Automatyczne tworzenie użytkowników Active Directory/inicjowanie obsługi użytkowników

Kiedy ludzie zastanawiają się nad automatyzacją Active Directorypierwszą rzeczą, jaka przychodzi im na myśl. jest możliwość zautomatyzowania tworzenia/inicjowania obsługi użytkownika bez żadnych luk. Ponieważ PowerShell/skrypty tylko powiększają złożoność tego procesu, wybór dobrego oprogramowania automatyzującego Active Directory, które oferuje dobrze zaplanowany, zautomatyzowany system inicjowania obsługi użytkowników jest koniecznością.

ADManager Plus pozwala znaleźć równowagę pomiędzy dokładnością obsługi programowej a czynnikiem kosztowym, oferując jeden z solidnych, zautomatyzowanych systemów inicjowania obsługi użytkowników w tej branży.

Funkcja umożliwiająca rozwiązanie każdego problemu związanego z automatycznym inicjowaniem obsługi użytkowników

Automatyzacja inicjowania obsługi użytkowników to nie tylko uruchomienie pliku wsadowego w zaplanowanym czasie, aby przerobił setki lub tysiące kont użytkowników. To dużo więcej. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z poniższą tabelą.

Funkcje automatycznego inicjowania obsługi użytkowników ADManager Plus

System przepływu pracy zatwierdzania:

Co to jest?

System przepływu pracy pozwala na zbudowanie liniowej hierarchii zatwierdzania procesów na potrzeby automatyzacji. Oznacza to, że można określić, kto konfiguruje i inicjuje zautomatyzowany proces, kto go przegląda i kto go zatwierdza.

Innymi słowy, pomaga to wprowadzić przerwy na nadzór na kluczowych punktach łącznikowych zautomatyzowanego procesu.

Dlaczego ta funkcja jest ważna?

Automatyzacja inicjowania obsługi użytkowników jest czynnością kluczową i jej realizacja w wersji bezobsługowej nie jest rozsądnym posunięciem. Ponadto szereg przepisów regulacyjnych w dziedzinie informatyki nakłada na system nadzoru obowiązek doglądania i dokumentowania wszystkich kluczowych działań, takich jak inicjowanie i anulowanie obsługi użytkowników.

Zaawansowany format nazewnictwa dla celów jednoznacznej identyfikacji

Co to jest?

Za pomocą tego formatu nazewnictwa można oznaczać nazwiska lub adresy e-mail unikalnym identyfikatorem (określonym przez użytkownika), aby uniknąć ich dublowania.

Dlaczego ta funkcja jest ważna?

W procesie zbiorczego inicjowania obsługi użytkowników duplikowanie atrybutów nazewnictwa jest zazwyczaj częstym problemem. ADManager Plus unika tego problemu dzięki „zaawansowanemu formatowi nazewnictwa”.

Reaktywny format nazewnictwa

Co to jest?

Jest to widżet nazywający, którego zadaniem jest nadawanie nazw kontom użytkowników i ich właściwościom. Można skonfigurować go tak, aby improwizował nazwy z wykorzystaniem dowolnych danych, jakie zostaną mu dostarczone.

Dlaczego ta funkcja jest ważna?

Prawdopodobnie najczęstszą przyczyną kilku nieudanych operacji tworzenia/inicjowania obsługi użytkowników w zautomatyzowanym systemie inicjowania obsługi użytkowników są brakujące pola w pliku CSV.

Szablon inicjowania obsługi kont użytkownika

Co to jest?

Jest to najważniejsza funkcja z nich wszystkich! ADManager Plus pozwala na skrystalizowanie inicjowania obsługi użytkowników. Można zapisać wszystkie konfiguracje właściwości konta użytkownika i skrzynek pocztowych w szablonie i zastosować je do kont użytkowników podczas ich tworzenia!

Dlaczego ta funkcja jest taka ważna?

Inicjowanie obsługi użytkowników jest zadaniem pracochłonnym, więc taki skrót czyni wiele dobrego pod względem zaoszczędzonego czasu i wysiłku. Poza tym każdą potrzebną konfigurację dla konta użytkownika można przeprowadzić z jednego okna!

Automatyzacja inicjowania obsługi użytkowników ADManager Plus: Za kulisami

Aby zautomatyzować proces inicjowania obsługi użytkowników w ADManager Plus, wystarczy:

  • ustawić czas wykonania tej automatyzacji;
  • wypełnić ścieżkę do miejsca przechowywania pliku CSV;
  • wybrać szablon tworzenia użytkownika do zastosowania;
  • w zależności od potrzeb można wybrać, czy chcesz wdrożyć przepływ pracy czy nie.

Proces rozpoczyna się za każdym razem, gdy nowy lub zaktualizowany plik CSV zostanie wykryty przez automatyzację podczas jej planowanego uruchomienia. Powoduje to albo zakończenie tworzenia i powiadomienie o tym osób zainteresowanych, albo w przypadku sterowanej automatyzacji (automatyzacji wdrożonej do przepływu pracy w przedsiębiorstwie) dostarczenie raportu dot. kont użytkowników do utworzenia i oczekiwanie na sprawdzającego (zgodnie z definicją we wdrożonym przepływie prac), który będzie musiał tylko podnieść palec, aby nacisnąć przycisk po zapoznaniu się z żądaniem.

Automatyczne inicjowanie obsługi użytkowników w ADManager Plus jest tak proste i niezawodne (ponieważ zawsze można przepuścić ten proces przez przepływ pracy, pilnując, aby zadanie zostało dokładnie sprawdzone na każdym etapie), że zadanie inicjowania obsługi kont użytkowników można przekazać nawet nietechnicznym pracownikom działu HR.

Zasady automatyzacji

ADManager Plus pomaga zautomatyzować wszystkie kolejne zadania związane z procesem inicjowania obsługi użytkowników. Powiedzmy na przykład, że korzystając z automatyzacji, tworzysz konta użytkowników dla studentów przyjętych na dwumiesięczny kurs w marcu, za pomocą zasad automatyzacji możesz również skonfigurować automat do automatycznego usuwania kont po upływie dwóch miesięcy (można skonfigurować dowolną liczbę kolejnych zadań).

Ujednolicone rozwiązanie do zarządzania i raportowania w usługach Active Directory i Office 365.

  • Proszę wprowadzić prawidłowy adres e-mail
  •  
  •  
    Przez kliknięcie „Uzyskaj bezpłatną wersję próbną” zgadzasz się na przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszą polityką prywatności.

Dziękujemy!

Your download is in progress and it will be completed in just a few seconds!
If you face any issues, download manually here