Exchange Posta Kutusu İzin Değişikliklerini Denetleyin

Exchange Reporter Plus, Exchange etki alanlarında değişikliğe uğramış olan tüm posta kutusu izinlerini yalnızca izlemek, denetlemek ve raporlamak için Posta Kutusu İzin Değişiklikleri raporlarını sağlar. Hassas bilgilere erişim yolu olan Posta Kutusu İzinleri yalnızca seçilen temsilcilerin farklı gönder ve posta kutularına tam erişim izinleriyle donatılmasını sağlamak için rutin izleme yapılmasını gerektirir. Uyarılar için sürekli izleme ve destekle, posta kutusu izinlerine yönelik herhangi bir değişiklik, yöneticinin dikkatli gözlerinden kaçamaz. Raporlar şunları içerir:

Posta Kutusu İzin Değişiklikleri Raporu

Posta Kutusu İzin Değişiklikleri Raporu

  • Tam Erişim, Okuma veya Yazma, izni değiştiren kullanıcı bilgileri gibi posta kutusu izinlerine yönelik tüm kritik değişikliklerle ilgili rapor sağlar.
  • Eksiksiz sorun gidermeye yardımcı olmak için güncel ve önceki Erişim Kontrolü Girişlerini listeler.

Posta Kutusu Farklı Gönder İzin Değişiklikleri Raporu

Posta Kutusu Farklı Gönder İzin Değişiklikleri Raporu

  • 'Farklı Gönder iznine' yönelik değişiklikler kritik öneme sahiptir ve hemen bildirilmeleri gerekir çünkü posta kutusu sahipleri dışındaki kullanıcılara posta kutularını kullanarak ileti gönderme hakkı verir.
  • Bu rapor hangi kullanıcının, ne zaman, hangi posta kutusundaki değişiklikleri gerçekleştirdiğini kontrol etmenize yardımcı olur ve önceki ve şimdiki erişim denetimi girişlerini geri döndürür.

Genel Posta Kutusu İzin Değişiklikleri Raporu

Genel Posta Kutusu İzin Değişiklikleri Raporu

  • Tam Erişim, Farklı Gönder, Yazma veya Okuma gibi tüm posta kutusu izin değişikliklerinin bütün resmini sağlayan konsolide rapor.
  • Tüm kritik değişikliklerin denetlenmesini ve BT uyum yasalarının karşılanmasını sağlar.