Son güncelleme tarihi:

Yönetilen IT hizmetleri için fiyatlama modelleri

Fiyatlama, hizmet sunum kalitesiyle birlikte bir MSP’nin başarısı için en önemli etmenlerden biridir. Fiyatlama bir MSP’nin kârlılığını belirler, dolayısıyla çeşitli faktörlerin dikkatlice göz önünde bulundurulmasını gerektirir. Müşterileri en çok çeşitlilik ve fiyat esnekliği cezbeder.

Basit arıza giderme satıcıları olarak yola çıkan MSP’ler uzun bir mesafe kat etti. Bu geçiş, MSP’lerin esnek teklif ve hizmetler oluşturmasını sağlamıştır. Yönetilen hizmetleri sektörü yıllar içinde geliştiğinden satıcının fiyatlama modelleri daha değişken ve karmaşık hale gelmiştir.

Tüm dünyada MSP’ler tarafından tercih edilen en yaygın fiyatlama modellerine göz atalım.

Cihaz Başına

MSP’lerin müşterilerinden sözleşme kapsamında olan her cihaz türü için periyodik olarak sabit bir ücret talep ettiği, aralarındaki en basit ve teklif vermesi kolay fiyatlama modelidir.

Örneğin temel cihaz başına fiyatlama modelinde bir MSP örneğin dizüstü b.sayar başına X dolar, yazıcı başına Y dolar ve sunucu başına Z dolar fiyat belirledi.

Potansiyel müşterilere maliyetleri açıklamak kolay olduğundan en yaygın teklif edilen fiyatlama modellerinden biridir. Bu model müşteri cihaz ekledikçe aylık ücreti artırabilme imkânını da sunar.

Diğer yandan müşteri başka cihaz eklemediği takdirde fiyat değişikliği müşteriler için açık ve net olacağından fiyat artışı yapılması oldukça zorlaşır.

Kullanıcı Başına

Cihaz başına fiyatlama modeline oldukça benzerdir, tek farkı sabit ücretin aylık olarak kullanıcı başına fatura edilmesidir. Bu model bir kullanıcının, kullandığı cihaz sayısından bağımsız olarak tüm IT ihtiyaçlarını kapsar.

Bu fiyatlama modeli MSP’nin bakımını sağlamak zorunda olduğu cihaz sayısını hesaba katmadığından çok sayıda müşteri, kullanıcı sayıları arttıkça sonunda daha fazla ödeme yapmak zorunda kalsalar da bu modeli tercih etmektedir. Önemli sayıda cihaza sahip şirketler en çok bu fiyatlama modelinden yararlanmaktadır.

Değer Tabanlı

Sabit ücretli fiyatlama modelidir. Bir MSP müşterinin faaliyetlerinin tüm bileşenleri için IT hizmetleri sağladığından en kapsamlı modellerden biridir. Bu modelin amacı sadece derhal giderilmesi gereken sorunların ele alınması değil, aynı zamanda örtük ihtiyaçlara ve diğer potansiyel risklere de eğilmektir.

MSP esasen müşteri için bir dış kaynaklı IT departmanı olarak hareket eder. Tüm kaynaklarını stratejik hedeflere uygulamak isteyen kuruluşlar bu modeli tercih edecektir.

Yalnızca izleme

Adından da anlaşılabileceği üzere bu modelde MSP’ler müşterilerinin IT alt yapısının bir bölümü için yalnızca izleme ve uyarı hizmetleri sunarlar. Dar bütçeli müşteriler bu modeli tercih ederler; çıplak asgari yaklaşım sağladığından oldukça uygun fiyatlıdır.

Bu fiyatlama modelinde MSP müşterilerini daha sonra müşterinin kendi IT ekibine yönlendirilerek onlar tarafından çözüme kavuşturulan sorunlardan haberdar eder. MSP gerekirse ekstra ücret için yardım sağlayacaktır.

MPS’nin aylık ücret karşılığında (anti-virüs, diğer yazılım) güncellemesi, yama yönetimi ve ağ/sunucu izleme hizmeti sunduğunu varsayalım. Bu durumda MSP için uzaktan izleme yoluyla tespit edilen iyileştirme faaliyetleri için ücret talep etme fırsatı doğmuş olur.

İzlemeye yönelik hizmet seviyeleri, şirket bünyesindeki IT personelinin temel izleme ve uyarıları alacağı kadar asgari düzeyde olabilir veya MSP gelişmiş destek ve sorun çözümü sağlama gibi daha derinlemesine hizmetler sunabilir. Bu model, KOBİ’lerden, orta büyüklükteki şirketlerden büyük işletmelere kadar her büyüklükte şirkete satılır.

Katmanlı

MSP’ler arasında en sevilen fiyatlama modellerinden biri katmanlı modeldir. Bu model, giderek daha kapsamlı hizmetler sunulduğundan MSP’lere fiyatların katmanlı olarak artış gösterdiği yerlerde hizmet paketleri tasarlama esnekliği sunar. Kuruluşlar, parametrelerine (ihtiyaç ve bütçe) en uygun olan hizmet paketini seçebilirler.

