Automatyzacja w zarządzaniu Office 365

Fala Office 365 uderzyła w organizacje różnej wielkości i pełniące różne funkcje na całym świecie. Dzięki temu przejście na rozwiązania chmurowe stało się łatwe i opłacalne bez konieczności rezygnacji ze znanych aplikacji serwerowych i klienckich firmy Microsoft. Kluczem do sukcesu tej usługi i jej powszechnego przyjęcia na całym świecie jest jej przewaga kosztowa i zdolność do poprawy wydajności coraz bardziej mobilnej siły roboczej.

Wyzwania w zarządzaniu Office 365

Choć usługa Office 365 wiele zalet, stawia również dodatkowe wyzwania związane z zarządzaniem tożsamościami i dostępem użytkowników. Niezależnie od tego, czy chodzi o zbiorcze inicjowanie obsługi użytkowników czy zarządzanie licencjami, wielu administratorów kwestionuje to, czy natywne narzędzia Microsoft i skrypty PowerShell są najlepszym podejściem.

Zarządzanie użytkownikami w chmurowej usłudze Office 365 lub w lokalnym rozwiązaniu Active Directory (AD) często powoduje niepotrzebne zamieszanie, powtarzanie i opóźnienia. Oprócz inicjowania obsługi użytkowników zarządzanie licencjami w ramach usługi Office 365 jest dla administratorów żmudną czynnością.

Jeśli więc szukasz rozwiązania, które oferuje sprawność operacyjną i możliwość automatyzacji zarządzania Office 365, ADManager Plus jest rozwiązaniem dla Ciebie.

Automatyzacja Office 365 z ADManager Plus

Automatyzacja inicjowania obsługi użytkowników

Automate user provisioning by applying the customizable user provisioning template

Administratorzy mogą zautomatyzować proces inicjowania obsługi użytkowników usługi Office 365 w kilku kliknięciach, korzystając z konfigurowalnego szablonu inicjowania obsługi użytkowników w ADManager Plus. Podczas tworzenia szablonu użytkownicy mogą zdecydować, czy chcą włączyć „DirSync” dla kont użytkowników.

Unikalną zaletą ADManager Plus jest możliwość wstępnego konfigurowania atrybutów użytkownika i ułatwienie bezproblemowej automatyzacji. I na tym się nie kończy — można również zautomatyzować inne zadania administracyjne, takie jak wyłączanie, włączanie i usuwanie użytkowników usługi Office 365. Rys. 1 prezentuje migawkę zadania inicjowania obsługi użytkownika w karcie automatyzacja.

Automatyzacja zarządzania licencjami

Za każdym razem, gdy nowy pracownik dołącza do organizacji, administrator jest zobowiązany do ręcznego przypisania mu wszystkich niezbędnych licencji Office 365. Jednak dzięki ADManager Plus można automatycznie przypisywać licencje na poszczególne produkty, prowadząc zautomatyzowanie inicjowanie obsługi użytkowników za pomocą niestandardowych szablonów. Można także zautomatyzować wyłączanie lub usuwanie kont użytkowników usługi Office 365, jeśli ktoś odejdzie z organizacji, aby zwolnić licencje dla kogoś innego.

Automatyzacja zarządzania zdjęciami użytkowników

Automate users' photo management

Dodawanie zdjęć do kont użytkowników umożliwia łatwą identyfikację w środowiskach AD i Office 365. Ponadto, gdy nazwy użytkowników są wyświetlane ze zdjęciami w globalnych listach adresowych (GAL), wiadomościach e-mail i na czatach, ogólne wrażenia z komunikacji się poprawiają.

 

Zbiorcze wgrywanie zdjęć dla grupy użytkowników w usłudze Office 365 wymaga od administratora napisania skomplikowanych skryptów PowerShell. Rozbudowane funkcje automatyzacji narzędzia ADManager Plus oraz działania oparte na interfejsie użytkownika sprawiają, że jest to najlepsza alternatywa do wyeliminowania problemów z zarządzaniem zdjęciami użytkowników. Niezależnie od tego, czy chodzi o automatyzację zbiorczego wgrywania czy też zastąpienia zdjęć użytkowników usługi Office 365, można skorzystać z elastycznej możliwości wyboru użytkowników z listy wstępnie skonfigurowanych raportów lub z pliku CSV.

Korzystając z programu ADManager Plus, można określić, czy konta użytkowników utworzone w usłudze Office 365 muszą być synchronizowane z lokalowym środowiskiem AD (z włączoną obsługą DirSync), w zależności od zasad organizacyjnych. Tak więc dla wszystkich kont użytkowników z włączoną obsługą DirSync automatyzacja zarządzania zdjęciami w AD oznacza równoległe automatyczne aktualizowanie zdjęć w odpowiadających im profilach usługi Office 365. Rys. 2 prezentuje migawkę karty automatyzacji do zarządzania zdjęciami użytkowników Office 365.

Zaplanowane raporty w Office 365

Schedule reports in Office 365

Automatyzacja generowania raportów jest prawie niemożliwa przy użyciu natywnych narzędzi. A inne opcje, takie jak PowerShell, niezwykle utrudniają automatyzację generowania raportów. Zaplanowane raporty ADManager Plus dają administratorom IT dostęp do szerokiego wachlarza raportów, które można zaplanować do automatycznego generowania w wybranych odstępach czasu.

Możesz przesyłać je na określony adres e-mail tak często, jak chcesz — co godzinę, codziennie, co tydzień lub co miesiąc — w formacie PDF, CSV, HTML, XLS lub CSVDE. Możesz zautomatyzować generowanie raportów o użytkownikach usługi Office 365, raportów o licencjach usługi Office 365, i raportów o grupach usługi Office 365. Rys. 3 prezentuje migawkę raportów zaplanowanych dla Office 365.

ADManager Plus ma do zaoferowania o wiele więcej w zakresie automatyzacji, w tym 14 podstawowych zadań AD, które można zautomatyzować za pomocą 100 wstępnie utworzonych operacji takich jak tworzenie użytkownika, modyfikacje użytkownika, modyfikacja grup, zarządzanie komputerami, i kontaktami.

Ujednolicone rozwiązanie do zarządzania i raportowania w usługach Active Directory i Office 365.

  • Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail
  •  
  •  
    Przez kliknięcie „Uzyskaj bezpłatną wersję próbną” zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Dziękujemy!

Your download is in progress and it will be completed in just a few seconds!
If you face any issues, download manually here