Zarządzanie i raportowanie MS Office 365

Organizacje wdrażają Office 365 w celu zapewnienia ciągłej dostępności zasobów dla swoich pracowników i zwiększenia swojej produktywności. Ale to obciąża administratorów dodatkową odpowiedzialnością za zarządzanie środowiskiem w chmurze. Poza tradycyjnym Active Directory wewnątrz firmy muszą również inicjować obsługę i zarządzać tożsamościami użytkowników i uzyskiwać dostęp do zasobów w chmurze, zarządzając licencjami w swoim środowisku w chmurze. Poza natywnymi narzędziami AD, konsolą zarządzania Exchange, etc. muszą opanować centrum administracyjne usługi Office 365 (OAC), centrum administracyjne programu Exchange (EAC), skrypty PowerShell, etc ., w celu utrzymania porządku w obu środowiskach

Z drugiej strony, ADManager Plus umożliwia łatwe rozwiązywanie problemów związanych z zarządzaniem i raportowaniem Office 365 w chmurze. Pozwala na zarządzanie istniejącymi użytkownikami Office 365, indywidualnie i zbiorowo. Ponadto, podczas tworzenia nowego konta dla użytkownika w konwencjonalnym Active Directory, narzędzie to zapewnia możliwość automatycznego utworzenia dla tego użytkownika również konta Office 365, z jednej konsoli internetowej. Umożliwia ono wygodne zarządzanie kontami użytkowników zarówno w środowiskach lokalnych jak i zdalnych, bez konieczności zmagania się z wieloma narzędziami. Równoczesne inicjowanie obsługi wielu kont użytkowników równolegle, na wielu platformach, zapewnia że pracownicy natychmiast otrzymują wymagane przywileje i dostęp do wszystkich niezbędnych zasobów i mogą od razu pracować.

Co więcej, program ADManager Plus umożliwia tworzenie współdzielonych skrzynek pocztowych w środowisku Office 365 i oferuje rozbudowane funkcje zarządzania w trybie Online Exchange, takie jak modyfikowanie grupy zabezpieczeń za pomocą dystrybucji i poczty, wyłączanie / usuwanie zdalnych skrzynek pocztowych, włączanie / wyłączanie przekazywania wiadomości e-mail i wiele więcej!

ADManager Plus wymaga do zarządzania kontami Office 365 modułu MSOnline PowerShell dla Azure Active Directory. Opcja automatycznej instalacji modułu MSOnline PowerShell dla Azure Active Directory jest dostępna w ustawieniach Office 365 w zakładce Admin.

Moduł MSOnline PowerShell może być zainstalowany na dwa sposoby:

 • Przy pomocy oprogramowaniae
 • Przy użyciu polecenia cmdlet PowerShell

Inicjowanie obsługi użytkowników Office 365

ADManager Plus oferuje elastyczność inicjowania obsługi użytkowników w Office 365. Możesz:

 • Równocześnie tworzyć użytkowników w AD, Office 365, Exchange, i wielu innych.
 • Tworzyć konta w Office 365 dla użytkowników już obecnych w AD.

Równoczesne tworzenie użytkowników w AD, Office 365, Exchange, i wielu innych:

W jednym zintegrowanym procesie można inicjować obsługę nowych kont dla użytkowników, zarówno indywidualnie jak i zbiorowo (przez import CSV i szablony), równocześnie w Active Directory i Office 365.

Podczas tworzenia nowych kont użytkowników na tych platformach, ADManager Plus pozwala również na:

office365 user creation
 • Tworzenie kont użytkowników Office 365 z włączonym DirSync
 • Tworzenie kont użytkowników Office 365 bez DirSync
 • Przypisywanie odpowiednich licencji do nowo tworzonych kont użytkowników Office 365
 • Podawanie aplikacji, do których powinien mieć dostęp każdy użytkownik

Uwaga: ADManager Plus pozwala na tworzenie użytkowników nie tylko w AD i Office 365, ale również w Google Apps, Exchange Server oraz Skype dla firm/Lync/LCS/OCS w jednym szybkim działaniu.