Bu hizmet paketleri çoğunlukla “Bronz,” “Gümüş,” “Altın” ve “Platin” olarak sınıflandırılır, burada Bronz temel hizmet ve destek seviyesiyle en cep dostu paketi sağlarken Gümüş ve Altın gibi diğer paketler daha maliyetli olacaktır.

Örneğin Bronz temel uzaktan destek, güncelleme ve yamayı kapsayabilir. Gümüş destek, sahada destekle birlikte Bronz sınıfta sunulan hizmetleri kapsayabilir ve Altın paketi önceki paketlerde sunulan hizmetlerle birlikte acil, iş saatleri dışındaki desteği kapsayabilir.

Yiyebildiğin kadar ye

Aylık sabit bir ücret karşılığında uzaktan destek, sahada destek ve laboratuvarda geçirilen veya iş üstünde olunmayan süreyi kapsayan en esnek ve kapsamlı fiyatlama modellerinden biridir. Bu modelde MSP’ler her gün belirli bir süre hizmet sağlayabilir ve bu zaman dilimi dışında verdikleri hizmetler için müşterilerinden ek ücret talep edebilirler. Bazı durumlarda MSP’ler yılın 365 günü 7/24 destek sağlayabilir.

Müşterilerin bu modeli seçmesinin temel nedeni, belirli bir döneme yönelik maliyetleri tahmin edebilmelerini ve fatura dalgalanmalarını önlemelerini sağlamasıdır.

Alakart

Bu model, müşterilerin kendilerine uygun bir plan oluşturarak istedikleri seçenekleri seçme imkânına sahip olduğu açık büfe hizmetlere benzer. Katmanlı veya yiyebildiğin kadar ye modellerinin aksine kârlılığı sınırlandırdığından ve MSP’ler sundukları tüm hizmetleri açıklamak için önemli miktarda zaman harcamak zorunda olduklarından MSP’ler için en az tercih edilen modellerden biridir. Bu nedenle çoğu MSP bu seçeneği kendi müşterilerine sağlamayı bırakmıştır.

Sizin için doğru olan fiyatlama modeli hangisi?

Bir MSP olarak yeterli ücretin talep edilmesi ve faaliyetlerinize devam ederek kârlılığınızı koruyabilmeniz adına müşterilerinizi mutlu etme arasındaki dengeyi yakalamanız gerektiğinden kuruluşunuza en uygun modelin seçilmesi oldukça zorlaşabilir.

Bir fiyatlama modeli seçerken aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurmanız gerekir:

  • Maliyetler: Bir hizmeti sunmak için gereken toplam maliyetler (veya başa baş maliyet) hakkında bir fikriniz olmalı. Başarılı bir fiyatlama modeli geliştirmek için tüm olağan maliyetlerinizi ve ortaya çıkabilecek potansiyel ek maliyetleri anlamalısınız.

  • Ölçeklenebilirlik: İşiniz büyürken fiyatlama modelinizi etkili tutabilmeniz için standartlaştırma önem arz eder. Fiyatlama doğal olarak zaman içinde gelişse de ölçeklenebilirliğin anahtarı, temel tekliflerinizin fiyatlamasının standart hale getirilmesidir.

    Standartlaştırma ayrıca satış döngülerini kısaltmaya da yardımcı olur ve kullandığınız fiyatlama modeli satış sürecini daha kolay ve tekrarlanabilir hale getirdiğinden işinizi gereken zamanda, gerektiği gibi ölçeklendirebilirsiniz.

  • Hedef pazar segmenti: Hedef müşteri kitleniz, uygulayacağınız fiyatlama stratejisini büyük ölçüde etkileyecektir. Sunulan hizmetlerin kapsamı ve derinliği, faaliyet türüne ve hedeflenen dikey pazarlara göre farklılık gösterir. Örneğin bir KOBİ için geçerli olan fiyatlama modeli, farklı derinlikte hizmetlere ihtiyaç duyacağından büyük bir işletme için geçerli olmayacaktır.

  • Teknoloji: Teknolojideki değişimler doğal olarak fiyatlamanızı ve sunduğunuz hizmetleri etkileyecektir. Güncel teknolojik tablo ve maliyetleri, faydaları ve zorlukları hakkında bilgi sahibi olunması, fiyatlama stratejisinin belirlenmesinde çok önemli bir rol oynayacaktır.

  • Rekabet: Tüm diğer faktörler bir yana, hizmetlerinizin ve fiyatlandırmanızın rakiplerinizin sunduklarıyla rekabet edebilecek düzeyde olmasını sağlamalısınız. Rakiplerinizi geride bırakmak ve yerinize başkasının geçme ihtimalini azaltmak için hizmet paketlerinize değer katmaya bakın.

MSP yazılımının RFP şablonu

Özel özellik kontrol listesi paketi

  • ServiceDesk Plus MSP RFP

    IT yardım masanız için ölçüt olarak kullanabileceğiniz ‘olmazsa olmaz’ özelliklerin kapsamlı listesi

 
'Değerlendirme kitini indir' seçeneğine tıkladığınızda kişisel bilgilerinizin Gizlilik Politikasına göre işlenmesini kabul etmiş oluyorsunuz.