Narzędzie do tworzenia raportów dot. uprawnień NTFS dla Active Directory

Analiza i precyzowanie uprawnień do udostępniania i list kontroli dostępu (ACL) za pomocą tego uproszczonego narzędzia do uprawnień NTFS.

ADManager Plus, nasze rozwiązanie do zarządzania i tworzenia raportów Active Directory, występuje w podwójnej roli jako narzędzie do tworzenia raportów dot. uprawnień do folderów udostępnionych. Oferuje wstępnie zdefiniowane raporty do przeglądania, analizowania i modyfikowania uprawnień NTFS oraz uprawnień do udostępniania lub list ACL przypisanych do serwerów, folderów i plików Windows lub NetApp.

Za pomocą ADManager Plus można:

1. Zapobiegać nieupoważnionemu dostępowi do partycji i udostępnień NTFS

Zyskaj pełną widoczność uprawnień NTFS i uprawnień do udostępniania wszystkich plików i folderów, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu plików, w tym uszkodzeniu zawartości pliku na skutek nieupoważnionego dostępu. Generuj raporty dot. uprawnień dostępu do folderów, plików i udostępnień na serwerach. Przejdź do właściwego folderu lub pliku i przeanalizuj ustawienia zabezpieczeń oraz ACL, aby podjąć odpowiednie działania.

2. Wyświetlić listę uprawnień do folderu

 • Shares in the Servers report
  Udostępnienia w raporcie dot. serwerów: lista wszystkich dostępnych udostępnień na określonych serwerach wraz z ważnymi szczegółami, takimi jak ich lokalizacja, lista kont, które mają uprawnienia do udostępniania (podmioty zabezpieczeń), związane z nimi uprawnienia oraz zakres uprawnień (np. folder, podfolder).
 • Folders Accessible by Accounts report
  Raport o folderach dostępnych za pośrednictwem kont: Uprawnienia do: filtrowania wszystkich folderów i plików na podstawie specyficznych uprawnień kont do nich. Można sprawdzać foldery na określonej ścieżce i dalej definiować poziom dostępu (pełna kontrola lub dowolna kontrola) w celu wygenerowania listy wyników.
 • Non-inheritable Folders report
  Raport o folderach niedziedzicznych: wyświetlenie listy folderów i plików chronionych przed dziedzicznymi uprawnieniami. Określ ścieżkę do wygenerowania listy wszystkich plików i folderów, które nie mogą dziedziczyć uprawnień swoich obiektów nadrzędnych.

3. Stworzyć raport dotyczący uprawnień kontroli dostępu do Active Directory dla użytkowników i grup

 • Permissions for Folders report
  Raport o uprawnieniach do folderów: zobacz, którzy użytkownicy i grupy mają dostęp do folderów na określonej ścieżce. Powiązane wpisy kontroli dostępu wskażą poziom dostępu użytkownika lub grupy do danego folderu oraz określą ewentualne uprawnienia dziedziczne.
  • Jak wyświetlić listę użytkowników i grup, którzy mają dostęp do określonego folderu za pomocą ADManager Plus.
   1. Zaloguj się do ADManager Plus i przejdź do raportu dot. uprawnień do folderów.
   2. Określ ścieżkę dostępu do folderu i poziom dostępu.
   3. Wygeneruj raport.

    Informacje dotyczące pełnych etapów

 • Security reports

  Raporty o zabezpieczeniach:wyświetl listę wszystkich serwerów, podsieci lub obiektów dostępnych dla określonego konta użytkownika.

4. Wyeksportować uprawnienia do folderów do pliku Excel lub pliku w innym formacie

Wyeksportuj uprawnienia NTFS i uprawnienia do udostępniania względem plików lub folderów do programu Excel oraz w formatach CSV, HTML, PDF i CSVDE.

5. Zautomatyzować tworzenie raportów dot. uprawnień NTFS i uprawnień do udostępniania

Zaplanuj generowanie tych raportów w określonym czasie. Po wygenerowaniu raporty można oznaczyć do automatycznego wysłania e-mailem do administratora.

Ujednolicone rozwiązanie do zarządzania i raportowania w usługach Active Directory i Office 365.

 • Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail
 •  
 •  
  Przez kliknięcie „Uzyskaj bezpłatną wersję próbną” zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Dziękujemy!

Your download is in progress and it will be completed in just a few seconds!
If you face any issues, download manually here