Tworzenie kont w Office 365 dla użytkowników już obecnych w AD:

Creating users in active directory and office 365 simultaneously thumb

Można również inicjować obsługę kont Office 365 dla istniejących użytkowników AD, zarówno indywidualnie jak i zbiorowo. Wystarczy podać pożądanych użytkowników AD przy pomocy importu pliku CSV lub zaznaczenia wielu z nich, a ich konta Office 365 zostaną natychmiast utworzone.

W celu utworzenia kont użytkowników AD w Office 365, wymagane wartości atrybutów są wysyłane do Office 365. Dla tego procesu DirSync nie jest włączone. W zależności od potrzeb, z tej funkcji można korzystać do:

 • Tworzenia kont użytkowników w Office 365 bez przypisywania licencji.
 • Tworzenia kont użytkowników w Office 365 oraz również przypisywania odpowiednich licencji.

Raportowanie Office 365

W celu wydajnego zarządzania kontami użytkowników Office 365 konieczne jest posiadanie wystarczających informacji, które ich dotyczą. Ale pozyskanie informacji o użytkownikach z Office 365 w chmurze może być nawet bardziej problematyczne i złożone w porównaniu do tradycyjnego Active Directory Windows.

Raporty użytkowników

AGotowe raporty ADManager Plus powodują, że raporty Office 365, jak również raporty Active Directory, są proste i łatwe. ADManager Plus pobiera ważne informacje właściwe dla użytkowników Office 365 za pomocą gotowych skonfigurowanych raportów, takich jak:

Office365 Reports
 • Użytkownicy Office 365: Raport ten podaje listę wszystkich kont użytkowników obecnych w danej konfiguracji Office 365
 • Licencjonowani użytkownicy: Z tego raportu można skorzystać do zidentyfikowania wszystkich użytkowników, którym przypisano licencję w danej konfiguracji Office 365. Ponadto raport ten wyświetla również wszystkie aplikacje lub usługi, do których ma dostęp każdy z użytkowników Office 365
 • Użytkownicy bez licencji: Przy pomocy tego raportu można zidentyfikować wszystkie konta użytkowników w danej konfiguracji Office 365 bez przypisanej licencji
 • Użytkownicy z włączoną obsługą ActiveSync Ten raport generuje szczegółowe informacje o wszystkich użytkownikach z włączoną obsługą ActiveSync w środowisku Office 365.

Raporty licencji i grup

Poza raportami opartymi o użytkowników, narzędzie to oferuje również raporty pozwalające na uzyskanie dodatkowych szczegółów o środowisku Office 365, takich jak:

 • Szczegóły licencji: Raport ten zapewnia pełen obraz o wszystkich licencjach Office 365. Dla każdej z licencji raport ten oferuje szczegółowe informacje, takie jak liczba aktywnych jednostek, liczba wykorzystanych jednostek, jednostki w stanie ostrzegawczym, jednostki zawieszone oraz liczba zablokowanych jednostek.
 • Licencjonowani użytkownicy: Z tego raportu można skorzystać do zidentyfikowania wszystkich użytkowników, którym przypisano licencję w danej konfiguracji Office 365. Ponadto raport ten wyświetla również wszystkie aplikacje lub usługi, do których ma dostęp każdy z użytkowników Office 365.
 • Użytkownicy bez licencji: przy pomocy tego raportu można zidentyfikować wszystkie konta użytkowników w danej konfiguracji Office 365 bez przypisanej licencji.

