte, faaliyet durumunu ve sonuçları listeleyen bir tablo biçimli modeli izler. Raporlar aşağıdaki başlıklara ayrılır:

Exchange sağlığını izleme raporları

Bu raporlar kümesi, Exchange server kilit operasyonlarının sağlığıyla ilgili bir genel bakış sağlar. İzleme yazılımı, veri toplama ve bileşenlerini sağlığını analiz etmek için Windows PowerShell komut zincirini kullanır.

CPU kullanımı

CPU kullanımı

Bu rapor, Exchange kuruluşunuzdaki sunucuların CPU kullanımı hakkında eksiksiz bilgi sunar. Sunucu adı, CPU kullanımı (yüzde) ve işlem, iş parçacığı ve tanıtıcı değer sayısı hakkında ayrıntı içerir. CPU kullanımının gösterge panosu size CPU kullanımının hızlı ve kapsamlı bir anlayışını sağlayacaktır. CPU kullanımının izlenmesiyle nihai kullanıcılarınız için yavaş oturum açma işlemleri gibi yüksek CPU kullanımının yol açtığı potansiyel sorunları önleyebilirsiniz.

Bellek kullanımı

Bellek kullanımı

Bu rapor, Exchange kuruluşunuzdaki sunucular tarafından bellek kullanımının izlenmesinin sonuçlarını gösterir. Sunucu adını, kullanılan bellek yüzdesini, kullanılabilir belleği ve kullanılan belleği listeler. Bu bilgiyle bellek kullanımını sürekli izleyebilir ve nihai kullanıcılarınız için potansiyel sorunları önleyebilirsiniz.

Hizmet sağlığı

Hizmet sağlığı:

Bu rapor, genel hizmet sağlığını kontrol etmek için sunucudaki tüm rollerin ve ilgili durumlarının bir listesini sağlar. Ayrıca belirli bir hizmetin çalışıp çalışmadığını gösterir.

Yardımcı sağlığı

Yardımcı sağlığı:

Bu rapor, posta kutusu yardımcıları tarafından yürütülen hizmeti izler ve yardımcının sağlığını belirlemek için kritik ayrıntılar sağlar.

Posta kutusu yenileme sağlığı

Posta kutusu yenileme sağlığı:

Bu rapor, her “Test-MRSHealth” komut zinciri yürütüldüğünde oluşturulan verileri derler ve görüntüler. Posta kutusunun yineleme sağlığını gösterir.

Posta akışı sağlığı:

Posta akışı sağlığı:

Bu rapor, posta gönderimini doğrulamak için “Test-Mailflow” PowerShell komut zincirini kullanır. Posta akışı sonucu ve ileti gecikme süresi gibi parametrelerin kullanılmasıyla bunları da rapor eder.

Bağlantı izleme raporları:

Bu raporlar segmenti, Exchange server ve Exchange ortamındaki diğer bileşenler veya protokoller arasındaki bağlantıyı izlemek üzere geliştirilmektedir. Exchange Reporter Plus, aşağıdaki bağlantı raporlarını kapsar:

  • ActiveSync Bağlanabilirliği
  • OWA Bağlanabilirliği
  • İnternet İleti Erişim Protokolü Bağlantısı
  • Posta Kutusu Protokol Bağlantısı
  • Web Hizmeti Bağlantısı
  • Exchange Kontrol Paneli Bağlantısı

ActiveSync bağlanabilirliği:

Kullanıcılar, posta kutularına mobil cihazlardan erişmeye çalıştıklarında oluşan hatalar ve performans sayacı adı, senaryo açıklaması, saniye cinsinden gecikme süresi ve sınamanın yapıldığı saat gibi ayrıntılar da dâhil olmak üzere tüm ActiveSync cihazlarının bağlantı durumunu görüntüleyin.

OWA bağlanabilirliği:

Exchange 2010 ortamlarında herhangi bir İstemci Erişimi sunucusundaki Outlook Web Uygulaması sanal dizinlerinin bağlantı durumunu görüntüleyin. Bu rapor, denenen OWA bağlantısının başarılı veya başarısız olup olmadığını gösterir ve performans sayacı adı, URL, URL türü (harici veya dâhili), gecikme süresi, sanal dizin adı ve kimlik doğrulama yöntemi gibi ek bilgiler içerir.

İnternet İletisi Erişim Protokolü bağlanabilirliği:

Belirli bir İstemci Erişimi sunucusu için IMAP4 performansını kontrol eden "Test-ImapConnectivity" Powershell komut dizisini çalıştıran harmanlanmış sonuçları görüntüleyin.

Protocolo de conectividad de oficina postal:

Belirli bir İstemci Erişimi sunucusu için POP3 bağlantısını kontrol eden "Test-PopConnectivity" Powershell komut zincirinin sonuçlarını (hatalar dâhil) görüntüleyin.

Web hizmeti bağlanabilirliği:

İstemcinin Exchange web hizmetleri sanal dizinlerine olan bağlantısını test eden "Test-WebServicesConnectivity" komut zincirinin sonuçlarını görüntüleyin.

Exchange Kontrol Paneli bağlanabilirliği:

Bağlantı sınama sonuçlarını ve ilgili tüm hataları içeren İstemci Erişimi sunucusundaki tüm sanal dizinler için Kontrol Paneli bağlantı durumunu görüntüleyin.    Sunucu İzleme Raporlarının eklenmesiyle, Exchange Reporter Plus, yöneticilerin sunucu rollerinin performansını izleyebilmesi ve analiz edebilmesi ve sağlıklı bir Exchange server sağlamak için kullanışlı bir araca dönüştü. Raporlar, Exchange 2010 ve 2013 ortamlarında yapılandırılabilirdir. Ayrıca bir hedef klasöre aktarılabilir ve kayıtları derlemek için istenen formatlarda e-postayla gönderilebilirler. Bu özellik, Exchange faaliyetleriyle ilgili gerçek zamanlı verilerin yanı sıra tarihi verileri de raporlamaya imkân verir. Yöneticilerin ayrıca izleme raporlarını manuel olarak oluşturup yapılandırma imkânı da vardır.