Zbiorcze tworzenie użytkowników usługi Active Directory

Jednym z głównych wyzwań, przed którymi stoją administratorzy IT, jest zbiorcze tworzenie użytkowników usługi Active Directory. Używanie natywnych narzędzi Active Directory (AD) lub skryptów PowerShell do inicjowania obsługi każdego użytkownika i skonfigurowania jego właściwości w AD jest niezwykle czasochłonne.

ADManager Plus jest oprogramowaniem internetowym, które pozwala na tworzenie wielu użytkowników w AD i innych platformach, takich jak Office 365, Exchange, G Suite i Skype dla firm, a wszystko to jest możliwe dzięki jednej konsoli. Za pomocą tego programu podczas tworzenia kont użytkowników w AD można również tworzyć skrzynki pocztowe Exchange, jak również nowe konta użytkowników w Office 365, G Suite i Skype dla firmf.

Przepływ zbiorczego tworzenie użytkowników

AD Bulk User Creation

Tworzenie zbiorczych użytkowników w Active Directory

Program ADManager Plus firmy ManageEngine jest sprawdzonym narzędziem do zbiorczego tworzenia użytkowników AD. Za pomocą tego narzędzia można utworzyć wielu użytkowników w AD, Exchange, G Suite, Office 365 i Skype dla firm bez jednoczesnego korzystania ze skryptów PowerShell. Za pomocą ADManager Plus można:

AD Bulk User Creation
 • tworzyć użytkowników ze wszystkimi atrybutami, w tym atrybutami Exchange Server (2003/2007/2010/2013/2016) oraz zasadami Exchange, usługami terminalowymi, Office 365, G Suite i Skype dla firm — równocześnie;
 • importować właściwości użytkownika z pliku CSV, przy czym jedyną obowiązkową właściwością jest nazwa użytkownika;
 • przy tworzeniu użytkowników korzystać z opartych na regułach szablonów inicjowania obsługi użytkowników ze wstępnie wypełnionymi wartościami atrybutów na podstawie działu lub roli.

ADManager Plus pozwala również na tworzenie użytkowników poprzez kopiowanie właściwości innego użytkownika. Dodatkowo możesz dodać użytkowników do istniejącego kontenera lub możesz stworzyć nową jednostkę organizacyjną, do której będziesz dodawać użytkowników podczas samego inicjowania obsługi użytkowników.

Jak zbiorczo tworzyć użytkowników w Active Directory za pomocą ADManager Plus

 • Stwórz plik CSV zawierający niezbędne dane użytkownika, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, identyfikator pracownika itp.
 • Zaimportuj plik CSV do programu ADManager Plus.
 • W ciągu kilku sekund narzędzie sprawdza dane użytkownika i tworzy konta w programach AD, Exchange, Office 365, G Suite i Skype dla firm.

Obejrzyj demonstrację wideo „Zbiorcze tworzenie użytkowników”

ADManager Plus jest zgodny z Microsoft Windows Active Directory 2000, 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019; Microsoft Exchange Server 2007, 2010, 2013, 2016; Office 365; G Suite oraz Skype dla firm. Aby poznać wszystkie funkcje ADManager Plus, pobierz bezpłatną 30-dniową wersję próbną.

Ujednolicone rozwiązanie do zarządzania i raportowania w usługach Active Directory i Office 365.

 • Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail
 •  
 •  
  Przez kliknięcie „Uzyskaj bezpłatną wersję próbną” zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Dziękujemy!

Your download is in progress and it will be completed in just a few seconds!
If you face any issues, download manually here