Exchange Posta Kutusu İzin Raporları

Posta kutusu izin yönetimi, bir Exchange kuruluşunun verimli şekilde çalışması için büyük önem arzeder. Bu esasen daha sıkı uyum denetim standartları ve gizli bilgileri koruması için gereken artan güvenlik seviyesi nedeniyledir.

Exchange Reporter Plus posta kutusu izinleriyle ilgili üç rapor sağlar.

Kullanıma hazır raporlarla posta kutularıyla veya kullanıcılarla ilişkilendirilen izinleri kolaylıkla kontrol edebilirsiniz.

Posta kutusu temelli izinler

Posta kutusu temelli izinler

Bu raporu, posta kutusu bilgi güvenliğini sağlamak için posta kutusu erişim izleme aracı olarak kullanın.

  • Bir Active Directory kullanıcısı veya grubu için posta kutusu izinlerini görüntüleyin.
  • İznin devredilmiş izin mi, açık izin mi olduğunu izleyin.
  • Filtreleme seçeneklerini kullanarak posta kutusuna tam erişim/ farklı gönder hakları olan kullanıcıları bulun.
  • Okuma ve yazma izinleri olan kullanıcıları keşfedin.

Bir şirketin CEO veya CFO’su gibi yüksek profil posta kutularının e-posta iletilerini yönetmek ve müdür görevlerini koordine etmek için bir temsilcileri olacaktır. Temsilcilere aşırı izinlerin atanması, posta kutusunda yer alan hassas veriler için felaket niteliğinde olabilir. Bu tür posta kutularının etkili şekilde izlenmesi için yönetici bu raporu planlayıp oluşturabilir.

Kullanıcı temelli izinler

Kullanıcı temelli izinler

Kullanıcı temelli izinler raporu, aşağıdaki yönlere ışık tutar.

  • Bağımsız kullanıcılarla veya gruplarla ilişkilendirilen kontrol seviyesi
  • Mevcut erişim seviyesini anlama ve veri yönetişimini iyileştirmek için bunu değiştirme

Ortak posta kutuları gibi ortak kaynaklarla erişim hakları gruplarda farklılık gösterecektir. A Grubu, Tam posta kutusu erişim haklarına sahip olabilir, B Grubu Farklı Gönder iznine sahip olabilir ve A Kullanıcısı Değişiklik sahibi iznine sahip olabilir. Bu tür ortak kaynakların sayısı arttıkça erişim kontrolü girişleri de artar. Bu rapor, sahip olmayan posta kutularına verilen tüm izinleri gösterir. Artık bu bilgileri PowerShell üzerinde manüel betik zorunluluğu olmadan edinebilirsiniz.

Klasör izinleri

Klasör izinleri

Bir posta kutusundaki herhangi bir klasöre verilen izinlerle ilgili ayrıntılı bilgi edinin. Raporu, herhangi bir posta klasöründe gelen kutusu, gönderilmiş öğeler, takvim gibi atanan izinleri görüntülemek üzere özelleştirebilirsiniz. Klasöre erişimi olan kullanıcıları/grupları ve bunların erişim haklarını listeler.

Bu Posta Kutusu İzin raporları, Exchange server 2003, 2007, 2010, 2013 ve 2016 sürümleri boyunca uzanan tüm Exchange Kuruluşundan veri toplar. Raporlar CSV, PDF (Adobe Acrobat), XLS (Excel) ve HTML gibi dosya formatlarına göre özelleştirilebilir veya dışa aktarılabilirler.