Raporty grup

Rozwiązanie to zapewnia raporty umożliwiające uzyskiwanie informacji o grupach Office 365, takie jak:

 • Wszystkie grupy: Raport ten pomaga w identyfikacji wszystkich grup w danym środowisku Office 365.
 • Grupy zabezpieczeń: Ten raport pokazuje wszystkie grupy zabezpieczeń Office 365.
 • Grupy dystrybucyjne: Ten raport wyświetla wszystkie grupy dystrybucyjne w konfiguracji Office 365.
 • Członkowie grupy: Raport członków grupy Office 365 pozwala na wyświetlanie wszystkich członków pożądanych grup Office 365.

Raport udostępnionych skrzynek pocztowych

Ten raport ADManager Plus umożliwia stworzenie listy wszystkich udostępnionych skrzynek pocztowych Exchange Online w organizacji. Można w nim zobaczyć takie informacje jak adresy serwerów proxy, uprawnienia i inne.

Tworzenie udostępnianych skrzynek pocztowych Office 365

ADManager Plus oferuje możliwość tworzenia udostępnianych skrzynek pocztowych w Office 365. Pozwala na:

 • Tworzenie z jednej konsoli udostępnianych skrzynek pocztowych w serwerze programu Exchange, jak również w Office 365 w chmurze.
 • Przydzielanie podczas procesu tworzenia udostępnianej skrzynki pocztowej wartości różnych zasad i atrybutów, takich jak ograniczenia dostawy, zasady ActiveSync i wiele innych.
 • Delegowanie odpowiedzialności tworzenia udostępnianej skrzynki pocztowej do techników z działu pomocy technicznej.
 • Wybranie opcji tworzenia udostępnianych skrzynek pocztowych w Office 365 z włączonym lub wyłączonym DirSync.

Zarządzanie Online Exchange

ADManager Plus zapewnia również następujące funkcje zarządzania Exchange Online:

 • Modyfikacja grup dystrybucyjnych i grup zabezpieczeń z włączoną obsługą poczty: Ta funkcja umożliwia modyfikację grup dystrybucyjnych lub grup zabezpieczeń z włączoną obsługą poczty obecnych w środowisku Office 365.
 • Wyłączanie/usuwanie zdalnych skrzynek pocztowych: Funkcja ta umożliwia wyłączanie lub usuwanie zdalnych skrzynek pocztowych. Można również wyłączyć tylko archiwum zdalnej skrzynki pocztowej.
 • Delegowanie skrzynek pocztowych: Można udzielać pełen dostęp, wysyłać w czyimś imieniu oraz wysyłać jako uprawnienia do skrzynek pocztowych Office 365 dla określonych użytkowników i grup.
 • Ukrywanie z list adresowych: Można ukrywać lub przywracać określonych użytkowników na listach adresowych.
 • Przekazywanie dalej wiadomości e-mail. Można włączać i wyłączać przekazywanie dalej wiadomości e-mail, konfigurować adres przekazywania dalej, i inne.
 • Limity przestrzeni dyskowej: Ta funkcja umożliwia aktualizowanie różnych limitów przestrzeni dyskowej, takich jak maksymalny limit przestrzeni dyskowej przed wysłaniem ostrzeżenia, i inne. Aby przeczytać więcej o zarządzaniu Exchange Online przy pomocy ADManager Plus, kliknij tutaj:

W skrócie, ADManager Plus daje swobodę i elastyczność zarządzania oraz tworzenia raportów nie tylko dla tradycyjnego lokalnego Active Directory, ale również dla Office 365, opartego o chmurę Azure Active Directory. Pobierz 30-dniową darmową wersję próbną, aby przekonać się jak proste i intuicyjne jest zarządzanie i tworzenie raportów dla Active Directory, Office 365, Exchange Server oraz Lync/LCS/OCS przy pomocy tylko jednego narzędzia internetowego.

Ujednolicone rozwiązanie do zarządzania i raportowania w usługach Active Directory i Office 365.

 • Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail
 •  
 •  
  Przez kliknięcie „Uzyskaj bezpłatną wersję próbną” zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Dziękujemy!

Your download is in progress and it will be completed in just a few seconds!
If you face any issues, download manually here